Głupcy schlebiają sobie wzajem, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 8 opinii.

Głup­cy schle­biają so­bie wza­jem, na­zywając się wa­riata­mi.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2019, 10:35

Pru­deryj­ni nad wy­raz :P 

A na cóż nam ta fałszy­wa skrom­ność? Nie ma ludzi skrom­nych, są tyl­ko "dob­rze" wychowani. 

i pięknie jest, nies­krom­nie bar­dzo jest... :D 

Z ciebie również. :p 

Wa­ryjat z Ciebie. :P 

W końcu chy­ba dob­rze, każdy ma ta­kiego sprzy­mie­rzeńca ja­kiego chce mieć. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]