12 lutego 2016 roku, godz. 14:48

Nagość jest szatą człowieczeństwa.

insp. niezdrowe trendy XXI w.

wdech wydech
 13 lutego 2016 roku, godz. 17:15

trzeba będzie zapytać
kiedy
indziej

:))

 9 lutego 2016 roku, godz. 19:05

Telefon

Dzień był słoneczny, cho­ciaż bar­dzo wiet­rzny. Do­tyk up­ragnionych pro­mieni słonecznych po­wodo­wał, że wewnętrzna ener­gia ożywiała się i chciało się żyć. Powrót do pra­cy po wy­kona­nych czyn­nościach służbo­wych w te­renie oka­zał się spo­koj­nym spa­cerem, a nie wa­riac­twem za­kończo­nym zadyszką.
Była już blis­ko biurow­ca, gdy [...]

 8 lutego 2016 roku, godz. 18:09

Sobota

Cichut­ko weszła do sy­pial­ni, wi­dok ja­ki zo­baczyła w ogóle jej nie zdzi­wił. Na łóżku wy­ciągnięty jak kot, ocze­kujący pie­szczot leżał jej mężczyz­na - boski Apollo. Bez­wstyd­nie ro­zeb­ra­ny, jak to było w je­go zwycza­ju. Za­myślo­ny, nie wiado­mo czy się mod­lił, czy ro­bił so­bie wi­zuali­zację planów, które po­tem spon­ta­nicznie [...]

agawa46 zeus
 19 lutego 2016 roku, godz. 21:49

u kogo w sercu jest miejsce tylko dla uciech cielesnych i w tym ma tylko przyjemności To takie serce puste jest bo brak jest w nim miłości

 1 lutego 2016 roku, godz. 16:47

Aplauz

Lu­bię te koncerty
Czuję każde muśnięcie
Wtu­lam się w miękkość
Zachłan­nie pragnąc ciepła
Do­tykasz leciutko
Kla­wiszy instrumentu
Po­budzając apetyt
Zmysły grają harmonijnie
Szyb­ki od­dech zagłusza
Owac­je bijące­go serca
Ar­tyści schodzą ze sceny
Bis prze­widziano na jutro

 30 stycznia 2016 roku, godz. 17:34

Szukasz głębi wskocz do studni.

 30 stycznia 2016 roku, godz. 00:07

List do J - I

Nie wiem kim jes­teś. Nie znam Cię i na­wet po­wiem szor­stko nie chciałabym Cię poz­nać. Ub­liżasz, po­niżasz, oce­niasz. Uda­jesz kon­serwa­tywną, pełną za­sad. Wiem, jes­teś ano­nimo­wa. Błys­kasz w sieci i myślisz, że jes­teś kimś. Po­zoru­jesz, a tak nap­rawdę jes­teś zwykłą, pos­po­litą nie­szczęśnicą, która nie dos­trze­ga nic. Nie znasz [...]

 23 stycznia 2016 roku, godz. 20:00

W zimie ciepło dobrze się sprzedaje.

filutka Anna
 24 stycznia 2016 roku, godz. 21:14

:)

 22 stycznia 2016 roku, godz. 14:36

Miłość jest wtedy prawdziwa, gdy pragnie dobra dla jej odbiorcy.

IKON Sebastian
 22 stycznia 2016 roku, godz. 16:29

Dziękuję za przypomnienie :)
Rażący błąd - pewnie nie ostatni... poprawiam! :D

 18 stycznia 2016 roku, godz. 14:32

Lawina zawsze idzie od góry.

filutka Anna
 19 stycznia 2016 roku, godz. 8:29

Nie miałam na myśli typowej lawiny śnieżnej czy błotnej.
Miłego dnia.
:)

 12 stycznia 2016 roku, godz. 16:07

Bywa tak, że nasze codzienne życie jest niecodziennym szczęściem.

Cris Cris
 12 stycznia 2016 roku, godz. 23:14

zdarza się ;)

 5 stycznia 2016 roku, godz. 15:48

Nadużycie nie zawsze oznacza użycie.

 2 stycznia 2016 roku, godz. 14:33

Nie zostawia się męża u mamusi, bo potem nie ma już kogo odebrać.

fyrfle Mirek
 2 stycznia 2016 roku, godz. 22:13

Pokój Tobie.

 29 grudnia 2015 roku, godz. 19:38

Przestroga dla pyskaczy

Nim język puścisz w taniec,
Załóż na mordę. . . kaganiec.
(Jan Sztaudynger)

dedykowane

filutka Anna
 31 grudnia 2015 roku, godz. 13:46

Przesyłam serdeczności i najlepsze życzenia na Nowy Rok.
:)

 28 grudnia 2015 roku, godz. 13:20

Cze­go mam się wyrzec? Przy założeniu, że żyję nor­malnie, uczci­wie, nie aplikując sobie używek, nicze­go nie na­dużywając, a głodówki są nietolerowane przez mój organizm. .

filutka Anna
 28 grudnia 2015 roku, godz. 18:08

Miłego!

 28 grudnia 2015 roku, godz. 00:10

Czy wyrzeczenie nie jest próbą zapanowania nad własną słabością?

insp. Wdech

wdech wydech
 29 grudnia 2015 roku, godz. 00:14

wybacz, ale co mnie obchodzi wasze równe uprawianie
:P

filutka

Autor

Ania

Konto utworzone 29 lipca 2015 roku
1 konto
szpiek
834 tekstów
 25 października 2015 roku
1 konto
bystry.76
8 tekstów
 26 października 2015 roku

Zeszyty

Najpiękniejsze myśli

Słowa warte zapamiętania.

Poezja pisana sercem

Utwory "przystanie"

Zaczytywanki

Proza nie tylko życia

ok. 4 godziny temu

fyrfle wskazał(a) tekst Siła to wolność. na kandydata do tekstu dnia, autor: filutka

2019-10-05, godz. 15:54

motylek96 skomentował(a) tekst Jesteśmy tak [...] autorstwa filutka

2019-10-05, godz. 15:28

wojtekp skomentował(a) tekst Jesteśmy tak [...] autorstwa filutka

2019-09-10, godz. 10:23

WilceeQ` skomentował(a) tekst Im bliżej, tym drożej. autorstwa filutka

2019-09-10, godz. 8:40

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Im bliżej, tym drożej. autorstwa filutka

2019-08-21, godz. 10:07

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-08-20, godz. 9:46

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-08-18, godz. 10:44

CierpkaWoda skomentował(a) tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-08-17, godz. 17:46

Cris skomentował(a) tekst To co mężczyźni [...] autorstwa filutka

2019-06-21, godz. 8:39