7 grudnia 2011 roku, godz. 11:43 145,0°C
nicola-57 marianna
 16 kwietnia 2015 roku, godz. 10:27

:))), jasne, że tak :), pozdrówka

 6 grudnia 2011 roku, godz. 12:58 331,3°C
danioł daniel tomczyk
 9 grudnia 2011 roku, godz. 20:05

rujnując własne życie możemy załatwić sprawy innym

 5 grudnia 2011 roku, godz. 1:38 160,9°C
Black widow135 Gosia
 12 grudnia 2011 roku, godz. 19:36

właśnie Falco czemu tu nie można tak podejść do tematu??????? przykro mi się tu borykać .........:) z "tematami"....

 3 grudnia 2011 roku, godz. 18:00 214,6°C
Black widow135 Gosia
 6 grudnia 2011 roku, godz. 1:27

...."Jesteśmy atrakcyjni dla siebie nie tylko przez cielesność"... ja nie o tym.....:)

 1 grudnia 2011 roku, godz. 16:46 171,2°C
Voyage Arti
 2 grudnia 2011 roku, godz. 17:14

Wyrzućże lustro, a częściej do serducha zagladaj ..;)

 30 listopada 2011 roku, godz. 16:07 148,1°C
yestem yestem
 5 grudnia 2011 roku, godz. 14:30

Eee tam, Jacek mnie nie lubi i dlatego w opozycji. :)

 29 listopada 2011 roku, godz. 9:44 171,6°C
yestem yestem
 4 grudnia 2011 roku, godz. 13:28

A mi się wydaje, że Ty te drobne rozmiarem, a wielkie treścią okruchy musisz z kosmosu czerpać. :)))

 28 listopada 2011 roku, godz. 15:18 199,7°C
yestem yestem
 29 listopada 2011 roku, godz. 00:23

Aż mi spadł (opa)trunek i się ... stłukł. :/ :D

 27 listopada 2011 roku, godz. 7:14 173,0°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 27 listopada 2011 roku, godz. 21:54

... bł(ą)dnik mi coś ostatnio szwankuje...

;-)

 25 listopada 2011 roku, godz. 15:15 106,4°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 listopada 2011 roku, godz. 16:45

... tyle mi wystarczy, by i bez niego dobrze się bawić...

;-)

 24 listopada 2011 roku, godz. 12:00 121,5°C
yestem yestem
 28 listopada 2011 roku, godz. 15:42

Tak bywa, jak osioł chorowity, albo... sumulant. :)

 23 listopada 2011 roku, godz. 1:22 205,9°C
sprajtka Ala
 23 listopada 2011 roku, godz. 22:31

Dzięki za złożone podpisy i wierzę,że jeszcze u mnie Was moi drodzy zobaczę;)

 22 listopada 2011 roku, godz. 11:28 137,6°C
sprajtka Ala
 23 listopada 2011 roku, godz. 23:16

Może i tak, ale w tym wypadku wszystko, co musisz zrobić, to skupiać się na pozytywnych myślach i je wizualizować - w ten sposób przyciągniesz do swojego życia wszystkie dobre rzeczy, których pragniesz. Ta idea przemawia do ludzi unikających ciężkiej pracy niezbędnej do osiągnięcia czegokolwiek wartościowego:)

 21 listopada 2011 roku, godz. 23:43 103,1°C
sprajtka Ala
 22 listopada 2011 roku, godz. 00:35

Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas?

 19 listopada 2011 roku, godz. 15:49 379,1°C
 Tekst dnia 2 kwietnia 2014 roku
sprajtka Ala
 2 kwietnia 2014 roku, godz. 16:48

Dzięki;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Myffa90
261 tekstów
 20 kwietnia 2011 roku
1 konto
1 konto
Kadet
54 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Ukryła się Zasłony Za [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:33

yestem skomentował(a) tekst Ukryła się Zasłony Za [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:13

sprajtka skomentował(a) tekst Ukryła się Zasłony Za [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 12:24

yestem skomentował(a) tekst Ukryła się Zasłony Za [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 11:45

Monika M. skomentował(a) tekst Ukryła się Zasłony Za [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 14:52

sprajtka skomentował(a) tekst Myśli duszą... swojego autorstwa

wczoraj, godz. 14:47

yestem skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 14:43

sprajtka skomentował(a) tekst Myśli duszą... swojego autorstwa

wczoraj, godz. 14:42

yestem skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 14:40

Monika M. skomentował(a) tekst Myśli duszą... autorstwa sprajtka