fyrfle Mirek
 7 lipca 2021 roku, godz. 10:01

Kiedy będą się potrzebować i będą spędzać czasze sobą i będą wiedzieli, że ten drugi, to najlepsza rzecz jaką dostał od życia, wtedy to będzie prawda, szczęście i sens, nie tylko chwila.

Aplan
 7 lipca 2021 roku, godz. 9:43

Jaki przyjemny wydźwięk.