Człowieczeństwo, to takie słowo, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Człowie­czeństwo, to ta­kie słowo, którym usiłuje­my zais­tnieć w ludzkości, jak to­leran­cja, ot­wartość czy pop­rawność, ale nie mające za bar­dzo uza­sad­nienia w ludzkości, która jest wol­na, wład­cza i chce być po­nad wszys­tkim.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 12:18

... szko­da, że te ofiary większość składa ze "współbogów"... 

Tak człowiek sta­wia się w ro­li Bo­ga i cóż po­wie­dzieć...jest jak jest, zresztą myślę, że jest w nas ten bos­ki pier­wias­tek, każący in­nym wiel­bić nas i składać so­bie wszel­kie, nap­rawdę wszel­kie ofiary. 

... "wol­na, wład­cza i po­nad wszys­tkim"... to chy­ba bos­kie atrybuty... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 15:47Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:35Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:32Moon G do­dał no­wy tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na