17 marca 2011 roku, godz. 7:33  184,1°C

E r o t y z m -ekstra-kt genetyczny o działaniu narkotycznym...

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:03

Przy tym akceptowalny, jeśli nie na zewnątrz, to pod pościelą.

 16 marca 2011 roku, godz. 7:34  196,7°C

Wielkie szczęście, można zbudować z małych części...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:18

Trzeba do tego dojrzeć.

 15 marca 2011 roku, godz. 7:36  246,4°C

Źle przełknięta porażka, potrafi odbijać się echem...

sprajtka Ala
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:10

Oj boli...

 14 marca 2011 roku, godz. 7:33  230,2°C

Zawód boli bardziej, gdy spadamy z wysokich oczekiwań...

kati75 Kati
 7 listopada 2019 roku, godz. 10:01

to prawda

 12 marca 2011 roku, godz. 12:22  201,7°C

Kobieta zmienia role i czeka na Oskara...

sprajtka Ala
 1 czerwca 2015 roku, godz. 21:36

Może go spotkać wszędzie Starlinght...a Róża to czasem za ostra potrafi być;)
Kobieta to taki kwiat, który potrafi pięknie przezimować;)

 11 marca 2011 roku, godz. 11:16  238,0°C

Szanujmy chwilę, gdyż za Nią można umrzeć...

fyrfle Mirek
 29 czerwca 2015 roku, godz. 15:39

Jest.

 10 marca 2011 roku, godz. 1:08  257,5°C

Moje j e d n o d n i o w e szczęście na 7 liter : w y p ł a t a

sprajtka Ala
 13 czerwca 2015 roku, godz. 18:54

złote myśli, to mnie wzbogaca

 9 marca 2011 roku, godz. 1:21  875,3°C
 Tekst dnia 31 marca 2015 roku

Łzy najłatwiej popija się alkoholem...

fyrfle Mirek
 17 kwietnia 2015 roku, godz. 21:17

Lubię ten wiersz, stale jest mi natchnieniem.

 8 marca 2011 roku, godz. 10:29  139,7°C

Świeża uwaga o starych prawdach, ujędrnia je

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:01

Niby chaosem jestem, ale poniedziałek lubię rozpocząć od Twojej myśli i kawy do niej, jedno i drugie pozwala iść.

 7 marca 2011 roku, godz. 12:44  470,7°C
 Tekst dnia 1 sierpnia 2012 roku

Robak w jabłku jest środkiem, który osiągnął cel...

sprajtka Ala
 5 stycznia 2015 roku, godz. 16:04

noooo...;)

 5 marca 2011 roku, godz. 15:16  213,4°C

Ramiona potrafią niekiedy bardziej się wzruszać niż serce...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:54

Serce nie sługa?

 4 marca 2011 roku, godz. 15:32  166,3°C

W imię Wieczności- czas trzeba wykorzystać i porzucić...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:17

Wykorzystać tak, ale niektórzy nigdy by go nie chcieli porzucić, raczej ciągle dorzucić.

 3 marca 2011 roku, godz. 1:11  241,3°C

Życie to ciągły proces tworzenia i odtwarzania...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:55

Mówią też, a nawet śpiewają, że jest skarpetką kulawego - wiem to z odtworzenia płyty.

 2 marca 2011 roku, godz. 13:19  358,3°C

Zachłannego i uczuciem można zagłodzić...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:56

jeśli chodzi o uczucia to taki byłem, a teraz preferuję głodówki.

 1 marca 2011 roku, godz. 7:41  399,5°C

Sztuką jest tak używać słów, aby stawiały do pionu, a nie zaniżały poziomu...

sprajtka Ala
 7 października 2019 roku, godz. 9:43

Obraz dodaje głębi...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Chłodne spojrzenie nie [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

motylek96 skomentował(a) tekst Chłodne spojrzenie nie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:22

sprajtka skomentował(a) tekst Czytelnik otwiera się [...] autorstwa tallea

dzisiaj, godz. 20:50

sprajtka skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 20:47

tallea skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:40

sprajtka skomentował(a) tekst Między wierszami nie ma [...] autorstwa Lila Róż

dzisiaj, godz. 19:37

sprajtka skomentował(a) tekst Wcale nie dlatego, że [...] autorstwa MójPseudonim

dzisiaj, godz. 14:57

sprajtka skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:55

sprajtka skomentował(a) tekst marioNETka W sieci nie [...] autorstwa bystry.76

wczoraj, godz. 13:49

Monika Siwek skomentował(a) tekst Wena NIC mi nie [...] autorstwa sprajtka