21 czerwca 2020 roku, godz. 19:00 10,1°C 121
Edytowano  22 czerwca 2020 roku, godz. 16:15
yestem yestem
 22 czerwca 2020 roku, godz. 19:49

Oooo, a tej jednej wszystkiego przenajlepszego. :))

Oczekiwania męczą się biegiem czasu...
silvershadow __
 20 czerwca 2020 roku, godz. 18:21

spontan 4ever ;)

Ból jak pytanie, łatwo go zadać...
yestem yestem
 20 czerwca 2020 roku, godz. 23:22

Taaak, podobno ból zadany przed pytaniem zasadniczo wpływa na szybkość, szczerość i profesjonalizm odpowiedzi. ;)

Niektórzy będąc na dnie, nareszcie stąpają mocno po ziemi...
sprajtka Ala
 9 stycznia 2015 roku, godz. 20:51

eeee tam:)

 16 czerwca 2020 roku, godz. 15:12 30,3°C 108
CierpkaWoda Wiola
 16 czerwca 2020 roku, godz. 21:21

Ja tam zawsze zmieniłam pracę jak probowała mnie praca, bądź ludzie w niej "urobić".
Praca jest tylko dodatkiem do życia i nie można jej ulegać.

Dla niektórych opakowanie jest już prezentem...
Naja Ela
 15 czerwca 2020 roku, godz. 20:34

Przypomniałaś mi pewne urodziny Alice... Ale człowiek miał fantazje :-)))

 12 czerwca 2020 roku, godz. 10:59 19,5°C 125
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 14 czerwca 2020 roku, godz. 23:39

Oj i to bardzo .....;)

 11 czerwca 2020 roku, godz. 00:43 30,3°C 100
sprajtka Ala
 11 czerwca 2020 roku, godz. 12:47

Przytaczając jakąś historię często też potrafimy rzucać kamieniem, ale cóż w tym dziwnego, skoro tyle samo się nasuwa...;)

Nie mam formy, ale dobrze rysuję się na tle...
onejka onejka
 9 czerwca 2020 roku, godz. 10:10

Oooo ja też dziś o rysowaniu hihi Alice wyjątkowych się nie da uformować ;)

Linia życia przebiega przez przejścia...
one drop for all Eliza
 9 czerwca 2020 roku, godz. 2:39

Bardzo oczywiste.

 7 czerwca 2020 roku, godz. 13:17 73,0°C 128
sprajtka Ala
 7 czerwca 2020 roku, godz. 18:17

Mi nuta...zawsze gra...gdy nie opiera się o czas...

 6 czerwca 2020 roku, godz. 22:20 78,7°C 103
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 7 czerwca 2020 roku, godz. 13:04

Tak, że ja jestem wyjątkowy 😀

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
IBELLA
169 tekstów
 13 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
satjow
17 tekstów
 3 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 20:36

yestem skomentował(a) tekst Rzucam światło na [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:45

Monika M. skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:43

sprajtka skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 19:42

Monika M. skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:18

yestem skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 11:40

yestem skomentował(a) tekst Rzucam światło na [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:58

sprajtka skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 9:50

Monika M. skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:10

sprajtka skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 9:05

sprajtka skomentował(a) tekst "Nieważne" co autor [...] swojego autorstwa