30 czerwca 2011 roku, godz. 2:11  26,9°C

XXY

Łaskawość chwili
Dłońmi łaskocze
Serce otwarte
Podmuchem miłości

Bujna namiętność
Chmury me czyści
By blaskiem słońca
Rozpoznać czułości

Nagie emocje
Wchodzą słowami
By rozgrzać
Rozchełstane myśli

A ja mrużąc oczy
Czekam rozedrgana
Nie zamykając
Serca na klucz...

fyrfle Mirek
 5 lipca 2015 roku, godz. 18:26

Trzy kropki kokietujące, to lubię u kobiet.

 29 czerwca 2011 roku, godz. 11:48  343,5°C

I kogut zawyje ,gdy mu nadepną na jajka...

sprajtka Ala
 14 września 2015 roku, godz. 17:28

ha ha

 27 czerwca 2011 roku, godz. 13:28  166,8°C

Majtki bliższe ciału niż koszula...

*tak bardzo chronimy swój tyłek...

sprajtka Ala
 8 września 2015 roku, godz. 23:24

Dzięki

 26 czerwca 2011 roku, godz. 13:41  167,7°C

Uszy powinny mieć zapadnie, aby słowa bez kontroli nie wypadały z gęby...

sprajtka Ala
 5 maja 2015 roku, godz. 17:20

taka...

 25 czerwca 2011 roku, godz. 16:24  123,8°C

Rozmowa przybija podkowę na progu domu...

sprajtka Ala
 14 grudnia 2015 roku, godz. 11:22

Szczera rozmowa powoduje rozwój:)

 23 czerwca 2011 roku, godz. 14:31  150,0°C

Partnerstwo dla pokoju

Kobieta zamknięta w kuchni pragnie pokoju...

sprajtka Ala
 4 lutego 2015 roku, godz. 20:03

powinny...

 22 czerwca 2011 roku, godz. 11:12  173,7°C

Niedzielnych kierowców prowadzą znaki na niebie...

nicola-57 marianna
 2 marca 2015 roku, godz. 22:21

a pieszych? świetny tekst :)

 21 czerwca 2011 roku, godz. 9:18  79,5°C

XYZ

Otulam twarz
Zmysłów tchnieniem
Słodkim zapachem
Bluszczu pożądania

Ogród rozkoszy
Zachwyca się pięknem
Kwiatu co płatki
Rozchyla kochania

Słowa barwią
Policzki i usta
Nadając smak
Słodkiego miodu

Burza zmysłów
Ogarnia ciało
By stać się częścią
Miłosnego kodu...

fyrfle Mirek
 8 czerwca 2015 roku, godz. 17:44

Lubię tak: prosto i pięknie, od razu trafia do serca, duszy i ciało by chciało.

 20 czerwca 2011 roku, godz. 9:07  217,9°C

Lata służą tym , którzy latami się nie przejmują...

sprajtka Ala
 14 grudnia 2015 roku, godz. 11:21

A Ty jesteś świetnym analitykiem-podziwiam:)

 19 czerwca 2011 roku, godz. 17:56  49,8°C

XXX

Dotyk dłoni...
Ust gorących...
Ciche szepty...
Nadaję ton...
Nadaję rytm...
Wśród rytmu...
Wśród szaleństw...
Zatopienie
Zatracenie
Sam niebyt
Pełnia....

fyrfle Mirek
 5 stycznia 2015 roku, godz. 13:43

Po prosty piękny aż...

 18 czerwca 2011 roku, godz. 15:16  74,7°C

Noc

Gwiaździstooka noc
Otula mnie ramieniem
Zasłaniam nagie ciało
Zasłonką rzęs
Jestem pełnią księżyca
Dochodzę na skraj nieba
By stać się jednym echem
Z blaskiem i dwoistością
Ciał niebieskich....

sprajtka Ala
 14 grudnia 2015 roku, godz. 11:20

;))):

 17 czerwca 2011 roku, godz. 13:47  204,5°C

Potencjalni złodzieje:
Można ukraść i uwagę ochroniarza...

sprajtka Ala
 10 grudnia 2015 roku, godz. 20:31

:)

 16 czerwca 2011 roku, godz. 2:35  166,7°C

Zachłanni materialiści - to podróżni bez celu podróży...

*nie samym chlebem...

sprajtka Ala
 9 grudnia 2015 roku, godz. 15:22

Też tak myślę

 15 czerwca 2011 roku, godz. 12:08  106,5°C

Wśród nagich emocji wchodzi się słowami...

sprajtka Ala
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:04

He he...pozdrawiam;)

 14 czerwca 2011 roku, godz. 2:01  201,4°C

Czuł się gwiazdą, ściemniał, aby móc zabłysnąć...

sprajtka Ala
 18 maja 2015 roku, godz. 18:12

Każdy powinien ujmować po swojemu;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
hope_dies_last
314 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku

dzisiaj, godz. 21:17

sprajtka skomentował(a) tekst Ale będzie fajnie [...] autorstwa RozaR

dzisiaj, godz. 21:10

sprajtka skomentował(a) tekst W tym młodość nie [...] autorstwa Kostek

dzisiaj, godz. 21:09

sprajtka skomentował(a) tekst Ale będzie fajnie [...] autorstwa RozaR

dzisiaj, godz. 21:03

sprajtka skomentował(a) tekst W tym młodość nie [...] autorstwa Kostek

dzisiaj, godz. 21:02

dzisiaj, godz. 20:56

sprajtka skomentował(a) tekst Śmierć nadchodzi, gdy [...] autorstwa bystry.76

dzisiaj, godz. 20:55

sprajtka skomentował(a) tekst W tym młodość nie [...] autorstwa Kostek

dzisiaj, godz. 20:46

sprajtka skomentował(a) tekst Ciężko wyczuć [...] autorstwa Jacob_Filth

dzisiaj, godz. 20:41

sprajtka skomentował(a) tekst Ciężko wyczuć [...] autorstwa Jacob_Filth

dzisiaj, godz. 20:36

sprajtka skomentował(a) tekst Ale będzie fajnie [...] autorstwa RozaR