Czerpałam z życia garściami, [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Czer­pałam z życia garściami, te­raz przez pal­ce mi prze­latu­je

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 lipca 2017, 22:32

Bra­wo za auto­ref­leksyjną myśl :) Pięknie ją splotłaś z naszy­mi pol­ski­mi po­wie­dze­niami ... 

a Wy tu­taj o pal­cach a do mnie do­piero dzi­siaj wczo­raj­sza złośli­wość lo­jal­nej do­tarła , jak to dob­rze cza­sami kiedy człowiek pot­ra­fi prze­robić choćby tyl­ko dzień pop­rzed­ni , a nie tyl­ko bieżące lan­so­wanie pod gwiaz­dorze­nie lokalne 

Cza­sem trze­ba, ale... prze­laty­wanie może być przy­jem­ne. ;)
Miłego dnia. :)) 

A może trze­ba pal­ce w pięść za­cisnąć...wte­dy i życie i piach nie przeleci?
Spo­koj­ne­go wie­czor­ku. Pozdrawiam:) 

"złoty przez pal­ce piach"
Dob­rej no­cy. :)) 

dopóty dzba­nek wodę no­si ... itd
Poz­dra­wiam , nie mar­tw się zmieni się czer­pak :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:19yestem sko­men­to­wał tek­st Będąc dziec­kiem wie­rzysz, że [...]