10 listopada 2012 roku, godz. 13:51 15,8°C
scorpion Gajowy
 4 grudnia 2012 roku, godz. 16:26

hmm... "Wszystko co w jakis sposob Cie dotyka, fizycznie badz psychicznie- dotyczy Cie" :) czy jakos tak

 9 listopada 2012 roku, godz. 12:58 11,5°C
Papużka unaware
 10 listopada 2012 roku, godz. 14:47

emocje to odruch bezwarunkowy :)

 8 listopada 2012 roku, godz. 17:45 13,0°C
Papużka unaware
 8 listopada 2012 roku, godz. 17:48

dokładnie :)

 6 listopada 2012 roku, godz. 12:27 32,4°C
Papużka unaware
 10 stycznia 2013 roku, godz. 13:53

chodzi tu o życie codzienne... sami często je sobie komplikujemy :)

 4 listopada 2012 roku, godz. 18:47 9,0°C
Papużka unaware
 17 lipca 2014 roku, godz. 18:21

Bez chęci ani rusz. Jako istoty ludzkie możemy znaleźć siłę w sobie jak i poza naszymi ramami. To samo tyczy się słabości. Jesteśmy słabi wobec bodźców zewnętrznych tak samo jak i wewnętrznych. Na początek wystarczy pozytywne myślenie, które z czasem zamienia się w chęci i ostatecznie czyny... Czymże jest słabość? Może to brak wiary nie tylko w siebie...?

 22 października 2012 roku, godz. 14:07 7,3°C

NIEWIEDZA

http://www.youtube.com/watch?v=DZeA7bd-M1E
Przestworza, góry obłoków pękających w szwach,
uginających się pod ciężarem ludzkich istnień.
Zjawiskowy obraz jakoby sztuka, artysty fach,
na widok ten tysiące wyobrażeń, mózgu błyśnięć.
Wszystko to kryje tajemnice, niewiedza jest murem,
który nie pozwala ogarnąć tego co jest nieosiągalnie wielkie.
Siła wyższa niby dyrygent postawiony nad chórem,
posiadający pojęcie nieograniczone i wszelkie.
Gdyby odkryć to co nie jest nam znane,
posmakować kawałka słodkiej niesamowitości,
stałoby się znacznie bardziej, mniej pożądane.
BO TO CO UJAWNIONE TRACI NA WARTOŚCI.

Papużka unaware
 7 maja 2018 roku, godz. 1:50

Nawet nie wiesz jak miło być tak zaskoczonym. Cofnąłeś się do początku, jakby pierwszego kroku w toni spisanych przemyśleń. To ciekawe, ale gdybym miała podjąć próbę ponownego napisania tego wiersza, zapewne niczym by się nie różnił.
Trudno się nie zgodzić z poniższymi rozważaniami. Pytajniki są niewyczerpywalne. W żadnej innej istocie żywej nie znajdziemy tyle paradoksu jak w człowieku. Wciąż wiele musimy się nauczyć i odnaleźć balans. Nie znając własnych możliwości nigdy nie będziemy w stanie właściwe się rozwinąć i wzrastać.

"(...)sam człowiek pozostanie zagadką - kosmos, który żyje zbyt krótko aby móc zgłębić jego tajemnice(...)" :)))

Dziękuję za odwiedziny i ciepło pozdrawiam.

1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi - nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

1 konto
Papużka
471 tekstów 24 183
Wszystkie teksty, str. 32