24 marca 2021 roku, godz. 7:44 26,6°C
sprajtka Ala
 24 marca 2021 roku, godz. 19:30

... opowiadam się za czymś lub przeciw czemuś 😁

Wyłoniłam się
Promienie słońca  pieszczą
Brykam, wio.Sen?Nie.
yestem yestem
 22 kwietnia 2020 roku, godz. 21:28

Ala się opalała... w samej maseczce. :D

Wygląd kobiety zależy od tego co nosi w sobie, a nie na sobie...
apostrof1
 25 marca 2021 roku, godz. 10:06

Może jednak nie to co nosisz na sobie, czy w sobie, ale to co
niesiesz :)

 21 marca 2021 roku, godz. 12:19 97,0°C
sprajtka Ala
 22 marca 2021 roku, godz. 7:59
Edytowano 22 marca 2021 roku, godz. 7:59

Można zadać pytanie : " jak rzyć" 🤪

Tam gdzie brak miejsca na własne zdanie cisną się słowa...
Infinite Gentleman Night Rafał
 21 marca 2021 roku, godz. 10:21

jak również cała masa zbędnych gestów ;)
Miłej niedzieli Sprajtuś ;)

 19 marca 2021 roku, godz. 00:19 78,3°C
zielonakredka ula a może marta
 19 marca 2021 roku, godz. 13:58

A gdyby nawet się wyrwać, to i tak pozostanie dziura, której nie wypełnisz niczym. Miłego

Słabość to nawóz na którym rosną chwasty...
apostrof1
 19 marca 2021 roku, godz. 21:59

Czasami nasze słabości, to nasza największa siła.
Po co się łokciami przepychać.

 17 marca 2021 roku, godz. 9:45 68,3°C
zielonakredka ula a może marta
 18 marca 2021 roku, godz. 23:12

A może warto ważyć słowa, by nie spadały tam gdzie nie trzeba. Miłego

Życie to melodia, a czas dodaje mi nuty...
Odys syn Laertesa dandeLion
 16 marca 2021 roku, godz. 12:59

A ludzie to orkiestra, która nie chce grać tak jak nuty (i dyrygent) pokazują :)

Pozdrawiam kreatywną flecistkę ✋

Słońce obudziło cień uśmiechu.
one drop for all Eliza
 15 marca 2021 roku, godz. 22:24

vit D za darmo

;)

Park-o-metr, a gdzie las?...
zielonakredka ula a może marta
 14 marca 2021 roku, godz. 17:17

Nazwa park różne znaczenie dzisiaj. Las jest niestety niezastapiony

Dno potrafi być środowiskiem naturalnym...
zielonakredka ula a może marta
 14 marca 2021 roku, godz. 17:19

Z dna można wyjść bogatszym o jeszcze jedno doznanie

Po co te pytania, skoro Ci nie odpowiadam...
zielonakredka ula a może marta
 14 marca 2021 roku, godz. 17:20

Milczeniem też można odpowiedzieć

Skraplam się deszczem
Uniesiona z dreszczem
Spełniona jestem...
yestem yestem
 25 lutego 2014 roku, godz. 22:12

Zaśpiewaj tak jeszcze ;)

Moje wynagrodzenie:
Wypłata w...<em>reszcie...
sprajtka Ala
 30 lipca 2012 roku, godz. 21:18

Całe lata na to pracowałam;))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 997 tekstów 119 505
Wszystkie teksty, str. 6