18 lutego 2012 roku, godz. 19:17 152,2°C 2
 Tekst dnia 24 listopada 2014 roku
Rikitikitawi Daniel
 25 listopada 2014 roku, godz. 23:06

Nie wahaj się tak;)

 17 lutego 2012 roku, godz. 11:15 154,6°C 7
andrea69
 21 lutego 2012 roku, godz. 18:57

racja, racja...

 15 lutego 2012 roku, godz. 15:59 166,0°C 4
 Tekst dnia 30 października 2016 roku
eurydyka77 elena
 30 października 2016 roku, godz. 15:17

Coraz częstrzy

 14 lutego 2012 roku, godz. 16:24 227,5°C 31
 Tekst dnia 9 maja 2015 roku
fyrfle Mirek
 10 maja 2015 roku, godz. 00:32

słuszna myśl, kościół trzeba je.ać.

 13 lutego 2012 roku, godz. 15:32 147,6°C 1
yestem yestem
 14 lutego 2012 roku, godz. 14:35

Reszty... nie trzeba ;)

 10 lutego 2012 roku, godz. 10:30 139,1°C 4
yestem yestem
 11 lutego 2012 roku, godz. 12:17

Trzeźwe spojrzenie :)

 8 lutego 2012 roku, godz. 10:43 237,0°C 5
sprajtka Ala
 8 lutego 2012 roku, godz. 12:18

Nasza wrażliwość sprawia, że "głośne" dźwięki są bardzo nieprzyjemne dla uszu, a dłużej trwające mogą "uszkodzić" narząd słuchu...

 7 lutego 2012 roku, godz. 10:19 108,1°C 23
NieBoska Bogusia
 7 lutego 2012 roku, godz. 20:30

a usta zlizują słowa

 6 lutego 2012 roku, godz. 10:12 163,6°C 1
Voyage Arti
 8 lutego 2012 roku, godz. 2:33

no, jak Sprajtka chce to potrafi dobrą myślą trzasnać..;)

 5 lutego 2012 roku, godz. 18:17 118,6°C 7
sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:19

d--b

 4 lutego 2012 roku, godz. 6:12 150,2°C 2
.
fyrfle Mirek
 29 grudnia 2014 roku, godz. 21:45

...w kupie, tak wiem, a tak trudno w niej nie uczestniczyć, dla kupy poświęcamy swoje wnętrze...

 3 lutego 2012 roku, godz. 15:35 145,6°C 2
adams adam
 4 lutego 2012 roku, godz. 2:15

A ja myślę że nie odchodzimy że nie przechodzimy nawet że nie mijamy. Myślę że po prostu przemijamy.

 2 lutego 2012 roku, godz. 17:23 108,8°C 3
Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:08

A to dobre ;)

 1 lutego 2012 roku, godz. 9:33 78,7°C 2
Rekinsky Jarek
 8 lutego 2012 roku, godz. 11:46

Szybki kon tez moze byc wyuzdany:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
27 tekstów
 12 maja 2020 roku

dzisiaj, godz. 18:06

Sennik11 skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:38

sprajtka dodał(a) do zeszytu tekst Najważniejsze to [...] autorstwa Lech Majewski

dzisiaj, godz. 13:24

wczoraj, godz. 11:14

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5m.M

wczoraj, godz. 11:13

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5carpe_noctem

wczoraj, godz. 11:13

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5Lola Lola

przedwczoraj, godz. 22:47

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Otwórz oczy skoro uszy [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 17:07

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 1:02

yestem skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 0:14

sprajtka skomentował(a) tekst Chciałabym napisać do [...] autorstwa onejka