i przegrana jawi się [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 20 opinii.

i przeg­ra­na ja­wi się zwy­cięstwem, gdy ob­sta­wiasz po­rażkę

aforyzm dnia z 1 maja 2016 roku
zebrał 13 fiszek • 25 kwietnia 2016, 19:36

tu nie brak przegranych..
przyz­na­nych bra­kuje ;P 

nie ro­zumiem o czym mówisz do mnie Felek

sin­ner ze mnie więc może nie podpuszczaj 

[; 

cze­mu nie agnieszka 

pe­tem zgaszo­no ;P

kręcąc na ob­ca­sie ;)) 

ob­sta­wianie ma mniej­sze znacze­nie niż wynik

ale z dru­giej stro­ny men­talność znacznie zniek­ształca sy­tuację, możne na­wet bar­dziej niż rzeczywistość 

Bo to głowa de­cydu­je kto wygrywa... 

o kil­ka za wiele..;P
hehe 

przyz­woite słowa..
i to bez fil­tra.. ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dark smurf

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:45Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Cyrograf, ołów i pa­miątka [...]

dzisiaj, 10:45Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Z wiekiem człowiek mu­si [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?