19 lutego 2011 roku, godz. 14:07  302,0°C

Słabość to nawóz na którym rosną chwasty...

sprajtka Ala
 29 października 2014 roku, godz. 10:42

o właśnie...

 18 lutego 2011 roku, godz. 1:03  179,4°C

Trzeba dumnie, a nie "durnie" nosić głowę...

sprajtka Ala
 3 lutego 2015 roku, godz. 12:04

;)))

 17 lutego 2011 roku, godz. 12:57  255,0°C

Ochota potrafi zdeptać rozum i iść po swoje...

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:53

Madra obserwacja, ale co ma robic jak powinna dostawać, a nie dostaje, a ochota jest zawsze w człowieku.

 16 lutego 2011 roku, godz. 1:05  219,6°C

Jedno zdjęcie,a z biegiem czasu może wywoływać tak różne emocje...

fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:04

Tak tworzysz myśli ponadczasowe.

 15 lutego 2011 roku, godz. 2:58  195,3°C

Kto nie zna się na żartach, nie wie co to życie...

sprajtka Ala
 16 lutego 2015 roku, godz. 14:17

Mnie też buduje;)

 14 lutego 2011 roku, godz. 1:02  769,0°C

Twoja bielizna powie o Tobie więcej, niż odzież wierzchnia...

fyrfle Mirek
 1 września 2014 roku, godz. 18:17

taaaa...

 11 lutego 2011 roku, godz. 7:45  254,2°C
 Tekst dnia 9 listopada 2012 roku

Moja praca to dramat, ale wypłata to już czysta komedia...

sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 20:00

a to chętnie oglądnę;)

 2 lutego 2011 roku, godz. 17:41  365,2°C

W życiu jak w szachach:
Pionek to nie figura....i choćby odlać go ze złota, nigdy królem nie zostanie....

sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 19:08

tyż piknie mówi...

 31 stycznia 2011 roku, godz. 21:31  269,4°C

Krytyka to broń obosieczna, krytyk też jest poddawany krytyce...

sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 18:01

he he...no właśnie;)

 24 stycznia 2011 roku, godz. 10:50  269,2°C

Płytka wyobraźnia jednych jest pożywką dla głębokich rozważań drugich...

fyrfle Mirek
 2 września 2014 roku, godz. 22:57

tak, gdybym docnił siebie,to...

 18 stycznia 2011 roku, godz. 16:44  135,2°C

Dla niektórych opakowanie jest już prezentem...

fyrfle Mirek
 6 listopada 2014 roku, godz. 19:39

Zgadzam się z Twoim zdaniem, pewnie gdyby na mnie nie zarzuciła haka, to bym siedział dalej w lesie.

 13 stycznia 2011 roku, godz. 9:34  105,6°C

Czasem jedna myśl ma więcej treści , niż niejedna książka....

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:51

Tak. Dyskutowałem o tym wielokrotnie z Kazomierzem, i dlatemu żal, że nie można Twoich myśli wydrukować...jako książki, a można by...

 7 stycznia 2011 roku, godz. 1:09  73,1°C

Związek z niewłaściwą osobą to samotność do kwadratu...

sprajtka Ala
 19 stycznia 2015 roku, godz. 13:37

ładnie to zaokrągliłeś:)

 27 grudnia 2010 roku, godz. 20:38  314,6°C

Nawet stary człowiek może mieć świeże spojrzenie...

fyrfle Mirek
 29 grudnia 2014 roku, godz. 11:59

Wręcz ma predyspozycje do świeżego spojrzenia uciekając od wspomnień.

 2 grudnia 2010 roku, godz. 1:49  102,1°C
 Tekst dnia 8 listopada 2012 roku

Niektórzy będąc na dnie, nareszcie stąpają mocno po ziemi...

sprajtka Ala
 9 stycznia 2015 roku, godz. 20:51

eeee tam:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Gbiker
107 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
sciezkazawila
328 tekstów
 3 maja 2012 roku

kilka minut temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilka minut temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

ok. pół godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Otjal skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] swojego autorstwa