Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­da ma to do siebie, że za­piera. Fałsz ma to do siebie, że wychodzi na jaw. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 79 fiszek

Cza­sem wszys­tko tak wychodzi, byś te­go nie zauważył. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 12:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

..zwyk­le jes­tem miłym ko­lesiem, ale nie po­pychaj mnie... 

myśl • dzisiaj, 11:05

Sen

Budze się w no­cy za­lana łza­mi,
nie chce nic mówic , jes­tesmy sami
i dot­knąć pro­buje ma dłonią twej twarzy
Ty sie od­da­lasz , jes­tesmy na pla­zy
Od­chodzisz gdzieś we mgle
ja płaczę , [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:55

Fejsbukowe Papużki Nierozłączki

Mo­ja kocha­na Joasiu...
Przed tym jak Cię poznałem
to nig­dy wcześniej laptopa
do kib­la nie zabierałem. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:41

łatwowierni

większość już tak ma
że dogląda wiary innych
żyjąc z diabłem za pan brat. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:40

Człowiek po prze­budze­niu od­kry­wa się na nowo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 10:39

zbyt nisko by być wysoko

Chciałam po­lecieć chy­ba za wysoko
Po­nad­to co jest tak płyt­kie głęboko
Oso­bis­ta przegrana
Od początku nie wspierana 

wiersz • dzisiaj, 10:35

Brak po­kory edu­kuje !

*Ciepłej­Wodzie dedykuję 

aforyzm • dzisiaj, 10:24

Kur­czy­my swo­je ser­ca, bo miłości co­raz mniej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q