Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy nie le­piej byłoby za­miast tępić zło szerzyć dobro? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 67 fiszek

To smut­ne, gdy za­miast ra­zem żyć, tyl­ko wspólnie dzieli­my życie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 188 fiszek • 25 marca 2011, 17:38

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wyr­wać się z kaj­danów rozumu. 

myśl • dzisiaj, 14:41

dla in­nych zaw­sze będziesz jak się patrzy 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:30

* * *

Za­tańcz choć raz
Ze mną, bo czas
Zab­rał nam wszystko
A noc tak blisko
Raz jeszcze tańcz
Z nadzieją walcz
Za­bierz mnie teraz
Do bra­my nieba

Moc­no mnie weź,
W wir tańca nieś,
Bóg wie,
Jak ja kochałam Cię.
Os­tatni bal,
Tak bar­dzo żal.
Bo już się zbliża,
Ok­rutna cisza. 

wiersz • dzisiaj, 14:24

Jes­tem twym cieniem,
Leżę w kącie skryta,
Cze­kam na twój ruch. 

haiku • dzisiaj, 14:18

***

próbu­je się z tobą
połączyć
ale je­dyne połączenia
ja­kie wykonuje
to te telefoniczne
a przecież
nie o to chodzi

szu­kam ratunku
w edukacji
w zniena­widzo­nej fizyce
teoria
naczyń połączonych
ciał które wypełni
ciecz emocji
na­dając nam jednakowe
ciśnienie uczucia

doświadczenie
i rezultat
niedostateczny
nigdy
go nie zaliczę 

wiersz • dzisiaj, 14:14

To nic złego, że opa­dają ci ręce, zwłaszcza, gdy mają na ko­go opadać.

z cyk­lu: dok­tor tru­man radzi 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:08

Niektórzy tak lu­bują się w śmiece­niu w cudzym życiu , że nie widzą swoich cuchnących śmietników. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:40

Jak możesz uza­sad­nić ra­nienie ko­goś, ko­go kochasz? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E