30 października 2019 roku, godz. 18:07  13,0°C

Wyślij swoje czarne myśli na marsz równości...

 29 października 2019 roku, godz. 9:11  21,1°C

Jesteśmy jak dzieci mające swoje zabawki- Miniony czas i krótkie chwile...takie Minionki...

yestem yestem
 29 października 2019 roku, godz. 23:39

Ala, Gru powiedział, że to nie Minionki, to Ty rozrabiasz. :D
Fajne.
Dobranoc :))

 28 października 2019 roku, godz. 9:32  27,7°C

Może i kłamstwo ma krótkie nóżki, ale i tak najszybciej dociera...

giulietka M.
 30 października 2019 roku, godz. 8:10

...bo ma długi język. Dobre!

 27 października 2019 roku, godz. 19:05  56,7°C
 Tekst dnia 29 października 2019 roku

Mam zabójcze myśli po których słowa padają...

giulietka M.
 29 października 2019 roku, godz. 12:35

Trafna auto recenzja, Alice, gratulacje!

 27 października 2019 roku, godz. 10:58  34,5°C

Bez prawa jazdy jesteś na aucie...

yestem yestem
 27 października 2019 roku, godz. 20:42

Nie wszyscy przejmują się takimi drobiazgami, jak prawo jazdy. ;)
Miłego wieczoru. :))

 27 października 2019 roku, godz. 9:05  43,9°C

Sezonowy eliksir młodości, gdy miniona godzina to czas przyszły...

CierpkaWoda Wiola
 27 października 2019 roku, godz. 13:37

Ponadczasowe takie 😉

 26 października 2019 roku, godz. 19:18  26,2°C

Złodziej bierze rzeczy na poważnie...

Starlight mogę sobie zmieniać imię!
 10 stycznia 2020 roku, godz. 23:26

ach... uwielbiam się u Ciebie uśmiechać :))

 25 października 2019 roku, godz. 21:24  23,2°C

Nie dzielę ludzi, bo jestem wolna od handlu...

sprajtka Ala
 26 października 2019 roku, godz. 14:07

Oj lubię taką zabawę i to widać, słychać i czuć:)

 25 października 2019 roku, godz. 14:38  8,8°C

Co mam na myśli?

Częste pytanie dobijających się do moich myśli. Zarzucam słowo jak szlafrok i wyglądam przez wizjer, patrząc kto pyta. Gdy wypowiadam słowo, to myśl przestaje być moja, a zaczyna być "Twoja". Nie sposób zapiąć jej na ostatni guzik. Ciągle pęcznienie i rośnie jak niesmaczne jedzenie w gardle. Myśl jest naga, dopiero pytania ją ubierają. Czyli, to co mam na myśli jest tylko ''Twoją" projekcją moich rozmyślań...

 25 października 2019 roku, godz. 3:13  27,8°C

Gdy pada zdanie, to słowa w rozsypce...

marka piotr
 25 października 2019 roku, godz. 19:33

Lubię takie formy, myśli , są dla wyobraźni.

 24 października 2019 roku, godz. 15:31  32,3°C

Może i jestem plagiatem, gdyż się nie sprawdzam...

sprajtka Ala
 25 października 2019 roku, godz. 14:22

Nie testuje się na ludziach;)

 24 października 2019 roku, godz. 13:37  86,9°C

Ludzie, którzy nie łapią w lot, lubią wyrywać innym piórka...

sprajtka Ala
 25 października 2019 roku, godz. 14:20

Dziękuję za wydźwięk;)

 23 października 2019 roku, godz. 12:51  47,8°C

Życie nawet, gdy staje się barem nie przestaje być darem...

yestem yestem
 24 października 2019 roku, godz. 1:23
Edytowano 24 października 2019 roku, godz. 1:28

Jak najBARdziej... bara bara... :))

Łatwo wciskać kit , gdy zaszklone oczy...
sprajtka Ala
 21 października 2019 roku, godz. 10:27

Tego już nie pamiętam;)

 20 października 2019 roku, godz. 14:30  25,2°C

"Zły" człowiek, to ktoś kto jest "dobry" tylko dla swoich...

oszi3 Michał
 21 października 2019 roku, godz. 13:53

Miłość jest dobra dla wszystkich dlatego często jest wy*.....

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

ok. 3 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Głośno bo do słuchu, [...] autorstwa sprajtka

ok. 5 godzin temu

Sol 8 dodał(a) do zeszytu tekst "ZaDyszke" ludzie mają [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:35

motylek96 skomentował(a) tekst "ZaDyszke" ludzie mają [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:27

yestem skomentował(a) tekst "ZaDyszke" ludzie mają [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:26

yestem skomentował(a) tekst Milczenie jest [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 23:13

onejka skomentował(a) tekst Głośno bo do słuchu, [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 23:02

kuloodporna wskazał(a) tekst Głośno bo do słuchu, [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

wczoraj, godz. 21:30

sprajtka wskazał(a) tekst Dobrze zrozumiana nauka [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Albert Schweitzer

wczoraj, godz. 21:29

sprajtka skomentował(a) tekst Nie zawsze jest tak [...] autorstwa Naja

wczoraj, godz. 21:23

sprajtka skomentował(a) tekst Tak jak kwiaty [...] autorstwa AnnMaria