6 września 2019 roku, godz. 15:58

Gdy mowa o pieniądzach, to bieda aż piszczy...

sprajtka Ala
 6 września 2019 roku, godz. 17:45

Hehe...aż się usmiechnęłam;))

 6 września 2019 roku, godz. 9:00

Spadam jak gwiazda
Księżyca ciemną stroną
Pulsuje życie

 6 września 2019 roku, godz. 7:50

Ciemnogród jest tam, gdzie idea nawet nie przyświeca...

 5 września 2019 roku, godz. 17:16
 Tekst dnia 7 września 2019 roku

Jeśli jesteś ostatni, to nie oglądasz się na nikogo...

.Rodia marek
 21 września 2019 roku, godz. 21:14

miło mi
odpozdrawiam

 5 września 2019 roku, godz. 14:22

Kit nie lubi, gdy wciska mu się okno...

sprajtka Ala
 7 września 2019 roku, godz. 9:36

Może..ale postawiłeś na wyższy level;)

 4 września 2019 roku, godz. 15:25

Spieszymy się, a to co za nami ucieka...
Insp.@Radziem

sprajtka Ala
 5 września 2019 roku, godz. 14:20

To kij się zawsze znajdzie...

https://youtu.be/b23AjeRBXSU

 4 września 2019 roku, godz. 15:05
Edytowano 9 września 2019 roku, godz. 18:00

"Las sprzedaje się na pniu..."

yestem yestem
 5 września 2019 roku, godz. 1:11

Budujemy betonowe totemy naszej głupoty... nie tylko w naszym kraju.
Cały świat, jak Rapa Nui...
Dobre.
Pozdrawiam. :))

 3 września 2019 roku, godz. 21:44

Świetliki w szkle
Świecą w martwym punkcie
Lampka się pali

kati75 Kati
 4 września 2019 roku, godz. 10:29

Ala haiku na poziomie;-)

 3 września 2019 roku, godz. 21:42

Nieobecni nie mają głosu, ale nie są pozostawieni bez słowa...

yestem yestem
 3 września 2019 roku, godz. 22:05

Można, jest zgoda. :D

 3 września 2019 roku, godz. 11:47

"Łacina" w stresujących sytuacjach poprawia nasze możliwości fizyczne...

sprajtka Ala
 3 września 2019 roku, godz. 21:59

Noooooooooo....

 2 września 2019 roku, godz. 16:04

Kwaśny winogron
Burzą w szklance wody
Gasi pragnienie

marka piotr
 2 września 2019 roku, godz. 22:23

U Ciebie jak zawsze...artystycznie i ze smakiem.

 31 sierpnia 2019 roku, godz. 23:45

Ludzie chcą upchać swoje myśli w naszą głowę...

yestem yestem
 4 września 2019 roku, godz. 22:03

Aż mi się czubaszek plemniczego ogonka zamerdał. :P
Malusia, ładnie Ci z prawieosmarkaniem. :D
Marysia z Arturem fajną książkę popełnili.
Ja też mam to... imię. :D

Dobrej nocy Paniom :))

 30 sierpnia 2019 roku, godz. 22:28
Edytowano 31 sierpnia 2019 roku, godz. 12:52

Pustynia uczuć
Cisza jak makiem zasiał
Czekam Godota

sprajtka Ala
 31 sierpnia 2019 roku, godz. 23:29

Dziękuję bardzo :-)

 29 sierpnia 2019 roku, godz. 10:19

Mówili, że deszcz napada, ale on mnie po prostu zlał...

sprajtka Ala
 30 sierpnia 2019 roku, godz. 22:27

i tak właśnię lubię, wywoływać uśmiech...

 28 sierpnia 2019 roku, godz. 12:32

Wybór padł na deszcz, ale to cień pada...

CierpkaWoda Wiola
 28 sierpnia 2019 roku, godz. 23:08

A deszcz padł z wrażenia..

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Reset
93 tekstów
 12 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Akte
414 tekstów
 4 listopada 2012 roku

ok. 4 godziny temu

sprajtka wskazał(a) tekst Anonim - pismo bez [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: tallea

dzisiaj, godz. 21:17

bystry.76 skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:57

yestem skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:55

andrea69 skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:49

yestem skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:45

andrea69 skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:30

yestem skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:25

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek, to zbiór [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:24

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek, to zbiór [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:22

sprajtka skomentował(a) tekst Hej. W ciągu ostatnich [...] autorstwa truman