26 marca 2017 roku, godz. 13:51 57,4°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 22 kwietnia 2021 roku, godz. 00:03

🌼🌼🌼😊

 21 marca 2017 roku, godz. 9:27 31,0°C
Cris
 22 marca 2017 roku, godz. 18:12

Malusia
Piotr
Dzięki za od­wie­dzi­ny i słowa...poz­dra­wiam :)

Tak Na­talio wczo­raj słońce dziś deszczyk pieści...wzajemnie.

 18 marca 2017 roku, godz. 20:58 20,2°C
Cris
 20 marca 2017 roku, godz. 00:37

Dziękuję.
Dobrej nocy życzę :)

 16 marca 2017 roku, godz. 2:49 19,0°C
Cris
 1 kwietnia 2017 roku, godz. 23:20

Dziękuję za­pach_bzu .

 13 marca 2017 roku, godz. 16:02 29,0°C
Cris
 13 marca 2017 roku, godz. 22:53

Dobrze, gdy pamięć sięga po retusz, jest konieczny by jak najdokładniej odzwierciedlić widziany obraz, przybliżyć ową rzeczywistość.
Dzięki Yestem.
Wzajemności :))

 10 marca 2017 roku, godz. 19:16 30,3°C
Cris
 28 marca 2017 roku, godz. 00:11

Dobranoc :)

 7 marca 2017 roku, godz. 20:58 13,9°C
Cris
 15 czerwca 2017 roku, godz. 13:43

:)

 5 marca 2017 roku, godz. 21:11 27,8°C
Cris
 26 marca 2017 roku, godz. 20:47

Dziękuję Wam ser­decznie :)
Poz­dra­wiam :)

 27 lutego 2017 roku, godz. 11:27 28,4°C
yestem yestem
 28 lutego 2017 roku, godz. 21:55

Tobie także dobrego życzę. :))

 25 lutego 2017 roku, godz. 14:27 26,0°C
Cris
 25 lutego 2017 roku, godz. 22:51

Dziękuję Ka­milo :)

 24 lutego 2017 roku, godz. 23:24 2,3°C
Cris
 25 lutego 2017 roku, godz. 14:36

RozaR zain­spi­rowa­ny, ład­ny mi­ni zapisałeś.

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
426 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 9