Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ku­pię so­bie ory­ginal­ność, przechodzoną lecz wygodną.. 

myśl • dzisiaj, 00:44

***

Choć by­wam uczu­ciem zbyt cierpkim,
I mogę stać się wspom­nieniem niechcianym,
To lu­bię być mar­twą ciszą,
Przerwą między kłótniami,
I lu­bię twoją obec­ność

Kocham te nasze wspólne nadzieje,
Że będziesz i ja też będę,
I uśmiech za garść [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:32

Te­raz jak­byśmy roz­ma­wiali tak twarzą w twarz, to uwierz mi mil­czałabym. Nie umiem mówić kiedy się tak uśmiecham. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:20

***

Gdy­by poczuć mogły me dłonie
tęsknotę na twej skórze, lub
ot­rzeć kroplę sa­motną spod powiek.

Wtu­lić słowa w twe włosy,
nie całować nawet,
a wpleść między pal­ce blis­kości kosmyk.

A ty rzęsa­mi sta­wiasz granicę,
zagęszczając cienie między powiekami.
Trud­niej szu­kać twych oczu we mgle,
którą kształty obojętnie ranisz.

Z daw­nych dni zos­tały ramki.
Zdjęłaś wszys­tko, zapomniałaś
uchy­lić wyjście, lub całkiem
bez niego mnie zostawić. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:14

nie czekaj

nie nasz
ten czas
nasza by
rosła trawa

nie nasz
ten dzień
nasze by
kwitło niebo

nie nasz
nie nasz

dopóki
nie obudzi nas
speszo­ny zapach
oddechu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:11

Jes­tem w błędzie. Nie wyjdę z siebie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:03

Wąż topiący kły w dziecięcych sercach

Wys­koczyły na ulicę
Zag­rać w piłkę dzieci
Wzięły gra­nat z ziemi
Któreś w niebo wzleci

Ro­ześmiane z patykami
Ga­niają po dworze
Słychać strzał z oddali
Chroń je, Pa­nie Boże

Gra or­kies­tra militarna
Pod ba­tutą rączych rakiet
Wyją trąby jerychońskie
Dy­rygen­cik gładzi żakiet

Re­quiem pa­les­tyńskie brzmi
Chórem dzieci ubarwione
Ago­nal­na pieśń choralna
Dusz co w og­niu zatracone


Pa­weł Spierewka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 00:01

przyjaciel

podchodzę

na otarcie
twoich łez

nie na wzięcie
ciebie

to i tak za blisko

o je­den oddech

niewypowiedzianych
myśli i słów

2013

Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty