Jeśli myślisz, że ktoś [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 102 opinie.

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

Prze­cież nie ssę two­jego pa­lucha... Znów bredzisz. :p

Nie mam ta­kich tęsknot, ba, nig­dy nie miałam. :p Ale świn­tuchom ta­kim jak ty tyl­ko jed­no przychodzi do głowy. :p

A ja­kie może mieć dwuoki śle­piec? :p Mo­je jed­no jest czymś więcej niż two­je oba.:p

Weź na wy­nos. Zjesz później. :p

Bo tkwisz po sa­me ucha w złudze­niach. :p
Praw­da lu­bi praw­do­lub­nych, a ta­kich jak ty prześla­duje. :p 

A mówiłem Ci, żebyś nie ssała pa­lucha, szczególnie że ta­kie masz brud­ne. :D
Ro­zumiem Twoją tęsknotę za czymś fal­licznym w us­tach, ale mu­sisz się pow­strzy­mać, naj­pierw hi­giena. :D

A ja­kie może mieć wi­doki... Śle­pak jed­nooki? :P:D

To miłe, ale dzięki, już jadłem. :P

Nie sądzę, ale tkwij w ta­kim przekonaniu.
Py­tanie tyl­ko, czy ona chce znać Ciebie? :P:D 

Wys­sa­ne z brud­ne­go pa­lucha an­dro­ny. :p

Dlacze­go? Ty nie pie­rzesz, bo nie masz co. Wszys­tkie od moczu gniją ci na tyłku. :D O, już na­wet odsłaniają wi­doki. :o

Nie jem, chciałam dać to­bie. :D

Bo ja znam prawdę. :p 

Wiem i ty­le mu­si Ci wys­tar­czyć. :D

Dlacze­go tak sądzisz? Ale Twoich prać nie będę. :)

To nie jedz tych w krop­ki. :P

A dla Ciebie nic. :P

Dob­rej noc­ki :)) 

Skąd wiesz, sko­ro się nie szczerzę? :p

Na to, żebyś wyp­rał se ga­cie, chy­ba nie ma szans. :p

Bez ha­loocyn­koof jest to sa­mo. :p

Dla­tego żeś go tak urządził. Bied­ny bu­rek. :(

Dla ciebie wszys­tko jest względne.
Ha­haha, mówiąc, żem brzy­daśna, pew­nie mnie kom­ple­men­tu­jesz. :p

Ku­pić ci szczo­teczkę? :p 

Żmij­ko, boś bezzębna. :P

Gdy­byś je wyp­rała, poskładała, to może tyl­ko pół sza­fy. :D

Oczy­wiście, a grzybków-ha­loocyn­koof więcej nie próbuj. :P:D

Gdy­by z bur­ka był ig­no­rant, to pew­nie miałabyś szan­se, ale on był sta­ry, schorowany [...] — czytaj całość

Ar­ti nie idź tą drogą.

Oświad­cz się i po kłopo­cie.

Odsyb. 

Nie­szczerząca się. :p

So­kolim okiem. :p Po­myliłeś ga­cie, ten roz­miar jest twój. Mo­je nie zaj­mują całej sza­fy. :D

Zad­ba­ne? Półto­ra met­ra pa­zura? :o

Ot, ig­no­rant. Wte­dy by na mnie nie zwrócił uwa­gi. :p
Ja jemu [...] — czytaj całość

Raczej nie­szcze­ra. :P

A ni­by czym? Tym jed­nym upośledzo­nym okiem? :P Jeśli chodzi o Two­je ga­cie roz­miar XXXXXXXL, to rzeczy­wiście pot­rze­ba lot­niska, by złożyć ten spa­dochron. :P:D

Mo­je paz­no­kiet­ki są zad­ba­ne, a do swoich [...] — czytaj całość

Nie, ja się nie szczerzę jak ty, bo jes­tem mądrut­ka. :p

Ja też cię widzę i mogę śmiało rzec, że nie ma na­wet na czym ga­ci za­wiesić. Haczyk masz za krótki. :D

Już bym [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]