3 marca 2019 roku, godz. 13:37  3,0°C

Mojemu powodowi do życia...

Gdybym tylko dużą kasę miał,
55 cudnych róż bym Ci dał.
Za to że jesteś - 11 róż herbacianych,
Że właśnie taka jesteś - 11 róż białych,
Że kochasz mnie - 11 róż bordowych,
Że kochać Cię mogę - 11 róż czerwonych.
Ostatnie zaś - ich kolor jest bez znaczenia,
Te zaś za wspólne sny, chwile i marzenia.

Jednak nie mam tak bogatej floty,
Nie wytrzepię z rękawa, nie wytrzeszę z brody.
Dlatego dam Ci tylko tę kartkę całą
i jedną jedyną różyczkę małą.
I powiem jeszcze o czym nocami śnię.
Byś wzięła w pieczę życie i serce me.

 5 września 2017 roku, godz. 10:14  29,4°C

"Ochota"...

... postanowiłem sypiać z Bronią,
kupiłem karabin...

nicola-57 marianna
 7 września 2017 roku, godz. 18:29

- Kiedy żołnierz może sypiać z bronią?
- Wtedy, gdy Bronia skończy 18 lat.

(stary, żołnierski kawał)

pssss.. teraz chyba ta granica wieku się obniżyła.

 28 sierpnia 2017 roku, godz. 19:50  44,7°C

"Czyścioszki"...

... najczęściej, dążą do politycznej sławy
ci co nie mogą ścierpieć na ławie kawy...

RozaR Roza
 29 sierpnia 2017 roku, godz. 17:40

Prawda i do tego zgrabna .
Polityka to gra o wpływy - nic tu po prawdzie .

 14 sierpnia 2017 roku, godz. 16:22  27,6°C

"Dobra kucharka"...

... i na plaży, smaży...

piórem2 magdalena
 16 sierpnia 2017 roku, godz. 12:47

Proszę się odp ... ić od naszej bandy.

 7 października 2015 roku, godz. 22:22  42,6°C

W Kutnie panna rozbuchana,
przysiadła chłopcu na kolana.
Ona to seks-bomba,
On zaś wielka trąba,
szybko doszło do rozstania.

Irracja Grzegorz, Antoni.
 7 października 2015 roku, godz. 23:00

... nic wielkiego, ale... dzięki...

;-)

 28 marca 2013 roku, godz. 1:05  60,7°C

"Romantyczna kobieta"...

Odsłonił , przed dziew­czyną , chłopak swe ser­ce i duszę .
Tak mu od­rzekła - " Czy przes­pać się z tobą muszę ?"
Cóż o mężczyz­nach wiecie - Wy " ro­man­tyczne " ko­biety .
Czy w nim tyl­ko twar­de ser­ce , czy także dusza poety ?
Od­po­wiedź jest szczel­nie uk­ry­ta - prze­cież te­go chce­cie !
Taką miłość mężczyźnie , a sy­nom wycho­wanie da­jecie.

A gdy już się tra­fi , chłopak w ser­cu szcze­ry i ot­warty
Zos­ta­nie przez Was wyśmiany ; z ser­ca i duszy ob­darty .
I choć zno­wu tęsknić za nim będziecie , w książce i ki­nie .
To w życiu , właśnie z rąk Waszych , po­leg­nie i zgi­nie .
Bo ta­ki jest ro­man­tyzm cały Wasz, fi­lozo­fia Wasza cała
"Ro­man­tycznam , gdy ka­sa za ser­ce , i mięśniak dla ciała"

Irracja Grzegorz, Antoni.
 30 marca 2013 roku, godz. 11:23

... hmmm, tak się zastanowiłem... kobiety na mężczyzn narzekają... a same ich wychowują... więc czyja wina?... czyżby teściowych?...

;-)

 23 marca 2013 roku, godz. 1:12  19,7°C

"Tylko"...

