8 grudnia 2016 roku, godz. 11:00 0,0°C

https://www.youtube.com/watch?v=iwU37osOkQA
W prezencie ślubnym Lost dostał duży XIX wieczny tekowy fotel obity brązową skórą, odnowiony wyglądał okazale. Prezent nie musi być drogi a wyjątkowy a on był dla niej wyjątkowy. Nie był jak stary fotel, ale to fotel był symbolem że ma on stałe miejsce u jej boku. Miejsce tylko dla niego. A było ono trwałe i solidne.
Des dostała tradycję. Piękny pierścionek z perłą czyli to co miał najcenniejszego, oddał jej wszystko co miał, bo to jest symbolem prawdziwego powierzenia. [...]

 2 grudnia 2016 roku, godz. 16:23 0,0°C

https://www.youtube.com/watch?v=YZUE4_PtOk0
Czy Lost się za­kochał, zwa­riował?
Nie. Daw­ko­wał szczęście miaro­wo i z rozsądkiem. Sma­kował i de­lek­to­wał się myślą o Des, która jed­nak nie wi­siała na nim. Nie ma nic gor­sze­go jak ob­ciążanie, uwiąza­nie sobą, jak dzwon u szyi al­pej­skiej kro­wy. Pos­ta­nowi­li że będą mie­szkać od­dziel­nie a spo­tykać wte­dy kiedy będą chcieli. Prag­ma­tyzm jest dob­rym roz­wiąza­niem ale cza­sami nie ma nic wspólne­go z praw­dzi­wym życiem. [...]

piórem2

Autor

Miłość i nikczemność nie mają granic. https://www.youtube.com/watch?v=e6SV4dqnZdA
Dusza widzi to czego oczy nie umieją https://www.youtube.com/watch?v=353im7EvyAw
Kiedy nie możesz mówić milcz https://www.youtube.com/watch?v=qVn2YGvIv0w
Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie https://www.youtube.com/watch?v=u12sgKDr6lE
Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty https://www.youtube.com/watch?v=zlx8dVEkljw

Konto utworzone  8 października 2016 roku