Kto nie zna się na żartach, nie wie co to życie...
ODIUM Żmijka
 19 lipca 2021 roku, godz. 11:31

Dziękuję, Alu, za odpowiedź. :-)

Dla mnie z kolei „znać się na żartach” to wiedzieć, że żart nigdy nie jest niewinny. Często w „żartach” przemycamy własne pragnienia, prawdę, którą boimy się objawić wprost ze względu na strach przed ostracyzmem, odrzuceniem itp. Potem, gdy ktoś się na nas obrazi (bo dobrze wie, czym jest żart), mawiamy „no przecież to tylko żart, nie znasz się na żartach?”... nieświadomi tego, że w istocie sami nie znamy się na żartach.

 13 lipca 2021 roku, godz. 00:48 21,9°C
onejka onejka
 13 lipca 2021 roku, godz. 10:52

Poproszę takie słowo, które schłodzi 😉

Bywa, że nieobecny jest bardziej "widoczny"...
sprajtka Ala
 15 marca 2020 roku, godz. 19:45

Wyrażam skruchę;)

 10 lipca 2021 roku, godz. 9:07 47,5°C
 Tekst dnia 14 lipca 2021 roku
yestem yestem
 10 lipca 2021 roku, godz. 11:26

Ostatnia okazja, by poczuć wiatr we włosach. :D

 9 lipca 2021 roku, godz. 4:44 54,7°C
 Tekst dnia 11 lipca 2021 roku
Gdy wódka zalewa pokład życia...cały nasz dom się od słonej wody kołysze...
Innystu
 8 lipca 2021 roku, godz. 21:05

a to mi dziś wpadło w oko

Kołysze się cały jacht

Nie zapiszesz się dobrze jeśli wciąż się mażesz...
sprajtka Ala
 21 marca 2020 roku, godz. 20:02

Na zapas oczywiście:) Trzeba mieć przecież coś odłożonego na czarną godzinę...

<em>Matematyka życia</em>:
 Jestem gotowa , ale nie całkiem...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 5 lipca 2021 roku, godz. 19:41

Liczby zespolone składają się z części urojonej

Sąd to dąs sprawiedliwości...
kati75 Kati
 4 lipca 2021 roku, godz. 21:20
Edytowano 4 lipca 2021 roku, godz. 21:24

"Sąd sądem ,ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie"🙂

Niektórym  lżej , gdy innym jest ciężej...
sprajtka Ala
 9 lutego 2015 roku, godz. 13:07

:)

Nie zmienisz filmu poprawiając ekran...
sprajtka Ala
 18 stycznia 2016 roku, godz. 13:39

Oglądałam, mam siwe włosy;)

Szanujmy  <em>chwilę</em>, gdyż za   <em>Nią</em> można umrzeć...
solange1969 gosia
 3 lipca 2021 roku, godz. 22:21

tak,swieta prawda,pozdrawiam serdecznie :)

Na pustyni suchych słów dobre słowo to oaza...
solange1969 gosia
 30 czerwca 2021 roku, godz. 12:41

tak,zgadzam sie,dobre slowo-oaza,pozdrawiam :)

 29 czerwca 2021 roku, godz. 11:10 32,7°C
one drop for all Eliza
 29 czerwca 2021 roku, godz. 22:47

dlatego zaczynaja botoxy od 20 lat
aby nie miec zmarszczek

tylko inne czesci ciala sie starzeja tez
;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 094 teksty 149 799
Wszystkie teksty, str. 6