Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Obo­je myśli­my tak sa­mo i obo­je nie pot­ra­fimy te­go wypowiedzieć 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • 21 czerwca 2015, 22:51

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czas nie leczy ran... spra­wia je­dynie, że przyz­wycza­jamy się do bólu, a każde wspom­nienie spra­wia, że ra­na na no­wo zaczy­na krwawić... 

myśl • dzisiaj, 07:04

Roz­pus­tnik: sma­li cho­lew­ki, do każdej dziewki. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:36

Andrzejkowe wróżby

Ma­now­ce od­na­lazły
strachy na lachy na rozstajach


Z echem wspomnień
pod rękę krętą dróżką
przez stu­lecia powędro­wały
so­bie da­lej

Duszek [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:39

Te zmiany są niekorzys­tne, które są naj­bar­dziej potrzebne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:06

Szan­sa też ma ter­min ważności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 01:34

Przechadza się niż

Po szy­bie ścieka noc
deszczem przeświet­lo­nym blaskiem
po­marańczo­wej latarni

Wiatr bluźni w ko­narach brzóz
elastycznych
wycze­sanych z liści

Pus­te noc­ne ulice
a w nich światła pływają
deszcz wyt­warza gęsią skórkę
idzie złomiarz
z od­ludnej zmiany

Na dachu walą blachy
pięściami o papę

niż 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 01:31

* * *

- Ku­buś, ale niedługo nic nie bedzie mialo znacze­nia. Wszys­cy mieli rac­je, seks jest pus­ty. On tak kom­plet­nie nic nie znaczy. Za dwa ty­god­nie ty po­wiesz, ze nic juz nie czu­jesz, ze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:06

-Co za potwór!
-Nie, to człowiek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N