silvershadow __
 21 lipca 2022 roku, godz. 20:20

stąpać po księżycu chodząc na rękach po ziemi