Gdy chcesz siebie obrazić, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 42 opinie.

Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, naz­wij mnie wa­riatem.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 marca 2019, 14:16

:P 

Tarzan. :D 

Bo tarzam się ze śmie­chu. :P:D 

Uśmiech zniszczył ci fac­jatę, ga­dasz jak potłuczo­ny. :D 

Ga­dasz, jak... po­nury żni­wiarz. :P 

Tak, po­między jed­nym uchem a dru­gim jest ta­kie coś, co ska­zało mnie na dożywo­cie po­nurej mi­ny. :p 

Masz wy­rok? :P 

Ja wszys­tko wiem, jes­tem wy­rocznią. :p 

Te­go nie wiesz, a się wymądrzasz. :P 

Al­bo ktoś, kto się sta­le śmieje jak głupi do se­ra. :p 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]