Marilyn Monroe

Zgro­madzi­liśmy 28 cytatów Ma­rilyn Mon­roe.

Ka­riera to piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przy­tulić w zimną noc. 

cytat dnia z 7 września 2010 roku
zebrał 311 fiszek

Ko­bieta łat­wiej przyz­na, że nie ma rac­ji, gdy ma rację, niż gdy jej nie ma. 

cytat dnia z 24 marca 2010 roku
zebrał 271 fiszek

Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś innym. 

cytat dnia z 23 września 2013 roku
zebrał 255 fiszek

Mądra dziew­czy­na całuje, ale się nie za­kochu­je, słucha, ale nie wie­rzy, od­chodzi, za­nim zos­ta­nie porzucona. 

cytat dnia z 14 czerwca 2011 roku
zebrał 211 fiszek

Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługujesz [...] — czytaj całość

cytat dnia z 6 stycznia 2012 roku
zebrał 200 fiszek

Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero zakupy. 

cytat dnia z 15 listopada 2012 roku
zebrał 170 fiszek

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać. 

cytat dnia z 30 maja 2012 roku
zebrał 142 fiszki

Nig­dy nie mogłam po­godzić się z kreowa­niem mnie na sym­bol sek­su. Z sek­su uczy­niono przed­miot. Niena­widzę myśli, że mam być przedmiotem. 

cytat dnia z 26 września 2015 roku
zebrał 133 fiszki

Cóż z te­go, że człowiek ma cały świat, kiedy stra­ci duszę? 

cytat
zebrał 131 fiszek

Nie chciałam um­rzeć, je­dynie pro­woko­wałam śmierć. Nie ot­rułam się. Bóg umiera, jeśli go nie kocha­my, ale ja nie umarłam, choć nikt mnie nie kochał. 

cytat
zebrał 128 fiszek

Marilyn Monroe

 
Marilyn Monroe

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ma­rilyn Mon­roe » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 marca 2018, 01:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszyscy mężczyźni są ta­cy [...]

26 września 2015, 23:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie mogłam po­godzić [...]

16 listopada 2014, 23:59słońiczka sko­men­to­wał tek­st To og­romnie ułat­wia wybór, [...]

4 lutego 2014, 19:38Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Mądra dziew­czy­na całuje, ale [...]

4 lutego 2014, 19:26Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, [...]

4 lutego 2014, 07:19truman sko­men­to­wał tek­st Mąż: człowiek, który nig­dy [...]