Są takie momenty między [...] – Clyde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Clyde — zgromadziliśmy 10 opinii.

Są ta­kie mo­men­ty między dwoj­giem ludzi, w których rac­jo­nal­ne myśle­nie nie ma żad­nej władzy.

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 października 2018, 22:48

;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

nie zgadzam się w kwes­tii doz­nań z udziałem komórek myślo­wych :) 

Zo­fija, uważasz, że Ela wie, że ja nie wiem? :P:D
Ka­tego­rycznie nie zgadzam się z Zo­fiją. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

nie zgadzam się z Nają :) 

Ela, ja tyl­ko wiem, że nic nie wiem. ;) :)) 

Oj, Ar­turze, ko­kiecie je­den. Wiem, że wiesz o czym piszę... :-)))

Mo­men­ty między dwoj­giem ludzi z użyciem rac­jo­nal­ne­go myśle­nia, to do­piero DOZ­NA­NIE... Z tym, że rac­jo­nal­ności również na­leży umiejętnie używać. Jak wszys­tkiego zresztą. :-))) 

Ela, nie Ty jed­na masz prob­lem, żeby się ze mną zgodzić. ;)
Ale cie­szy mnie, że cho­ciaż się sta­rasz. :)) 

Oczy­wiście zgadzam się z Ar­tu­rem. Cho­ciaż miewam z tym prob­lem... He, he...

Poz­dra­wiam :-))) 

Całe szczęście. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]