aforystokrata Jacek
 3 października 2022 roku, godz. 23:58

niekiedy spełnienie formalnych wymogów gramatycznych bywa nietaktem wobec treści wyrażanej myśli

Wagarowiczka Anita
 2 października 2022 roku, godz. 16:29

*byłyby, byłaby
piszemy zawsze łącznie :-)