13 sierpnia 2017 roku, godz. 21:35 4,7°C
Cris
 16 sierpnia 2017 roku, godz. 16:43

:))

 8 sierpnia 2017 roku, godz. 00:44 6,7°C
Cris
 8 sierpnia 2017 roku, godz. 19:39

Elu pięknie dziękuję :)
Ser­deczności ślę :))

 12 lipca 2017 roku, godz. 23:05 10,6°C
Cris
 12 sierpnia 2017 roku, godz. 22:07

Miło, że po­doba się...wza­jem­ności ślę Ma­lusia ;):)

 29 czerwca 2017 roku, godz. 3:13 9,3°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 21 kwietnia 2021 roku, godz. 00:46

Pięknie napisane......🌼🌼🌼

 27 czerwca 2017 roku, godz. 22:16 11,6°C
Cris
 28 czerwca 2017 roku, godz. 18:33

Wiatr roz­wiał...dzięki Piotr.

 24 czerwca 2017 roku, godz. 17:01 12,2°C
Cris
 25 czerwca 2017 roku, godz. 1:09

Dziękuję Wam serdecznie za zatrzymanie u mnie i słowa... ;)
Dobrej nocy :)

 20 czerwca 2017 roku, godz. 1:47 17,7°C
Cris
 22 czerwca 2017 roku, godz. 18:44

Ma­lu­siu miło, dziękuję...poz­dra­wiam ser­decznie :)

 18 czerwca 2017 roku, godz. 19:55 13,0°C
Cris
 21 czerwca 2017 roku, godz. 1:56

Dziękuję Elu...tymi słowami dodałaś mi skrzydeł...
Pozdrawiam nocą :))

 17 czerwca 2017 roku, godz. 00:14 54,6°C
Cris
 28 lipca 2017 roku, godz. 22:52

Dob­rej no­cy Ma­lusia, dziękuję za od­wie­dzi­ny. :))
Wszys­tkiego dob­re­go życzę :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
426 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 6