Czerpałam z życia garściami, [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Czer­pałam z życia garściami, te­raz przez pal­ce mi prze­latu­je

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2017, 22:32

a Wy tu­taj o pal­cach a do mnie do­piero dzi­siaj wczo­raj­sza złośli­wość lo­jal­nej do­tarła , jak to dob­rze cza­sami kiedy człowiek pot­ra­fi prze­robić choćby tyl­ko dzień pop­rzed­ni , a nie tyl­ko bieżące lan­so­wanie pod gwiaz­dorze­nie lokalne 

Cza­sem trze­ba, ale... prze­laty­wanie może być przy­jem­ne. ;)
Miłego dnia. :)) 

A może trze­ba pal­ce w pięść za­cisnąć...wte­dy i życie i piach nie przeleci?
Spo­koj­ne­go wie­czor­ku. Pozdrawiam:) 

"złoty przez pal­ce piach"
Dob­rej no­cy. :)) 

dopóty dzba­nek wodę no­si ... itd
Poz­dra­wiam , nie mar­tw się zmieni się czer­pak :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 18:45piórem2 do­dał no­wy tek­st Chcesz mieć święty spokój [...]

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]

dzisiaj, 18:10Logos sko­men­to­wał tek­st Nawracanie się, to spiep­rze­nie [...]

dzisiaj, 17:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Poznanie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN [...]