... i znów mam [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 6 opinii.

... i znów mam wszys­tko... do zdo­bycia...

anegdota
zebrała 9 fiszek • 17 lipca 2017, 22:16

... mówisz o "al­pi­nis­tach po­litycznych" z pod zna­ku PiS ty­pu Mi­siewicz i in­ni?... prze­cież uchwa­lili "jałmużny" ty­pu 500 , itp... choć fak­tycznie dla wszys­tkich rodzin wielodziet­nych, nie tyl­ko ka­tolic­kich... więc ka­toli­cy mogą się czuć pok­rzyw­dze­ni równym trak­to­waniem np. z ateistami... 

A z do­konań al­pi­nistów nic dla ka­tolic­kich rodzin wielodziet­nych jak nic nie było tak nic nie ma 

... wi­tam, Radek...

;-) 

... "Z do­ko­nań al­pi­nistów nic dla ka­to­lic­kich wielodziet­nych rodzin nie ma"...

... a gdzie znajdą ty­le ra­dochy z ob­ci­nania in­nym li­ny i ob­serwo­wania jak "al­pi­nis­ta" spa­da... chcesz im zab­rać je­dyny sposób "do­war­tościowa­nia się w ich "wyści­gu szczurów"?...


;-) 

Ty żyj, kochaj, pra­cuj, ale nie zdo­bywaj, bo to wyścig szczurów. Z do­konań al­pi­nistów nic dla ka­tolic­kich wielodziet­nych rodzin nie ma. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

wczoraj, 23:58Inezka do­dał no­wy tek­st Teraz nie ma ta­kich [...]

wczoraj, 23:41Naja sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 23:29PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To zi­ma spra­wiła, że [...]

wczoraj, 23:23batram sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:07róż li­la do­dał no­wy tek­st jutro

wczoraj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st *

wczoraj, 21:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Próżne ga­danie

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”