I stworzył Pan Bóg [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 16 opinii.

I stworzył Pan Bóg weekend i wie­dział, że to, co stworzył, jest dob­re

aforyzm
zebrał 173 fiszki • 2 kwietnia 2011, 21:08

al­bo weekend byl naj­pierw, a poz­niej stwier­dzil, ze nam za dob­rze i go nieco uk­ro­cil ;] 

wie­działaś, co piszesz Nadziana:-)

Pozdrawiam! 

Mi się po­doba ta myśl :) 

weekendy....
a diabeł stworzył stu­dia zao­czne ... 

ta
i hi­per­marke­ty na chwałę swoją 

Dokład­nie tak - naj­pierw była mo­ja myśl, a po­tem ktoś so­bie zro­bił z niej de­mota, co ewi­den­tnie wi­dać po da­cie i godzi­nie :)

Poz­dra­wiam Was wszys­tkich ser­decznie! Miło Was zno­wu widzieć, choć ja tak hm prze­lotem tyl­ko :) W jed­nej z niewielu wol­nych chwil, które uda­je mi się złapać :) Serdeczności! 

Nadziana, bąbel­ku! Miło mi Cię widzieć!

A co do de­motów, to no cóż... zaw­sze to ja­kaś for­ma wysławienia twej słyn­nej oso­by! (szko­da tyl­ko, że cho­ciażby w źródle, nie jest po­dany praw­dzi­wy autor, a sen­ten­cja nie jest w "". Ahh, ta ludzka mentalność.) 

Wie­dział, co dob­re :) 
Szko­da tyl­ko, że myśl prze­pisa­na z demotywatorów. 

demotywatory... 

Niez­mie­rzo­na jest Je­go mądrość, lecz cze­mu nie zro­bił te­go z większym roz­machem? ;PP 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sola

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć