1 lutego 2020 roku, godz. 11:33  52,0°C

Lód zaczyna się w sercu a kończy na języku...

yestem yestem
 2 lutego 2020 roku, godz. 1:14

Dobranoc, zmykam już. :))

 31 stycznia 2020 roku, godz. 17:52  32,6°C

Smierć jest momentem w którym przecina się świat...

yestem yestem
 2 lutego 2020 roku, godz. 00:55

Ode mnie też...

 31 stycznia 2020 roku, godz. 11:03  60,2°C
Edytowano  31 stycznia 2020 roku, godz. 11:37

Ego i pokora to przy JA "ciele"?...

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 1 lutego 2020 roku, godz. 7:04

Ego jest wrodzone, pokorę się nabywa

 30 stycznia 2020 roku, godz. 13:26  202,1°C
 Tekst dnia 31 stycznia 2020 roku

Są pociągi, które zjawiają się bez zapowiedzi..

yestem yestem
 2 lutego 2020 roku, godz. 00:52

... narobią hałasu, dymu... i odjeżdżają w siną dal... kradnąc królestwo i połowę serca... taki urok PKP. ;)
Gratulacje. :))

 29 stycznia 2020 roku, godz. 11:02  15,5°C

Wszystkie ręce na pokład

Do góry nogami...wszystko postawione na głowie. Co musi się stać by tak nie stać. Na rękach...na pokładzie nadziei. Nie pokładam już w ludziach nadziei bo się w głowie nie mieści.
Niektórzy chcą mi wmówić, że białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne. Trzeba mieć się na czymś oprzeć, ale te akrobacje już mnie osłabiają...

Monika Siwek M.
 29 stycznia 2020 roku, godz. 15:45

To uwierz mi proszę - na słowo:)

 28 stycznia 2020 roku, godz. 14:28  37,6°C

Jak kamień w bucie

Zapaleni w sobie
Wkładają słowa
W bucie zaognione
Każde jak kamień
Uwierający myśl
Stos słów ułożony
Z żywych nosicieli
Ugryź się w palec
Zanim "coś" napiszesz

 28 stycznia 2020 roku, godz. 00:20  42,2°C

Park-o-metr, a gdzie las?...

sprajtka Ala
 28 stycznia 2020 roku, godz. 10:55
Edytowano 28 stycznia 2020 roku, godz. 11:02

Czyżby ludzie walczyli o to, aby nauka nie poszła w las?;)..którego coraz mniej. Trudno jednak dyskutować z betonem;) Chyba jestem za bardzo zielona...

 26 stycznia 2020 roku, godz. 12:34  19,7°C

Czasu nie można tracić, gdyż na czasie się zyskuje...

Strange one Adam
 26 stycznia 2020 roku, godz. 21:16

Ala, ale tylko czasem.

 25 stycznia 2020 roku, godz. 12:54  38,7°C

Strój czeka na-gości...

Cris Cris
 27 stycznia 2020 roku, godz. 1:33

:)

 24 stycznia 2020 roku, godz. 10:21  54,5°C

Nie każda próba kończy się spektaklem...

tallea asterja
 25 stycznia 2020 roku, godz. 15:40

generalnie
tak

 22 stycznia 2020 roku, godz. 21:22  34,4°C

Milczenie jest przereklamowane, czas na przerwę...

yestem yestem
 23 stycznia 2020 roku, godz. 00:26

Słusznie!!! :)

 22 stycznia 2020 roku, godz. 21:20  12,8°C

"ZaDyszke" ludzie mają i "czyste sumienie"...

motylek96 EwaRozalia
 23 stycznia 2020 roku, godz. 9:35

Dobre😉

 22 stycznia 2020 roku, godz. 13:44  40,0°C
Edytowano  22 stycznia 2020 roku, godz. 16:04

A tam cicho być...

Głośno bo do słuchu, a ja tak nie lubię, wolę cicho, ale do rozumu. Otwieram telewizor, na oścież by mieć okno na świat. A tam jak w patologicznej rodzinie, wrzaski, opluwanie...
Mówię stanowcze dość " skrytożerczym spokojo-żercom"...
Zamykam okno i otwieram się na ludzi, przecież to niemożliwe, aby w Nas "wszystko co dobre wymarło"...Nie chcę iść na "wschód", nie chcę tej propagandy...
Ja po prostu chcę, aby ludzie przestali krzyczeć i straszyć, a zaczęli słuchać i próbowali zrozumieć...

yestem yestem
 23 stycznia 2020 roku, godz. 22:41

Ludziom spokojnym, zrównoważonym, szczęśliwym swoim małym szczęściem... trudniej jest wcisnąć kit, trudniej zmanipulować i sprzedać to, czego absolutnie ie potrzebują... niestety...
Pozdrawiam. :)

 21 stycznia 2020 roku, godz. 13:35  72,9°C

Chłodne spojrzenie nie sprzyja
ciepłym relacjom z samym sobą...

yestem yestem
 21 stycznia 2020 roku, godz. 22:22

Nerwy, PESEL, lub od słońca
zdarzają się uderzenia gorąca :))

 20 stycznia 2020 roku, godz. 15:46  22,6°C

Bywają dni, że nawet wiatr się ode mnie odwraca...

Wzrost ciśnienia atmosferycznego powyżej 1045 hPa...
Ciekawe czy jak ktoś podwyższy mi ciśnienie czy to się sumuje?;) Taki dodatek do kawy zamiast cukru...
Mój WOŚP- zbieram się w sobie...
Składam się z okruszków, z których próbuje złożyć chleb.
Zakalec myśli...z zakalca wychodzą fajne kulki, można przytoczyć kilka...
Toczę dysputy z samą sobą, tylko tak trudno wyjść, gdy się jest u siebie i nic nie wychodzi...wyjść naprzeciw...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. godzinę temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka