27 lutego 2011 roku, godz. 17:26  572,9°C

Najlepiej określają nas, nasze tajemnice...

sprajtka Ala
 2 marca 2015 roku, godz. 12:20

oj tak;)

 26 lutego 2011 roku, godz. 11:05  625,5°C

Nasza niedojrzałość, polega na tym,że nie wiemy kiedy powinniśmy spadać...

sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:55

na pewno nie do Ciebie;)

 24 lutego 2011 roku, godz. 10:46  208,7°C

Na pustyni suchych słów dobre słowo to oaza...

sprajtka Ala
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:59

Na pragnieniach często wszystko się kończy...

 22 lutego 2011 roku, godz. 11:06  252,9°C

Sam "czub" punka z Ciebie nie uczyni...

fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:29

Punki to kolejne zniewolenie dla ludzi nie znających siebie.

 21 lutego 2011 roku, godz. 1:03  311,3°C

Pyszni ludzie mi nie smakują...

fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:06

A smaczne ciała?

 19 lutego 2011 roku, godz. 14:07  302,0°C

Słabość to nawóz na którym rosną chwasty...

sprajtka Ala
 29 października 2014 roku, godz. 10:42

o właśnie...

 18 lutego 2011 roku, godz. 1:03  179,4°C

Trzeba dumnie, a nie "durnie" nosić głowę...

sprajtka Ala
 3 lutego 2015 roku, godz. 12:04

;)))

 17 lutego 2011 roku, godz. 12:57  255,0°C

Ochota potrafi zdeptać rozum i iść po swoje...

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:53

Madra obserwacja, ale co ma robic jak powinna dostawać, a nie dostaje, a ochota jest zawsze w człowieku.

 16 lutego 2011 roku, godz. 1:05  219,6°C

Jedno zdjęcie,a z biegiem czasu może wywoływać tak różne emocje...

fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:04

Tak tworzysz myśli ponadczasowe.

 15 lutego 2011 roku, godz. 2:58  195,3°C

Kto nie zna się na żartach, nie wie co to życie...

sprajtka Ala
 16 lutego 2015 roku, godz. 14:17

Mnie też buduje;)

 14 lutego 2011 roku, godz. 1:02  769,0°C

Twoja bielizna powie o Tobie więcej, niż odzież wierzchnia...

fyrfle Mirek
 1 września 2014 roku, godz. 18:17

taaaa...

 11 lutego 2011 roku, godz. 7:45  254,2°C
 Tekst dnia 9 listopada 2012 roku

Moja praca to dramat, ale wypłata to już czysta komedia...

sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 20:00

a to chętnie oglądnę;)

 2 lutego 2011 roku, godz. 17:41  365,2°C

W życiu jak w szachach:
Pionek to nie figura....i choćby odlać go ze złota, nigdy królem nie zostanie....

sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 19:08

tyż piknie mówi...

 31 stycznia 2011 roku, godz. 21:31  269,4°C

Krytyka to broń obosieczna, krytyk też jest poddawany krytyce...

sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 18:01

he he...no właśnie;)

 24 stycznia 2011 roku, godz. 10:50  269,2°C

Płytka wyobraźnia jednych jest pożywką dla głębokich rozważań drugich...

fyrfle Mirek
 2 września 2014 roku, godz. 22:57

tak, gdybym docnił siebie,to...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Chłodne spojrzenie nie [...] swojego autorstwa

kilkanaście minut temu

motylek96 skomentował(a) tekst Chłodne spojrzenie nie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:22

sprajtka skomentował(a) tekst Czytelnik otwiera się [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:50

sprajtka skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 20:47

tallea skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:40

sprajtka skomentował(a) tekst Między wierszami nie ma [...] autorstwa Lila Róż

dzisiaj, godz. 19:37

sprajtka skomentował(a) tekst Wcale nie dlatego, że [...] autorstwa MójPseudonim

dzisiaj, godz. 14:57

sprajtka skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:55

sprajtka skomentował(a) tekst marioNETka W sieci nie [...] autorstwa bystry.76

wczoraj, godz. 13:49

Monika Siwek skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] autorstwa sprajtka