Gdy chcesz siebie obrazić, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 42 opinie.

Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, naz­wij mnie wa­riatem.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 marca 2019, 15:16

:P 

Tarzan. :D 

Bo tarzam się ze śmie­chu. :P:D 

Uśmiech zniszczył ci fac­jatę, ga­dasz jak potłuczo­ny. :D 

Ga­dasz, jak... po­nury żni­wiarz. :P 

Tak, po­między jed­nym uchem a dru­gim jest ta­kie coś, co ska­zało mnie na dożywo­cie po­nurej mi­ny. :p 

Masz wy­rok? :P 

Ja wszys­tko wiem, jes­tem wy­rocznią. :p 

Te­go nie wiesz, a się wymądrzasz. :P 

Al­bo ktoś, kto się sta­le śmieje jak głupi do se­ra. :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]