14 czerwca 2020 roku, godz. 12:36 1,9°C 144
.
 27 stycznia 2018 roku, godz. 21:29 14,6°C 2
dark smurf default
 28 stycznia 2018 roku, godz. 11:09

prawdziwe ale bardzo wtórne..

 9 maja 2017 roku, godz. 17:01 3,2°C 9
 7 maja 2017 roku, godz. 18:15 14,5°C 3
natalia(__ups Natalia
 7 maja 2017 roku, godz. 20:14

Tak serce nie sługa ;)

scorpion

Autor

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... http://www.youtube.com/watch?v=IynOiDJE64Q
"Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku

kilka minut temu

oszi3 skomentował(a) tekst Każdy ma swoje cele, w [...] autorstwa CierpkaWoda

kilka minut temu

oszi3 skomentował(a) tekst Upodobania nie [...] autorstwa Radziem

kilkanaście minut temu

RozaR skomentował(a) tekst Każdy ma swoje cele, w [...] autorstwa CierpkaWoda

ok. pół godziny temu

ok. pół godziny temu

Merytoryczna dodał(a) do zeszytu tekst zbyt mało mnie by z [...] autorstwa Lacrimas

ok. pół godziny temu

Merytoryczna skomentował(a) tekst zbyt mało mnie by z [...] autorstwa Lacrimas

ok. pół godziny temu

fyrfle wskazał(a) tekst Będzie tak jak było [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: RozaR

ok. pół godziny temu

ok. godzinę temu

ok. godzinę temu

maba skomentował(a) tekst Apeluję otwarcie By [...] autorstwa RozaR