Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cza­sem można się udławić tym, na czym się zjadło zęby... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Ok­rucha­mi trud­no się na­jeść, ale łat­wo zakrztusić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 29 fiszek • 4 lutego 2016, 23:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ja nie jes­tem zaz­dros­na - cza­sem lu­bię się okłamy­wać.
Bo im mniej wiem, tym le­piej się czuję. 

myśl • dzisiaj, 13:05

Jest ta­ka oso­ba, o której myślę cały czas. Jest ta­ka oso­ba, za którą strasznie tęsknię. Jest ta­ka oso­ba, którą kocham naj­mocniej. Jes­teś nią Ty, Mi­siu ❤ 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:07

Gdy­by ludzie mieli um­rzeć za niedot­rzy­mane obiet­ni­ce to już by nie żyli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:46

Na se(x)n

Im dłuższe jest sy­pianie, tym cza­su mniej na spanie... 

fraszka
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 11:44

BIG DREAM

Nie chcę być zwykła, ta­ka jak wy.
Nie na­daję się na prze­ciętne­go człowieka.
Chcę zos­tać sławną, wielką gwiazdą
i wciąż marzę, że ta­ka przyszłość mnie czeka.

Je­sienią spot­kałam Jim'a Carrey'a,
gdy kręcił True Cri­mes u nas w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:41

Żółty dziób kosa
Czer­wień jagód kaliny
Ser­ce jest wiosną 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:17

Naj­trud­niej do­konać wy­boru między włas­nym szczęściem i cudzą frustracją
- a szczęściem cudzych i roz­cza­row­niem siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:09

* * *

Kładę sie de­likat­nie
z wiat­rem za oknem
nie za­mykam oczu
bo słońce mnie ściga
słucham po cichu
har­fy śmier­ci w wietrzyku. 

wiersz • dzisiaj, 10:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ruíz Zafón

Autorzy na literę
Q R S