wymowne zdaje się być [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 13 opinii.

wy­mow­ne zda­je się być milczenie,
mową ciała za po­mocą środ­ko­wego palca...
in­spi­red by
Odtwórz

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 19 listopada 2011, 01:05

ten ka­wałek Ar­chi­ve długo pot­ra­fi sie­dzieć w głowie... 

Pa­ladin heh :]]], ale zeszyt to masz faj­ny ;] 

ow­szem ow­szem Pa­ladi­nie ;) 

świet­na ka­pela !

to do­piero inspiracja...

rzecz jas­na kręci­li kil­ka dni :) 

Fuck :D 

Archive... 

wiesz, że nie...

ale Ty?! smoke...
ja w niewie­dzy raczej :)

zmy­kam za chwilę trza wstać :)
miłych... 

choć w te­maty­ce fil­mu jeszcze jestem
i to też mam również na myśli...

ale i ow­szem :)

poz­dra­wiam również 

ma­dafuc­ker­ski vi­rus... jed­nych ot­wiera, in­nych za­myka ;)

Pzdr. sand :) 

taaa :)
pochod­nie dla 'sor­ry' Winnetou
z pus­tym kołczanem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]