4 sierpnia 2021 roku, godz. 6:12 26,6°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 28 sierpnia 2021 roku, godz. 9:34

Jak zwykle pięknym wierszem , cieszysz źrenice , kolorując pięknymi barwami cytatów stronice 😊
Pozdrawiam serdecznie Krysiu 🌤

 3 czerwca 2021 roku, godz. 22:07 44,0°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 19 czerwca 2021 roku, godz. 18:44

pięknie wersami ujęte lata młodości Krysiu ,a zakończenie "kołysać serc srebrne skronie" jak dla mnie perełka :)))

 23 maja 2021 roku, godz. 13:31
kukaczka Marlena
 24 maja 2021 roku, godz. 00:54

..smutno trochę jakoś.. 🌷

 2 maja 2021 roku, godz. 7:03 40,8°C
apostrof1
 2 maja 2021 roku, godz. 16:35

Raczej pyszni i pewni siebie
naiwność a pokorę dzieli cieniuteńka nić
mądrości nawet trudno to odróżnić, bo tak łatwo o pomyłkę...

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
859 tekstów 36 768
Wszystkie teksty