sistermm

Autor

" Starość "
Starość natury nie da się oszukać. Jeśli nie czujemy się młodzi to rezultaty wszelkich wysiłków zmierzających do zatrzymania czasu są bezcelowe. Mimo, że świat wypowiedział starości wojnę nie należy zapominać, że kiedyś ona nadejdzie. Starsi ludzie mają swoje przywileje, na które zapracowali całym swoim życiem. Nie mówi się o nich " Starzy ludzie " tylko " Ludzie złotego wieku."

Konto utworzone  2 kwietnia 2010 roku