1 maja 2016 roku, godz. 13:25 36,6°C
sprajtka Ala
 11 maja 2016 roku, godz. 14:27

Jestem bardzo praktyczna;)))

 1 maja 2016 roku, godz. 13:18 47,7°C
yestem yestem
 20 czerwca 2020 roku, godz. 23:22

Taaak, podobno ból zadany przed pytaniem zasadniczo wpływa na szybkość, szczerość i profesjonalizm odpowiedzi. ;)

 6 lipca 2015 roku, godz. 00:01 44,9°C
sprajtka Ala
 18 lipca 2015 roku, godz. 2:10

Wrażliwość kamienia jest mnie nieznana, chociaż często mi służy, to by znaczyło, że "kamień" nie taki zły. Ludzie często narzekają na "kamienie", ale często po nie sięgają, by pokazać, że są bez winy
...iskra gotowa...

 7 stycznia 2015 roku, godz. 2:06 33,6°C
sprajtka Ala
 7 stycznia 2015 roku, godz. 21:19

;))) on jest zajęty szkłem;)

 6 stycznia 2015 roku, godz. 15:17 25,0°C
sprajtka Ala
 7 stycznia 2015 roku, godz. 00:38

czyli mają gdzieś...

 17 grudnia 2014 roku, godz. 12:00 75,7°C
fyrfle Mirek
 22 grudnia 2014 roku, godz. 8:44

Genialne!

 1 grudnia 2014 roku, godz. 9:16 38,2°C
 Tekst dnia 13 listopada 2019 roku
sprajtka Ala
 14 listopada 2019 roku, godz. 9:49

Dziękuję serdecznie:)

 19 listopada 2014 roku, godz. 18:18 65,2°C
fyrfle Mirek
 12 grudnia 2014 roku, godz. 11:28

zresztą po co mówić o rozwiązłości, może to tylko poszerzanie choryzontów, łapanie punktów odniesienia, czy chęć poznania Wenus i szukania tcy nici porozumienia....

 12 listopada 2014 roku, godz. 00:48 52,2°C
fyrfle Mirek
 15 listopada 2014 roku, godz. 17:46

To trzeba umieć dostrzec, w ogóle serce, bo coraz częściej zastępuje się je, nawet u kobiet...jajami.

 8 listopada 2014 roku, godz. 20:44 44,2°C
sprajtka Ala
 10 listopada 2014 roku, godz. 23:41

Ja robię to z przyjemnością;)

 2 listopada 2014 roku, godz. 00:25 21,7°C
sprajtka Ala
 4 listopada 2014 roku, godz. 19:00

dziś "lato", a jutro może być futro;)

 27 października 2014 roku, godz. 9:12 15,7°C
fyrfle Mirek
 3 listopada 2014 roku, godz. 22:01

Sądze, ze co ma życ winno i będzie kwitnąć.

 23 października 2014 roku, godz. 19:09 43,7°C
sprajtka Ala
 24 października 2014 roku, godz. 20:21

Danielu, nawet w Poznaniu, możesz być nie do poznania, jeśli to nie Twój czas:)
Marku, człowiek na czasie nie usiedzi na miejscu...taki mamy klimat;)
Starlight, Yestem naprawdę szczęśliwa, że Was tu widzę:)
Wdechu...dużo racji w tych "Twoich" dowcipach dostrzegam;)

 18 października 2014 roku, godz. 2:19 37,1°C
sprajtka Ala
 20 października 2014 roku, godz. 14:31

Warto czasem zapisać sobie myśl, która nie tylko do Nas będzie przemawiać;)

 7 października 2014 roku, godz. 12:14 99,8°C
sprajtka Ala
 17 grudnia 2020 roku, godz. 22:29

Ale nie na moim profilu?;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 3