Deszcz to tylko krótka [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Deszcz to tyl­ko krótka chwi­la, po której zaw­sze rodzi się ra­dość... uśmie­chem na niebie malowana...

Ag­nie­szce.

aforyzm
zebrał 131 fiszek • 4 czerwca 2013, 06:04

Uśmiech Wam zos­ta­wiam :) 

:) 

Poeta, który zachwy­cił się piękną ko­bietą idącą między krop­la­mi, wie, że na­wet naj­mniej­sza mżaw­ka, która pieści jej ciało ma za­pach inspiracji. 

I ko­loro­wa jak tęcza której początki zaczy­nam dos­trze­gać po­mimo brzyd­kiej pogody:)
Ge­rar­dzie deszcz cza­sem jak przy­jaciel... po­maga uk­ryć łzy dając przy tym us­pra­wied­li­wienie na prze­mok­niętą twarz... to nic bo ja zaz­wyczaj jes­tem po­god­na a siłą napędową jest otoczenie...

pięknym uśmie­chem poz­dra­wiam:) Dziękuję:) 

Wyjątko­we słowa bo i oso­ba wyjątko­wa,pięknie-poz­dra­wiam Ge­rar­dzie i oczy­wiście Ag­nie­szkę :) 

Piękna myśl. To już tra­dyc­ja dla Ciebie, Se­neko ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

poprawna

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]