(w oczekiwaniu na [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 15 opinii.

(w ocze­kiwa­niu na odpowiedź)

za­dając py­tania sta­raj się nie kłamać

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 7 sierpnia 2013, 19:08

świet­ny :) 

pie­czy­wożer­ny hm a mięsko też lu­bisz, bo ja nieko­nie­cznie. wo­le pat­rzeć na żywe zwierzęta i ptactwo 

cias­ta wiśniowego 

no chy­ba nie chcesz na­pisać, żeś nig­dy nie jadł? 

lubisz? 

aku­rat w piekar­ni­ku pie­cze się pla­cek, lecz nie z ja­goda­mi, a z wiśniami 

no masz co los 

niepo­ważny jes­teś, ot co;) 

do ideału mi tak da­leko jak diabłu do nieba:) 

cza­rodziej­skie ret­ro i o to mi chodziło:)

Wszys­cy kłamią więcej lub mniej i z różnych po­wodów, a czy to trud­ne jest pojęcia nie mam , bo na­leżę do osób praw­domównych nieraz aż naz­byt. Ale nie przeczę zdarza mi się prawdę na­ciągać po siebie.
W którejś z myśli na­pisałam, iz kłam­stwo cechu­je się dobrą pamięcią 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń