Czerpałam z życia garściami, [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Czer­pałam z życia garściami, te­raz przez pal­ce mi prze­latu­je

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 lipca 2017, 22:32

a Wy tu­taj o pal­cach a do mnie do­piero dzi­siaj wczo­raj­sza złośli­wość lo­jal­nej do­tarła , jak to dob­rze cza­sami kiedy człowiek pot­ra­fi prze­robić choćby tyl­ko dzień pop­rzed­ni , a nie tyl­ko bieżące lan­so­wanie pod gwiaz­dorze­nie lokalne 

Cza­sem trze­ba, ale... prze­laty­wanie może być przy­jem­ne. ;)
Miłego dnia. :)) 

A może trze­ba pal­ce w pięść za­cisnąć...wte­dy i życie i piach nie przeleci?
Spo­koj­ne­go wie­czor­ku. Pozdrawiam:) 

"złoty przez pal­ce piach"
Dob­rej no­cy. :)) 

dopóty dzba­nek wodę no­si ... itd
Poz­dra­wiam , nie mar­tw się zmieni się czer­pak :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]