Najgorsze, co możesz zrobić [...] – scorpion

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest scorpion — zgromadziliśmy 10 opinii.

Naj­gor­sze, co możesz zro­bić dla sa­mego siebie, to do­rosnąć.

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 11 maja 2018, 00:00

Ha! Mo­je tek­sty mają już na­wet po­par­cie nauko­we, te­go jeszcze nie było ;) 

Ja to tak zinterpretować
https://notatkiterapeutyczne.pl/psychoanaliza-zabawa-i-westworld-f9d342754272 

Taaa... :-))) 

Na­ju, myślę, że na­leży odróżnić do­rosłość od dojrzałości.

Zo­siu, oby jak najdłużej ;) 

dob­rze piszesz
młody :) 

Taaa..., całko­wicie Ciebie ro­zumiem :-)

Do­rosłość ma jed­nak swo­je plu­sy. Brak pryszczy, kwaśne­go za­pachu, zamętu w głowie, niez­de­cydo­wania, ro­zed­rga­nia... etc. W za­mian - wie­dza, roz­wa­ga, umiejętność po­dej­mo­wania de­cyz­ji... Radze­nie so­bie z kon­sekwen­cja­mi. Od­po­wie­dzial­ność zaś nie jest wca­le ta­ka straszna, przy od­po­wied­nim, he, he... po­dejściu. Do­rosłym :-)
Po­za tym, to bo­gac­two i głębia "smaków"..., umiejętność dos­trze­gania te­go i wy­nikająca z te­go ra­dość...
Wolę do­rosłość :-))) 

Za mo­jego "bachor­stwa" ga­dało się przy huśtaw­ce, ale co tam... Idę!!! 

Chodź na ka­ruzelę, to po­gada­my :) 

A Ty, Wiedźmo, do­rosłaś już? Tyl­ko nie pisz, jak byś chciała, żeby było, a jak jest ;) 

Taaa! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:11Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

dzisiaj, 07:10Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st * le­vel de­sig­ner

dzisiaj, 07:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Niezapomniany

dzisiaj, 06:44.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:11fyrfle do­dał no­wy tek­st 20.06.2018r.  

wczoraj, 21:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

wczoraj, 21:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 21:13filutka do­dał no­wy tek­st Czasem włas­ne myśli by­wają [...]

wczoraj, 21:03Martini2726 do­dał no­wy tek­st W życiu naj­ciężej, gdy [...]

wczoraj, 20:58doremi sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1