Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 156 fiszek

Nadzieja matką głupich.
Tak liczne ma­my rodzeństwo! 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek • 17 października 2013, 00:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Do lustra

siedzę 24h wtu­lona w tą samą po­duszkę , trzy­mam w ręku ku­bek ciepłego mle­ka i myślę o tym o czym nie śmiała bym się myśleć na głos , dlacze­go wszys­tko jest takie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:40

Chciałabym nie wie­dzieć, czym jest pogarda
Chciałabym usłyszeć ko­lejną opo­wieść dziadka
Chciałabym, aby fakt, że mówię to so­bie sama,
Żeby to nie była prawda 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:35

Jesień - Ja i Ona

Przyszła cicho na pal­cach stąpająca.
Skrom­nie płaszcz swój położyła,
a ja nie wie­działem do końca,
czy jej wi­zyta złą, czy dobrą była.

Jed­no jest pew­ne, była nieoczekiwana.
Z żółty­mi liśćmi, z mgłą po­ranną przybyła.
W ciepłe bar­wy radości [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:20

* * *

Czu­jesz ból,
Psychiczną udrękę,
Niezas­po­kojoną chęć,
Niewidzialną mękę,
To coś śpi,
W kącie twej duszy,
Nie myśl o niej,
Póki się nie ruszy,
A gdy ona wstanie,
Będzie po Tobie,
Nic już nie zostanie,
Nic Ci już nie pomoże,
Będzie tyl­ko to coś,
O Boże!
Nie ma Bo­ga, przy­jaciela, wroga,
W ni­kim już nie ma ratunku,
Tyl­ko ot­chłań pozostanie,
A w nim morze smutku. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:09

Słowa pi­sane to lep­sza mo­wa bo włącza przy tym naszą wyob­raźnię . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:44

gdy wszys­tko ma być jak... na pokaz
nic nie będzie na trwałe
i na miejscu 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:26

Ludzie są wyt­rawny­mi gracza­mi, bo grają so­bie na nerwach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • dzisiaj, 13:26

Księżycowa Kochanka

Mo­ja sa­mot­ność za­biera mnie
na skrzyd­la­tym, błękit­nym rumaku
do mis­tyczne­go księżyca
drogą przez piękne gwieździs­te niebo.

Gdy tam docieram
nie znaj­duję nicze­go prócz Ciebie.

Jes­teś ta­ka piękna i delikatna,
dzi­ka i ponętna niezwykle
dziew­częca i ko­bieca równocześnie
i zu­pełnie naga.

Pod­la­tuję coraz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 13:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamieńska

Autorzy na literę
J K L