10 lipca 2021 roku, godz. 9:07 47,5°C
 Tekst dnia 14 lipca 2021 roku
yestem yestem
 10 lipca 2021 roku, godz. 11:26

Ostatnia okazja, by poczuć wiatr we włosach. :D

 9 lipca 2021 roku, godz. 4:44 54,7°C
 Tekst dnia 11 lipca 2021 roku
Gdy wódka zalewa pokład życia...cały nasz dom się od słonej wody kołysze...
Innystu
 8 lipca 2021 roku, godz. 21:05

a to mi dziś wpadło w oko

Kołysze się cały jacht

Nie zapiszesz się dobrze jeśli wciąż się mażesz...
sprajtka Ala
 21 marca 2020 roku, godz. 20:02

Na zapas oczywiście:) Trzeba mieć przecież coś odłożonego na czarną godzinę...

<em>Matematyka życia</em>:
 Jestem gotowa , ale nie całkiem...
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 5 lipca 2021 roku, godz. 19:41

Liczby zespolone składają się z części urojonej

Sąd to dąs sprawiedliwości...
kati75 Kati
 4 lipca 2021 roku, godz. 21:20
Edytowano 4 lipca 2021 roku, godz. 21:24

"Sąd sądem ,ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie"🙂

Niektórym  lżej , gdy innym jest ciężej...
sprajtka Ala
 9 lutego 2015 roku, godz. 13:07

:)

Nie zmienisz filmu poprawiając ekran...
sprajtka Ala
 18 stycznia 2016 roku, godz. 13:39

Oglądałam, mam siwe włosy;)

Szanujmy  <em>chwilę</em>, gdyż za   <em>Nią</em> można umrzeć...
solange1969 gosia
 3 lipca 2021 roku, godz. 22:21

tak,swieta prawda,pozdrawiam serdecznie :)

Na pustyni suchych słów dobre słowo to oaza...
solange1969 gosia
 30 czerwca 2021 roku, godz. 12:41

tak,zgadzam sie,dobre slowo-oaza,pozdrawiam :)

 29 czerwca 2021 roku, godz. 11:10 32,7°C
one drop for all Eliza
 29 czerwca 2021 roku, godz. 22:47

dlatego zaczynaja botoxy od 20 lat
aby nie miec zmarszczek

tylko inne czesci ciala sie starzeja tez
;)

Jestem tak cienka, że mieszczę się w krótkiej formie...
M44G Marjan
 25 września 2020 roku, godz. 10:24

Ciekawa fotografia. Co do tekstu nie wiem nie znam.

 27 czerwca 2021 roku, godz. 12:43 45,0°C
one drop for all Eliza
 29 czerwca 2021 roku, godz. 23:00

ludzie do tej pory nadal badaja jakie sa wartosci lecznicze "chwastow"

Uśmiech skutecznie odmienia stan pogody...
sprajtka Ala
 19 września 2020 roku, godz. 10:43

Jestem w stanie sobie to wyobrazić;)))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 031 tekstów 124 560
Wszystkie teksty, str. 2