24 grudnia 2011 roku, godz. 10:05 471,9°C
bolik blanka
 31 grudnia 2011 roku, godz. 3:13

na głowna

 22 grudnia 2011 roku, godz. 00:45 117,1°C
Efemeryda60 Grażynka
 28 maja 2012 roku, godz. 22:43

Dziś wiele kobiet, które zawarły małżeństwo, nie zakłada już, że pozostaną w nim do końca życia.
Życie jest zbyt długie, małżeństwo ma trwać do końca miłości.Kiedyś tak tylko myśleli mężczyźni;)

 20 grudnia 2011 roku, godz. 20:14 217,3°C
sprajtka Ala
 9 listopada 2015 roku, godz. 19:06

czyli sam zysk;)

 18 grudnia 2011 roku, godz. 15:41 132,3°C
sprajtka Ala
 18 grudnia 2011 roku, godz. 21:02

I to jest dobry krok w odpowiednim kierunku;)))

 17 grudnia 2011 roku, godz. 15:32 203,8°C
sprajtka Ala
 17 grudnia 2011 roku, godz. 19:22

OK-Niech stracę:)

 15 grudnia 2011 roku, godz. 14:42 142,7°C
sprajtka Ala
 16 grudnia 2011 roku, godz. 16:07

Zagęszczę ruchy i Cię ubiję...;)

 14 grudnia 2011 roku, godz. 14:48 181,9°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 18 grudnia 2011 roku, godz. 1:23

... eee, tam... lepiej handlować z Polkami...

;-)

 12 grudnia 2011 roku, godz. 1:10 162,3°C
fade Apolonia
 3 stycznia 2012 roku, godz. 00:48

Miła myśl.

 11 grudnia 2011 roku, godz. 15:22 194,0°C
sprajtka Ala
 11 grudnia 2011 roku, godz. 15:30

o tak:)

 9 grudnia 2011 roku, godz. 10:19 592,6°C
 Tekst dnia 13 stycznia 2012 roku
sprajtka Ala
 14 stycznia 2012 roku, godz. 17:17

Dziękuję za opinie, często knocę, dlatego tym bardziej mi miło;)

 8 grudnia 2011 roku, godz. 12:38 307,3°C
sprajtka Ala
 12 grudnia 2011 roku, godz. 12:38

Lubię podsumowywać;)

 7 grudnia 2011 roku, godz. 11:43 145,0°C
nicola-57 marianna
 16 kwietnia 2015 roku, godz. 10:27

:))), jasne, że tak :), pozdrówka

 6 grudnia 2011 roku, godz. 12:58 331,3°C
danioł daniel tomczyk
 9 grudnia 2011 roku, godz. 20:05

rujnując własne życie możemy załatwić sprawy innym

 5 grudnia 2011 roku, godz. 1:38 160,9°C
Black widow135 Gosia
 12 grudnia 2011 roku, godz. 19:36

właśnie Falco czemu tu nie można tak podejść do tematu??????? przykro mi się tu borykać .........:) z "tematami"....

 3 grudnia 2011 roku, godz. 18:00 214,6°C
Black widow135 Gosia
 6 grudnia 2011 roku, godz. 1:27

...."Jesteśmy atrakcyjni dla siebie nie tylko przez cielesność"... ja nie o tym.....:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Ann.
107 tekstów
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
anyż
6 tekstów
 6 sierpnia 2020 roku

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Nag(ość) staje w [...] autorstwa osobliwy

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Nag(ość) staje w [...] autorstwa osobliwy

ok. 2 godziny temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5osobliwy

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst 07.08.2020 Piątek [...] autorstwa Czekoladowa Wenus

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst zmysłowy dotyk wcierasz [...] autorstwa motylek96

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Tak sobie myślę, że w [...] autorstwa Starlight

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Prawda jest jak [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Optymizm to ostatni [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] swojego autorstwa

ok. 4 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] autorstwa sprajtka