11 sierpnia 2017 roku, godz. 19:53 4,2°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 11 sierpnia 2017 roku, godz. 20:43

... Bóg zawierał z ludźmi trzy przymierza... i za każdym razem nadawał prawa... pierwsze przymierze zawarł z Adamem i to przymierze wygasło w czasie potopu... drugie przymierze zawarł z Noe'm (7 przykazań Noe'go dostępne w internecie)... to przymierze obowiązuje wszystkich potomków Noe'go, a więc (według Biblii) wszystkich ludzi... trzecie przymierze zawarł tylko z ludem Izraelskim (a nie z całą ludzkością), za czasów Mojżesza... wtedy też pojawiło się pojęcie "narodu wybranego"... patrząc na wiele [...]

PoetycznaWiktoria

Autor

"Mieliśmy łódkę. Zaciągałem ją czasem, gdzie największe szuwary, wszyscy mnie wołali, wołała matka, wołał ojciec, a nie odzywałem się. Leżałem sobie na dnie i czułem się, jakby mnie nigdzie nie było. I gdyby pan mnie spytał, czy byłem kiedyś szczęśliwy, to jedynie wtedy."

Konto utworzone  11 sierpnia 2017 roku

Zeszyty

poezja pisana

W tym zeszycie znajdują się myśli, które trafiają w samo sedno moich uczuć. Wszystko co tu jest - utożsamia się ze mną w całości.

wiersze

W tym zeszycie znajdziesz moją ulubioną poezję. Lubuje się w pięknych wierszach i tutaj je umieszczam.

1 konto
PoetycznaWiktoria
4 teksty 59
Wszystkie teksty