Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 30 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Człowiek
Chciałby zjeść cias­tko i mieć ciastko. 

aforyzm • dzisiaj, 19:24

Kiedy się w końcu nau­czysz, że ludziom się nie ufa głupia,naiw­na dziewczynko? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:06

Prob­le­my są mi tak pot­rzeb­ne jak fa­cetom podpaski. 

myśl • dzisiaj, 19:04

* * *

Płacze przez wszys­tkie noce
a ra­no nie pamiętam
dlacze­go mo­je ser­ce zos­tało zgwałcone
kto ro­zeb­rał mnie z kłamstwa
i wyd­muchał mi oczy
czuję jak cały świat zwi­sa na mych ramionach
kom­plet­nie pog­rze­bane marzenia
znów wstaję jak duch...pełna nadzieii
z da­la od koszmaru
słyszę jak głos od­bi­ja się echem
nie mogę już oddychać
nie jes­tem dla ciebie
nie jes­teś dla mnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:21

spróbuj wyg­rać jedną grę,
na­zywa się ŻYCIE. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:19

Do­wol­na te­za zos­ta­nie pot­wier­dzo­na, gdy ek­sper­ckie gro­na nat­chnie mu­za mamona. 

aforyzm • dzisiaj, 17:44

Wiesz kiedy?

- Na­wet ty, ko­cie? Na­wet ty? – rzu­cił z wyrzu­tem do dra­piące­go drzwi zwie­rza, który mruczał przy tym za­baw­nie, choć Ka­rolo­wi nie było do śmie­chu. Miał wrażenie, że wszys­cy go po­woli opuszczają, [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 17:06

myślo­wa kolaboracja
spac­ja - uśmiech
...
wariacja 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N