11 września 2013 roku, godz. 9:11 37,6°C
yestem yestem
 14 września 2013 roku, godz. 12:38

Nawyki są pozbawione sumienia. :P
Fajny aforek i komentarze też całkiem ciekawe.
Pozdrawiam. :)

 9 września 2013 roku, godz. 18:43 91,9°C
insideout ...
 11 września 2013 roku, godz. 3:53

zabobonadoptuj.w.ciemno.
:)

 6 września 2013 roku, godz. 11:59 66,9°C
sprajtka Ala
 16 października 2013 roku, godz. 22:46

Mam i to niezły;)))

 27 sierpnia 2013 roku, godz. 20:47 38,5°C
yestem yestem
 30 sierpnia 2013 roku, godz. 00:23

Taaaak, piękna, metaliczna barwa... siwizny. ;)

 25 sierpnia 2013 roku, godz. 2:40 62,3°C
yestem yestem
 28 sierpnia 2013 roku, godz. 22:15

Nie panikuj, pokonasz ją w sobie. ;)

 24 sierpnia 2013 roku, godz. 11:18 147,9°C
ICD beja
 30 listopada 2013 roku, godz. 2:57

Ten kto nie umarł nie umie żyć.... I nie to chodzi.
Martwią się młode dziewczyny życiem, a babcie notabene, piękniejsze i bardziej tryskające życiem chyba pochodzą od Gigantów.

 20 sierpnia 2013 roku, godz. 11:46 77,3°C
sprajtka Ala
 20 sierpnia 2013 roku, godz. 13:12

Pozdrawiam również Aniu;)

 18 sierpnia 2013 roku, godz. 11:47 60,3°C
sprajtka Ala
 26 maja 2015 roku, godz. 16:36

Dzięki za odwiedziny...

 7 sierpnia 2013 roku, godz. 11:52 143,5°C
sprajtka Ala
 24 czerwca 2020 roku, godz. 4:46

Masz rację Wiolu...pędzi oj pędzi...

 29 lipca 2013 roku, godz. 11:04 56,0°C
Rikitikitawi Daniel
 31 lipca 2013 roku, godz. 2:12

co?

 28 lipca 2013 roku, godz. 15:50 144,9°C
sprajtka Ala
 31 lipca 2013 roku, godz. 18:24

i jo;)

 27 lipca 2013 roku, godz. 8:51 48,0°C
Rikitikitawi Daniel
 31 lipca 2013 roku, godz. 2:11

Masz coś?

 24 lipca 2013 roku, godz. 12:54 150,5°C
sprajtka Ala
 27 lipca 2013 roku, godz. 17:20

Wiele można losowi zarzucić...

 23 lipca 2013 roku, godz. 10:06 90,4°C
Gaia Beata
 23 lipca 2013 roku, godz. 21:48

Alice dziękuję, niepoprawna optymistka z Ciebie. Ale siem nie wybieram. Pozdrawiam także :)

 22 lipca 2013 roku, godz. 10:55 43,3°C
sprajtka Ala
 22 lipca 2013 roku, godz. 13:30

Agnieszko, masz w 100% rację...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 6