8 września 2019 roku, godz. 11:21

Życie to genetyczna choroba z częstymi powikłaniami...

szpiek Mariusz
 9 września 2019 roku, godz. 00:21

Życie jest jak samochód sprowadzony z Niemiec, nigdy nie wiesz o ile masz cofnięty licznik i ile szpachli pod lakierem, aż się rozkraczy

 7 września 2019 roku, godz. 10:29

Człowiek jako tajemnica cały czas się wyjawia...

sprajtka Alice
 7 września 2019 roku, godz. 12:21

Czuję...dużo czuję;)

 7 września 2019 roku, godz. 8:42

Jestem na tyle gruba, że mogę przysiąść fałdów...

 6 września 2019 roku, godz. 15:58

Gdy mowa o pieniądzach, to bieda aż piszczy...

sprajtka Alice
 6 września 2019 roku, godz. 17:45

Hehe...aż się usmiechnęłam;))

 6 września 2019 roku, godz. 9:00

Spadam jak gwiazda
Księżyca ciemną stroną
Pulsuje życie

 6 września 2019 roku, godz. 7:50

Ciemnogród jest tam, gdzie idea nawet nie przyświeca...

 5 września 2019 roku, godz. 17:16
 Tekst dnia 7 września 2019 roku

Jeśli jesteś ostatni, to nie oglądasz się na nikogo...

.Rodia marek
 13 września 2019 roku, godz. 13:40

kiedyś z amel rozmawialiśmy o tym i miało to logiczny sens, ale nie życiowy

zazwyczaj jest się ostatnim właśnie dla tego, że za często się oglądasz
nie poznałem jeszcze nikogo kto był ostatni, nawet w bieganiu, ostatni na mecie jest pierwszym wśród trybun

 5 września 2019 roku, godz. 14:22

Kit nie lubi, gdy wciska mu się okno...

sprajtka Alice
 7 września 2019 roku, godz. 9:36

Może..ale postawiłeś na wyższy level;)

 4 września 2019 roku, godz. 15:25

Spieszymy się, a to co za nami ucieka...
Insp.@Radziem

sprajtka Alice
 5 września 2019 roku, godz. 14:20

To kij się zawsze znajdzie...

https://youtu.be/b23AjeRBXSU

 4 września 2019 roku, godz. 15:05

"Las sprzedaje się na pniu..."

yestem yestem
 5 września 2019 roku, godz. 1:11

Budujemy betonowe totemy naszej głupoty... nie tylko w naszym kraju.
Cały świat, jak Rapa Nui...
Dobre.
Pozdrawiam. :))

 3 września 2019 roku, godz. 21:44

Świetliki w szkle
Świecą w martwym punkcie
Lampka się pali

kati75 Kati
 4 września 2019 roku, godz. 10:29

Ala haiku na poziomie;-)

 3 września 2019 roku, godz. 21:42

Nieobecni nie mają głosu, ale nie są pozostawieni bez słowa...

yestem yestem
 3 września 2019 roku, godz. 22:05

Można, jest zgoda. :D

 3 września 2019 roku, godz. 11:47

"Łacina" w stresujących sytuacjach poprawia nasze możliwości fizyczne...

sprajtka Alice
 3 września 2019 roku, godz. 21:59

Noooooooooo....

 2 września 2019 roku, godz. 16:04

Kwaśny winogron
Burzą w szklance wody
Gasi pragnienie

marka piotr
 2 września 2019 roku, godz. 22:23

U Ciebie jak zawsze...artystycznie i ze smakiem.

 31 sierpnia 2019 roku, godz. 23:45

Ludzie chcą upchać swoje myśli w naszą głowę...

yestem yestem
 4 września 2019 roku, godz. 22:03

Aż mi się czubaszek plemniczego ogonka zamerdał. :P
Malusia, ładnie Ci z prawieosmarkaniem. :D
Marysia z Arturem fajną książkę popełnili.
Ja też mam to... imię. :D

Dobrej nocy Paniom :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

LiIi skomentował(a) tekst MaChina- mechanizmy mną [...] autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrzucam z siebie to, co [...] autorstwa LiIi

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrzucam z siebie to, co [...] autorstwa LiIi

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Serce ma poczucie, ego [...] autorstwa Yokho

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Plotka to taka [...] autorstwa motylek96

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst MaChina- mechanizmy mną [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

LiIi skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

wdech skomentował(a) tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] autorstwa sprajtka