Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 34 fiszki • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pod­stępne ideały,pot­wo­ry i bestie,
w swych kłam­li­wych ro­lach,piękne mówią kwestie. 

aforyzm • dzisiaj, 23:14

Słowo-strażnik, słowo-świadek... praw­dzi­we , pod wa­run­kiem że nig­dy nie za­mil­knie, je­dyny sposób na ucisze­nie ta­kiego słowa to zabicie.
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 23:09

I Bóg stworzył samotność. 

myśl • dzisiaj, 23:02

A jeśli

A jeśli wyłupią mi oczy
ciem­ność ob­darzy mnie światem

A jeśli zęby me 
szczer­nieją koszma­ru ob­ra­zem
uśmie­chać się będę

Jeśli zaś mózg pożrą białe lar­wy
zjedzą mózg każdy neuron
każdą tkankę

Co jeśli zjedzą mi duszę
dusza ma wy­pełni pus­tkę
lub jej częścią pozostanie
na potępienie wie­czności

A ja nie mar­twię się
póki widzę
ma dusza cie­szy się tym
co dob­re i wspaniałe 

wiersz • dzisiaj, 22:58

* * *

Kiedy nasze us­ta się zetknęły,
Czy­jeś ser­ce pękło,
Oko łzę powiło,
I czy­jeś życie się skończyło. 

wiersz • dzisiaj, 22:54

Pod­czas, gdy ja tak so­bie tęsknię i cze­kam za Tobą, Ty za­pomi­nasz, że kiedy­kol­wiek istniałam... 

myśl • dzisiaj, 22:39

Sa­mot­ność nie jest straszna - to tyl­ko cicha, poz­ba­wiana światła pus­tka w której cier­pi się głodem... Ciepła. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:39

Bo kiedy w miłości od­da­jesz "wszys­tko", pa­miętaj, że później nieko­nie­cznie zos­ta­nie Ci "coś". 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Morrison

Autorzy na literę
Ł M N