Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jak, nie bać się strachu? 

myśl • dzisiaj, 05:30

Ja­ko an­giel­ski pac­jent myślę o niebies­kich mig­dałach po dżentelmeńsku 

aforyzm • dzisiaj, 04:26

ADAM MICKIWICZ

Brałem duszę twą za rękę,
Wiodłem w kraj, gdzie wie­czność świeci,
I śpiewałem jej piosenkę, 

wiersz • dzisiaj, 03:29

Naucz mnie

naucz mnie swej miłości
twe­go życia poznania
abym mógł wiel­bić ciebie
w każdym od­dechu doznania

naucz mnie patrzeć
twy­mi oczy­ma na życie
abym mógł codziennie
pod­glądać twe myśli skrycie

naucz mnie two­jej mowy
tak wy­ważonej i ciepłej
abym mógł kontemplować
każdą życia kropelkę

***
Dział: Zamyślenie
***
ZM 

wiersz • dzisiaj, 03:11

Ko­niec końców, to nie siła ma znacze­nie - a różni­ca sił. 

myśl • dzisiaj, 02:31

Tyl­ko głupiec zaz­drości Mis­trzo­wi uczo­ności. Człek ro­zum­ny weźmie z Niego przykład. 

aforyzm • dzisiaj, 02:16

Ukołysz myśli mój Drogi,
A wspom­nieniom nie pozwól umierać. 

myśl • dzisiaj, 01:44

"Bądźmy przeklęci, wład­cy marionetek" 

myśl • dzisiaj, 01:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L