Miłość na grób miłości [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 10 opinii.

Miłość na grób miłości przychodzić może, lecz prze­cież mu­si z kimś żywym dzielić łoże.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 stycznia 2018, 09:44

Je­sień po dob­rym le­cie jest ko­lora­mi dla dzieciństwa. To a pro­pos os­tatnich dwóch świąt. 

je­sienią to og­ra­bianie wzajemne
on jej liczy zmar­szczki a ona mu si­we włosy ;} 

A la­tem te spa­cery nad morzem, w la­sach i po górach, og­niska wie­czor­ne z ziem­niaka­mi w po­piole na śniadanie. 

zimą jak zna­lazł :} 

Obiad ka­wa, trze­ba czy­tać ga­zety i pi­sać wier­sze wspo­nieniowo - tęsknę, a i KGW zaczy­na się do­pyty­wać, męskie i żeńskie róże różańca, pro­boszcz, że może by po­mocą ad­mi­nis­tra­cyjną zos­tała:) a chłop to chłop, a ba­ba to ba­ba. Na­wet jak chra­pie to grzeje. 

No chy­baa, że nie da­je radę ob­ro­bić te­go nieba co jej czy mu Bó przyszy­kował, to może uciekać na zien­mię :) 

łoże jak łoże
obiad nie sma­kuje samemu 

Co to jest mar­ne 77...?... ;)
To ściema prze­cież... :D 

Mając 77 dziewic w ra­ju :) już to widzę :) 

... i wte­dy pier­wsza o półno­cy przy­być może
jęcząc straszli­wie: - ty niewyżyty pot­worze!!! :P 
Poz­dra­wiam :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]