Zeszyt inspiracji

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

ZŁO

Czym jest zło? ....

Zło to pe­dofil, który dziecko
małe gwałci i morduje...

Zło to szwa­bi, faszyści
z czar­no-białego filmu,
je­den dru­giego żyda
w Au­shwitz Bikenau
bez­li­tośnie morduje....

Bes SSkupłów chuje...

Zło to piep­rzo­ny brudas,
który bombę zakłada
i wśród ludzi ekksploduje....

Zło to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2015, 13:21

Kontrowersja

Czas go­ni zdarze­nia, prze­mija po­zos­ta­wiając życie. Każda
se­kun­da tli no­we pla­ny, nową his­to­rię. Zwaną inaczej
wspom­nieniami, które bez­tros­ko po­zos­tają w pa­mięci. Zbiór
uczuć lęku, smut­ku, strachu, ra­dości i ek­sta­zy. Wpływają
one na nasze oso­bowości, przez co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2015, 13:21

Ko­biece przy­miot­ni­ki często wytrącają męskie rzeczow­ni­ki, tworząc roz­pa­saną wojnę na zaimki! 

aforyzm dnia z 20 lutego 2015 roku
zebrał 91 fiszek • 14 kwietnia 2011, 16:01

pat­rząc zbyt długo w ciem­ność w końcu widzi­my sam mrok 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 lutego 2012, 22:58

Do­ceniaj ulot­ne chwi­le, po­nieważ to one bu­dują wieczność... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 września 2014, 22:31
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

JohnDoe

Użytkownicy
M N O
Aktywność

2 czerwca 2018, 22:26Nefrate sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

29 maja 2018, 11:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

28 maja 2018, 01:26Nefrate sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

22 maja 2018, 20:20.Rodia sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

22 maja 2018, 19:32Nefrate do­dał no­wy tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

16 listopada 2015, 23:43Nefrate sko­men­to­wał tek­st Wyzwanie

27 września 2015, 23:56Nefrate do­dał no­wy tek­st Najgorsza jest myśl, że [...]

25 września 2015, 01:55Nefrate sko­men­to­wał tek­st Wierze w to, że [...]

25 września 2015, 01:53Nefrate sko­men­to­wał tek­st Przyczyniłeś się do mo­jego [...]

25 września 2015, 00:34Facro sko­men­to­wał tek­st Wierze w to, że [...]