W chwili zagrożenia pojawiają [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 14 opinii.

W chwi­li zag­rożenia po­jawiają się zastępy słów, te "zbaw­cze" ar­mie... jak szkla­ne pa­rawa­ny.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 21:12

Mam wy­soki próg bólu. Mu­siałbyś siem bar­dziej pos­ta­rać... ale oba­wiam siem, że zas­po­koił byś mnie... ma­sochis­tycznie. O pa­rol się nie mar­twię, od­rośnie. Żmi­je ma­jom dużą zdol­ność regeneracji.:p

Ja siem nie wstydzem, ale kiedy je ciem­no, to mogę kąsać znienac­ka. Gdy­byś za­palnął światło, zdążyłbyś cofnąć kończyny.
Zresztą, mar­twi lu­biom mrok. Kiedy jest tak mroczno i po­nuro, ja­koś mi lżej na żmi­jowym serduchu. 

To nie pa­rol. To był podłokiet­nik. Ur­wałem to cho­ler­stwo, bo mnie uwierało i na­wet z bólu nie syknęła żad­na Żmi­ja. :D
Taaaak, wszys­tkie brzy­dule tak mają... fy­sytydzom siem, ale to tyl­ko pru­deria i kołtuństwo. :D:P 

Mówła żem, że lu­biem się wić. Muszę cię zmar­twić, to mój pa­rol. :D A im ciem­niej, tym przy­jem­niej. :p Nie lu­bię przy świet­le. :D 

Wier­cisz się na tej ko­zet­ce ok­root­nie... za­pal światło, bo nie wiem, czy to podłokiet­nik, czy... Twój oboj­czyk. :P:D 

Już sam się przyz­nałeś, więc nic nie stoi na przeszkodzie. :p 

Boję się, że... zbyt szyb­ko zo­rien­tu­jesz się, że... chcę no­we sznurówki. :P:D 

Wykręt! :p
Boisz się, że ko­zet­ka okaże się twar­da, czy blis­kości żmii?... nieśmiały smo­ku. :p 

Nie widzisz, że... za­robiony yes­tem? :P 

Świet­ny ma­newr. Ty się Zyg­mu­siem nie zaj­muj, tyl­ko rób swo­je... na ko­zet­ce. :p 

Cze­go się Zyg­muś za młodu nie nau­czył, to po śmier­ci, pod­glądając in­nych już się nie nau­czy. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]