Tyl­ko ka­mień pot­ra­fi sa­mot­nie i upar­cie
trwać; ...więc jes­tem ka­mieniem!
Tyl­ko drze­wa pot­ra­fią sa­mot­nie i dum­nie
cze­kać; ...więc jes­tem drze­wem!
Tyl­ko pta­ki pot­ra­fią sa­mot­nie i ra­dośnie
śpiewać; ... więc jes­tem pta­kiem!
Tyl­ko wiatr pot­ra­fi sa­mot­nie i swo­bod­nie
go­nić; ...więc jes­tem wiat­rem!
Tyl­ko wo­da pot­ra­fi sa­mot­nie i cichut­ko
płynąć; ...więc jes­tem wodą!
Tyl­ko ogień pot­ra­fi sa­mot­nie i żar­li­wie
płonąc; ...więc jes­tem og­niem!
Tyl­ko czas pot­ra­fi sa­mot­nie i niezauważal­nie
prze­mijać; ...więc jes­tem cza­sem!
Tyl­ko myśli pot­ra­fią sa­mot­nie i wyt­rwa­le
marzyć; ...więc jes­tem myślą!
Tyl­ko ser­ce pot­ra­fi sa­mot­nie i sza­lenie
kochać; ...więc jes­tem ser­cem!
Tyl­ko dusza pot­ra­fi sa­mot­nie i bez słowa
cier­pieć; ...więc jes­tem duszą!
Tyl­ko człowiek pot­ra­fi sa­mot­nie i sta­le
wy­baczać; ...czy jes­tem człowiekiem???

Irracja Grzegorz, Antoni.
 23 marca 2013 roku, godz. 9:50

... wiersz nie odnosi się do płci, lecz do rodzaju... woda, myśl czy dusza jest rodzaju żeńskiego... drzewo jest rodzaju nijakiego... pozostałe, a zwłaszcza człowiek jest rodzaju męskiego... jeżeli jesteś w stanie to zmienić, to będziesz miała rację... inaczej Twoja uwaga jest nieuzasadniona...

;-)

 22 marca 2013 roku, godz. 1:27  52,1°C

Czegoś mi brak, czegoś pięknego..
Dotyku warg, uśmiechu Twego.
Twych miłych pieszczot, słodkich jak miód,
Oczu kochających, dźwięku Twych słów.
Twej obecności, ciepła, oddechu,
Twej miłości, żartu i uśmiechu.
Brak mi wszystkiego...

Więc po cóż żyć ?

Przecież i tak nie mogę z Tobą być.
Mówisz że kochasz i mej miłości jesteś rada,
Lecz prawo do Ciebie inny posiada.
Życie me puste, jak bez ob­ra­zu rama.
I nikt nie chce tego zmienić...

Nawet Ty sama.

Irracja Grzegorz, Antoni.
 23 marca 2013 roku, godz. 23:57

... w tych okolicznościach, w jakich powstały słowa drugiej zwrotki, nie chciałabyś tych słów słyszeć... z niektórymi osobami nie można rozmawiać inaczej jak we śnie...

;-)

 6 października 2012 roku, godz. 21:22  45,7°C

wstaje poranek
zmęczona nocą głowa,
gaśnie kaganek

marka piotr
 6 października 2012 roku, godz. 21:29

Bardzo przyjemna miniaturka.

 6 października 2012 roku, godz. 1:54  94,8°C

września pierwszy dzień.
szkolny tornister rzuca
na zabawki cień.

KieszonkowaMysz Mysza
 11 października 2012 roku, godz. 12:32

Pięknie napisane...

 4 października 2012 roku, godz. 19:10  97,2°C


jesienne sztormy.
fala za falą burzy
piaskowe formy

sprajtka Ala
 5 października 2012 roku, godz. 11:35

mistrzostwo:)

 3 października 2012 roku, godz. 22:00  233,3°C

"Naturystka"...

Pewną panienkę z Jasła
chęć na naturę naszła.
Spacerkiem, bez "wózka",
trzymając za rękę Józka
Tak szła i szła... aż "zaszła"...

Irracja Grzegorz, Antoni.
 29 grudnia 2012 roku, godz. 1:19

... wzajemnie, spokojnej nocy Natalio...

;-)

 28 września 2012 roku, godz. 10:27  48,7°C

"Pytanie do miłości"...

Co początkiem jest miłości,
To i do końca w niej gości.
I tutaj rodzi się pytanie,
Cóż z miłością się stanie
Gdy od łóżka się zaczyna,
Jakaż jej końca przyczyna?...

