4 sierpnia 2020 roku, godz. 22:20
danioł daniel tomczyk
 25 sierpnia 2020 roku, godz. 22:13

oczekiwania są destrukcją dla efektu

 23 czerwca 2020 roku, godz. 00:01 6,5°C

diagonalny

Autor

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj
[...]

mowa jest złotem, a milczenie owiec

Konto utworzone  9 lipca 2019 roku
diagonalny
418 tekstów 22 972
Wszystkie teksty, str. 7