Zeszyty

życie

Wszystko co nam tak bliskie, ale również tak dalekie

chrupcia
425 tekstów 14 920
Wszystkie teksty