Enniusz

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest En­niusz.

Pew­ne­go przy­jaciela poz­na­je się w sy­tuac­ji niepewnej. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Dob­rodziej­stwo źle skiero­wane sta­je się złym uczynkiem. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność