29 czerwca 2011 roku, godz. 11:48 343,5°C 5
sprajtka Ala
 14 września 2015 roku, godz. 17:28

ha ha

 27 czerwca 2011 roku, godz. 13:28 166,8°C 25
sprajtka Ala
 8 września 2015 roku, godz. 23:24

Dzięki

 26 czerwca 2011 roku, godz. 13:41 167,7°C 2
sprajtka Ala
 5 maja 2015 roku, godz. 17:20

taka...

 25 czerwca 2011 roku, godz. 16:24 123,8°C 17
sprajtka Ala
 14 grudnia 2015 roku, godz. 11:22

Szczera rozmowa powoduje rozwój:)

 23 czerwca 2011 roku, godz. 14:31 150,0°C 2
sprajtka Ala
 4 lutego 2015 roku, godz. 20:03

powinny...

 22 czerwca 2011 roku, godz. 11:12 173,7°C 2
nicola-57 marianna
 2 marca 2015 roku, godz. 22:21

a pieszych? świetny tekst :)

 20 czerwca 2011 roku, godz. 9:07 217,9°C 5
sprajtka Ala
 14 grudnia 2015 roku, godz. 11:21

A Ty jesteś świetnym analitykiem-podziwiam:)

 17 czerwca 2011 roku, godz. 13:47 204,5°C 5
sprajtka Ala
 10 grudnia 2015 roku, godz. 20:31

:)

 16 czerwca 2011 roku, godz. 2:35 166,7°C 3
sprajtka Ala
 9 grudnia 2015 roku, godz. 15:22

Też tak myślę

 15 czerwca 2011 roku, godz. 12:08 106,5°C 5
sprajtka Ala
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:04

He he...pozdrawiam;)

 14 czerwca 2011 roku, godz. 2:01 201,4°C 5
sprajtka Ala
 18 maja 2015 roku, godz. 18:12

Każdy powinien ujmować po swojemu;)

 13 czerwca 2011 roku, godz. 12:19 207,1°C 13
sprajtka Ala
 22 czerwca 2015 roku, godz. 19:29

Yo wszystko dlatego, że nawet wolność podlega kontroli...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
anna kowalczyk
300 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
IBELLA
169 tekstów
 13 lutego 2011 roku

ok. 2 godziny temu

Naja skomentował(a) tekst Strefa absurdu: [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:24

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 11:55

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

dzisiaj, godz. 23:55

sprajtka wskazał(a) tekst Ludzkość jest tak [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: C.S. Lewis

dzisiaj, godz. 23:53

sprajtka skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 21:33

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:57

yestem skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:46

Maciek Zembaty skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 19:30

Naja skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:37

Monika M. skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka