1 października 2020 roku, godz. 12:19 91,3°C
Cris
 3 października 2020 roku, godz. 19:13

Kati,
Malusia,
Mirku ...
dziękuję Wam pięknie za słowa ...

Pozdrawiam ciepło :)

 27 września 2020 roku, godz. 20:03 100,4°C
maba Ewka... albo nie
 27 września 2020 roku, godz. 20:54

Konstruktywną krytyką urzeczona😆👍

Kati, macham białą flagą 😆

 14 września 2020 roku, godz. 15:37 53,5°C
Cris
 14 października 2020 roku, godz. 15:58

Meron ale kontra :(
Ale Ty wiesz, że ja nie o tym... :)
Pozdrawiam i ja :)

<em> Najmocniej tęsknimy za drugim człowiekiem, ciepłem domu i świeżo pachnącym chlebem... </em>

Krystyna Anna Szklarczyk <em>15.10.2015r.</em>
*
krysta krystyna
 19 września 2016 roku, godz. 19:31

Emi­lio myśl ak­tual­na mi­mo, że z ub.ro­ku...dzięki za spa­cer po moich tekstach.
:)

 25 sierpnia 2020 roku, godz. 3:31 37,3°C
Naja Ela
 25 sierpnia 2020 roku, godz. 9:29

O pragnieniach trzeba mówić. Nieczęsto same się spełniają ;-)

...bo z marzeniami to jest tak,
choć się spełnią – przybierają i
nadal nam czegoś brak…

© Krystyna Anna Szklarczyk
13.08.2020r./11:10
Cris
 23 sierpnia 2020 roku, godz. 22:40

Dziękuję dziewczyny za słowa
Pozdrawiam wszystkich, którzy zatrzymali się pod myślą

:)

 15 sierpnia 2020 roku, godz. 00:14 31,5°C
Naja Ela
 16 sierpnia 2020 roku, godz. 19:55

Dzisiaj duszno jest chyba wszędzie... Każdy gorset można poluzować lub rozwiązać.
;-)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
857 tekstów 33 953
Wszystkie teksty, str. 4