29 marca 2022 roku, godz. 1:30 41,3°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 30 marca 2022 roku, godz. 1:56

Bóg wszystko uczynił dobrym... A człowiek czasem używa tego w zły sposób. Próbując "być jak bogowie". W ten sposób, dobrowolnie, przybiera oblicze złego, który właśnie tak zaczął swoją "karierę". Od negacji tego dobra, w każdy możliwy sposób.
Temat rzeka. I dla każdego indywidualnie praca do odwrócenia jej biegu. Odwojowania prawdziwej tożsamości. Z niewoli gnuśności, i obojętności na drugiego człowieka, zadowolenia się w relacjach byle czym. By odnaleźć "to" jakimi nas stworzono. Mężczyzną i kobietą przechadzającymi się w towarzystwie Boga po raju. ✋🙂 https://youtu.be/6yjp5DKPVTc

 28 czerwca 2021 roku, godz. 13:37
RozaR Roza
 18 maja 2021 roku, godz. 5:39

Bardzo ładny - i dobry - ale na końcu,, w ramiona twoje ,, A szkoda że tak infantylnie - dziewczęco wierszyk kończy .
Z dekadencji , upadku , wiru życia - staje się cukrowy .
Choć inaczej ująć .

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
28 tekstów
Wszystkie wiersze