16 lipca 2019 roku, godz. 10:02

Co stanie się z reinkarnacją gdy roboty zastąpią człowieka?
Roboty będą reinkarnować się w kupę żelastwa.

tallea nieznane
 18 lipca 2019 roku, godz. 22:32

mit reinkarnacji wywiozą na złom