16 września 2016 roku, godz. 23:12 13,4°C
Cris
 20 września 2016 roku, godz. 22:50

Yestem dzięki...odwzajemniam pozdrowienia :)

 6 września 2016 roku, godz. 12:09 19,3°C
Cris
 9 października 2016 roku, godz. 13:50

Krisso, Orchid dziękuję...pozdrawiam :)

 2 września 2016 roku, godz. 22:57 21,8°C
Cris
 21 września 2016 roku, godz. 17:30

RudaDusza dziękuję

 30 sierpnia 2016 roku, godz. 1:33 23,1°C
Cris
 5 września 2016 roku, godz. 13:21

Michał, a za kilka lat będzie mniam, że ach :)

 16 sierpnia 2016 roku, godz. 23:43 9,2°C
Cris
 5 września 2016 roku, godz. 13:47

dziękuję Mag­da­leno :):) wzajemności

 14 sierpnia 2016 roku, godz. 13:33 7,7°C
Cris
 17 sierpnia 2016 roku, godz. 3:07

Dzięki Piotr.

 8 sierpnia 2016 roku, godz. 23:35 21,6°C
Cris
 9 sierpnia 2016 roku, godz. 22:56

Michał dziękuję...wzajemnie pozdrawiam :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
427 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 15