Miłość na grób miłości [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 9 opinii.

Miłość na grób miłości przychodzić może, lecz prze­cież mu­si z kimś żywym dzielić łoże.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2018, 09:44

je­sienią to og­ra­bianie wzajemne
on jej liczy zmar­szczki a ona mu si­we włosy ;} 

A la­tem te spa­cery nad morzem, w la­sach i po górach, og­niska wie­czor­ne z ziem­niaka­mi w po­piole na śniadanie. 

zimą jak zna­lazł :} 

Obiad ka­wa, trze­ba czy­tać ga­zety i pi­sać wier­sze wspo­nieniowo - tęsknę, a i KGW zaczy­na się do­pyty­wać, męskie i żeńskie róże różańca, pro­boszcz, że może by po­mocą ad­mi­nis­tra­cyjną zos­tała:) a chłop to chłop, a ba­ba to ba­ba. Na­wet jak chra­pie to grzeje. 

No chy­baa, że nie da­je radę ob­ro­bić te­go nieba co jej czy mu Bó przyszy­kował, to może uciekać na zien­mię :) 

łoże jak łoże
obiad nie sma­kuje samemu 

Co to jest mar­ne 77...?... ;)
To ściema prze­cież... :D 

Mając 77 dziewic w ra­ju :) już to widzę :) 

... i wte­dy pier­wsza o półno­cy przy­być może
jęcząc straszli­wie: - ty niewyżyty pot­worze!!! :P 
Poz­dra­wiam :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]