14 czerwca 2016 roku, godz. 11:58 26,0°C 1
onejka onejka
 14 czerwca 2016 roku, godz. 15:46

brawo Emilia, pokazałaś jak wiele zależy od sposobu wypowiedzi.
Niby o tym samym, a jedna wydaje się odpychająca i arogancka, zaś w drugiej drzemie tyle sensu, zrozumienia i ciepła...
A dlaczego ? bo ta druga nie krzyczy ja, ja, ja...ale mówi o nas.

 13 czerwca 2016 roku, godz. 19:29 22,0°C 4
Emilia Szumiło Emilia
 13 czerwca 2016 roku, godz. 23:19

dziękuję :)

 13 czerwca 2016 roku, godz. 14:25 30,8°C 6
Emilia Szumiło Emilia
 25 czerwca 2016 roku, godz. 4:45

Szpi­lek tyl­ko pier­wsze zda­nie na­pisałeś na te­mat. Do te­go bar­dzo ogólnie, ale mi­mo to dziękuję. Od­szu­kałam po­leco­ny przez Ciebie wer­set. Cyt.: "Jeżeli kto zgrzeszy, czy­niąc coś prze­ciw­ne­go przy­kaza­niom Pa­na, nie będąc te­go świado­my, i sta­nie się win­ny, i po­pełni przestępstwo, to przy­niesie (...) ofiarę za­dośćuczy­nienia. Wte­dy kapłan do­kona przebłaga­nia za je­go winę, którą tam­ten za­ciągnął przez nieuwagę, nieświado­mie, i będzie mu grzech od­puszczo­ny. To jest ofiara za­dośćuczy­nienia, bo nap­rawdę za­winił wo­bec Pa­na»." Ksiega Kapłańska (5,17-19)

 12 czerwca 2016 roku, godz. 21:25 7,9°C 1
krysta krystyna
 13 czerwca 2016 roku, godz. 2:30

Miłość są to relacje międzyludzkie i to te dobre...nie umiem doszukać się przyczyny- po prostu rodzi się...

 10 czerwca 2016 roku, godz. 22:29 27,0°C 3
Emilia Szumiło Emilia
 11 czerwca 2016 roku, godz. 14:32

To tylko próba podjęcia i wyjaśnienia tematu. Spróbuj odpowiedzieć na drugi i trzeci akapit. One są zaprzeczeniem pierwszego. To takie hipotezy postawione do rozważenia. Temat trudny.

 10 czerwca 2016 roku, godz. 14:04 28,8°C 5
Niusza Daria
 10 czerwca 2016 roku, godz. 23:46

i racja!

 5 czerwca 2016 roku, godz. 18:10 6,3°C 20
yestem yestem
 5 czerwca 2016 roku, godz. 19:25

Odmieniec jaskiniowy jest bardzo ludzkim smokiem (ma "ludzki" kolor skóry)... no chyba, że mówisz o amerykańskim, ten może mieć złotopołyskujące plamki na skórze. ;)
O smokach lubię.
Pozdrawiam. :))

 4 czerwca 2016 roku, godz. 15:31 14,5°C 2
krysta krystyna
 4 czerwca 2016 roku, godz. 23:36

dobre- słyszę :)

Emilia Szumiło

Autor

Autor nie musi byś podmiotem. Nie zgaduj, nie snuj domysłów, nie ujednolicaj. Teksty to przemyślenia, inspirowane również twoim życiem, filmem, wierszem, historią. Wszystkie prace mojego autorstwa objęte są prawami autor­skimi. W ce­lu jakiegokolwiek korzystania z nich (kopiowanie, publikowanie, drukowanie) wy­maga­na jest pi­sem­na zgo­da. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Konto utworzone  17 stycznia 2010 roku
1 konto
1 konto
Krio
777 tekstów
 24 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Ellander
40 tekstów
 24 lutego 2011 roku

Zeszyty

1. Listy własne

Zbiór listów mojego autorstwa pisanych wierszem i prozą.

2. Treny własne

Lamentacje, nostalgie,

3. Religijne własne

Prace inspirowane poglądami religijnymi.

I. Pamiętaj o tym

myśli, poezja, proza warte zapamiętania

II. Humor

naprawdę zabawny

III. Użyj jako cytatu

to co mi się spodobało

2016-10-17, godz. 15:33

Badylek skomentował(a) tekst Do bycia żoną i [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-27, godz. 2:13

2016-07-21, godz. 22:11

Badylek skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:14

Cris skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:12

Badylek skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:10

Cris skomentował(a) tekst Gdyby tak dało się [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:03

Cris skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:03

Badylek skomentował(a) tekst Gdyby tak dało się [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 2:54

Cris skomentował(a) tekst Gdyby tak dało się [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-20, godz. 18:36

wdech skomentował(a) tekst W życiu liczą się [...] autorstwa Emilia Szumiło