 28 września 2011 roku, godz. 2:04  61,2°C

Do nadziei...

Nigdy nie będę walczył o Ciebie.
Nie dbam też o samego siebie.
Lecz jeśli takie przyzwolenie dostanę,
Jeśli przy moim, poczuję Twe ramię.
Wtedy i z Bogiem, chwycę się za bary.
Nieważne żeś młodsza - a ja tak stary.
Nieważne, gdzie losu rzucą dzieje.
Nieważne – na pogrzeb czy wesele.
I boleć przestaną wszelkie rany,
Bylem się poczuł, znowu kochany.
Bo będę chciał spełnić, Nasze sny,
I stanę do walki… o wspólne… MY !!!

Gaia Beata
 2 kwietnia 2013 roku, godz. 22:12

Tyle w człowieku siły się mieści i woli
gdy nadzieja miłości otwiera podwoje
wszystko inne wydaje się być nieważne

Wzruszające wersy
:)

 29 marca 2011 roku, godz. 2:14  114,5°C

"Abecadło..."

A - nioł to ktoś sercem uskrzydlony,
miłością i śmiechem rozmodlony.

B - łazen zaś, na Stańczyka wzór,
ironią i drwiną zwalcza życia ból.

C - złowiek, stale w życiu błądzący
wciąż bólu, to miłości szukający.

Ć - ma to przepiękna nocy istota,
snu ukojenie, cenniejsze od złota.

D - obro, choć winno być chronione,
bez sensu, wciąż w życiu trwonione.

E - mpatia, tak z rzadka okazywana,
a wciąż od innych wyczekiwana.

F - antazja, tej stale w życiu [...]

obca...** Gabi
 25 listopada 2011 roku, godz. 16:56

Niesamowity wiersz! ;)
Pozostanie w mojej pamęci na długo...

Irracja

Autor

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY.

Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać ,
wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja )

Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!!

Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności.

(38050419)

Konto utworzone  25 lutego 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
sciezkazawila
328 tekstów
 3 maja 2012 roku

Zeszyty

Byt i śmierć - myśli.

... dwie obawy człowieka...

Byt i śmierć - opowiadania.

... dwie obawy człowieka...

Byt i śmierć - wiersze.

... dwie obawy człowieka...

Inne myśli.

... a jednak mówią do mnie...

Inne opowiadania.

... a jednak mówią do mnie...

Inne wiersze.

... a jednak mówią do mnie...

Jak widzę - myśli

...widziane moimi oczami...

Jak widzę - opowiadania.

...widziane moimi oczami...

Jak widzę - wiersze.

...widziane moimi oczami...

Nadzieja - myśli.

... matka głupich... to i moja...

Nadzieja - opowiadania.

... matka głupich... to i moja...

Nadzieja - wiersze.

... matka głupich... to i moja...

Samotność - myśli.

... o najwierniejszej w życiu...

Samotność - opowiadania.

... o najwierniejszej w życiu...

Samotność - wiersze

... o najwierniejszej w życiu...

2020-01-15, godz. 20:08

Wojtex skomentował(a) tekst INNY. Ludzie patrzą, [...] autorstwa Irracja

2020-01-15, godz. 9:47

Wojtex skomentował(a) tekst … bezmyślność [...] autorstwa Irracja

2019-12-30, godz. 21:45

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst ... w porównaniu do [...] autorstwa Irracja

2019-10-30, godz. 22:20

szpiek dodał(a) do zeszytu tekst ... bez względu na [...] autorstwa Irracja

2019-10-30, godz. 7:48

Irracja wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey

2019-09-18, godz. 9:12

WilceeQ` wskazał(a) tekst ... bo anioły też [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Irracja

2019-08-24, godz. 10:31

szpiek dodał(a) do zeszytu tekst ... jedyne co [...] autorstwa Irracja

2019-07-25, godz. 13:35

Irracja skomentował(a) tekst Jadą, jadą konie na [...] autorstwa Niusza

2019-07-21, godz. 10:40

Irracja skomentował(a) tekst Nadmiar wiedzy potrafi [...] autorstwa E.H.

2019-07-19, godz. 19:45

Irracja skomentował(a) tekst Nadmiar wiedzy potrafi [...] autorstwa E.H.