5 sierpnia 2020 roku, godz. 22:23 31,5°C
Hares Grzesiek
 24 sierpnia 2020 roku, godz. 2:42

Więc trzeba wierzyć w czystość intencji owego, tego, co osmielil/o się wpaść :)

Pozdrawiam Cris :)

 2 sierpnia 2020 roku, godz. 1:42 15,5°C
Cris
 3 sierpnia 2020 roku, godz. 1:29
Edytowano 3 sierpnia 2020 roku, godz. 1:31

Wiersz napisałam w maju, dodałam teraz. Temat wciąż aktualny.

Miałam zmienić słowa (cieszmy majem), na cieszmy latem, ale wiersz doczekał druku jak i inne, więc tak pozostawiłam.
Pozdrawiam sedecznie gości i dziękuję za czytanie :)

 2 sierpnia 2020 roku, godz. 1:00 19,4°C
Cris
 3 sierpnia 2020 roku, godz. 00:44

Dziękuję...wzajemnie yestem :)

 16 lutego 2020 roku, godz. 19:38 30,6°C
Monika M. M.
 18 lutego 2020 roku, godz. 00:22

Puzzle to dla mnie Marillion od zawsze:).
Pozdrawiam i dobranocuję:)

Człowiek zmienny* jest. 
Łatwo przystosowuje się do sytuacji w której to zmian, akurat nie akceptuje.


Krystyna Anna Szklarczyk
14.02.2020r./12:30
Cris
 5 kwietnia 2020 roku, godz. 2:11

Właśnie nadszedł taki czas

 7 lutego 2020 roku, godz. 18:05 23,2°C
silvershadow __
 7 lutego 2020 roku, godz. 18:58

lekka arytmia budzika
a później głęboki oddech
i wiosenna lampka
kolorowe sny ;)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
857 tekstów 33 953
Wszystkie teksty, str. 5