21 marca 2020 roku, godz. 12:14  26,5°C

Pusty śmiech potrafi wypełnić całe wnętrze.

sprajtka Ala
 21 marca 2020 roku, godz. 18:40
 20 marca 2020 roku, godz. 17:40  38,7°C

Wirus chce zdobyć wszystkie korony świata.

Esmeralda Dyląg Esmi
 21 marca 2020 roku, godz. 22:35

Super myśl Alu. Pozdrawiam Esmi.

 20 marca 2020 roku, godz. 14:20  37,0°C

Zdesperowane słońce przebija się przez chmury...

Esmeralda Dyląg Esmi
 21 marca 2020 roku, godz. 22:38

Alciu, jak Ty ładnie piszesz! Pozdrawiam Esmunia.

 19 marca 2020 roku, godz. 17:54  53,9°C

Nie zapiszesz się dobrze jeśli wciąż się mażesz...

sprajtka Ala
 21 marca 2020 roku, godz. 20:02

Na zapas oczywiście:) Trzeba mieć przecież coś odłożonego na czarną godzinę...

 19 marca 2020 roku, godz. 16:17  33,4°C

Nie każdy kto przyszedł na świat, wyszedł na ludzi...

tallea asterja
 19 marca 2020 roku, godz. 20:20

trzeba głębiej
chować myśli :)

 18 marca 2020 roku, godz. 12:45  30,4°C

Mamy w sobie "drzewo życia", które może się zmienić w kij od miotły...

sprajtka Ala
 19 marca 2020 roku, godz. 13:05

Filmik super, fajny sprzęt do latania:)
Dobre przesłanie.:)

 17 marca 2020 roku, godz. 12:27  51,1°C
Edytowano  17 marca 2020 roku, godz. 12:28

Wyczerpane słońce pada cieniem...

yestem yestem
 17 marca 2020 roku, godz. 21:07

energia bawi się... sumieniem ;)

 16 marca 2020 roku, godz. 15:39  16,7°C

Net serfuje wietrzne głupoty...

yestem yestem
 17 marca 2020 roku, godz. 6:25

s(m)erfastyczne. :))

 15 marca 2020 roku, godz. 9:16  43,2°C

Bywa, że nieobecny jest bardziej "widoczny"...

sprajtka Ala
 15 marca 2020 roku, godz. 19:45

Wyrażam skruchę;)

 14 marca 2020 roku, godz. 9:05  65,6°C

Ubrania wychodzą z założenia...

sprajtka Ala
 14 marca 2020 roku, godz. 20:53

:))))

 13 marca 2020 roku, godz. 4:46  35,4°C

Kto nie ma głupich myśli niech rzuci tekstem...

sprajtka Ala
 14 marca 2020 roku, godz. 18:38

:))))

 12 marca 2020 roku, godz. 18:54  31,2°C

Ludzie spędzają z sobą sen z powiek...

yestem yestem
 13 marca 2020 roku, godz. 00:06

Czasami po wiek. :)

 11 marca 2020 roku, godz. 18:04  229,6°C

Szybciej nabiera się ciała niż rozumu...

yetick Jerzy
 12 marca 2020 roku, godz. 12:30
Edytowano 12 marca 2020 roku, godz. 12:31

Wiem, żal mi czasu traconego na jałowe dyskusje a więc adieu..

 9 marca 2020 roku, godz. 11:13  16,0°C

Te(k)st tu jemy...

 8 marca 2020 roku, godz. 12:09  57,9°C
Edytowano  8 marca 2020 roku, godz. 12:22

Kobieta to nie problem

Nadzieją sięgam nieba
Do rangi problemu
Chmurząc spokój słońca

"Moje" myśli na pasku
Od męskich spodni
Wyznaczają horyzont

Za daleko lecę
Od tych co wiedzą lepiej
Co dla mnie dobre

RozaR Roza
 8 marca 2020 roku, godz. 23:57

Niezawsze wiemy co dla nas dobre
A niech gadają - może cos podpowiedzą .

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

kilkanaście minut temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka