ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 11 sierpnia 2022 roku, godz. 11:59

Żyjesz wyłącznie dla siebie.