Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pe­symis­ta to ktoś, kto pos­ta­wiony przed wy­borem z dwoj­ga złego - wy­biera oba. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

…są wy­bory ko­nie­czne, których nikt nie zrozumie… 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 163 fiszki • 7 listopada 2011, 00:08

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

je­sien­ny wiatr smętnie nastraja
do szpi­ku kości
przenika 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:35

Cze­mu za ludzką słabość płacą najbliżsi? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:23

Jak się z dziada zro­bi pan . 

myśl • dzisiaj, 11:16

jest ty­le możliwości,
kompilacji,
że gdy­by tak nap­rawdę przysiąść,
to chy­ba byśmy nie wstali
...
A-Z 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:12

Kompleks

Odar­ta z utytłanych łachów,
Popęka­na czer­stwa skóra,
Sto­py ziemią przyprószo­ne,
Włosy spo­wite lep­kim łojem,
Za­mykam się wie­cznie w so­bie.
Ot­warta je­dynie na nikczemność,
Ko­bieta nosząca dot­kli­wy ciężar,
Który jest każdym bólem ciała,
Od­bi­janym w życzli­wym zwierciadle,
Wy­dar­tych z pier­si błękit­nych oczu. 

wiersz • dzisiaj, 10:47

Fyrfl na piękny początek września

Sier­pniowym zmie­rzchem lu­bię usiąść
Obok białej wy­sokiej lilii
O kil­ku wiel­kich kwiatach
Których aro­mat wręcz dusi
Mocą swo­jej doskonałości
Ra­zem z nią odprowadzam
Zachodzące słońce
Przez Pa­ryż Lis­bonę aż po Maderę
A ono wdzięczne pożycza na chwilę
Pędzel od Sal­wa­dora Dali
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:38

Nie po­siadając szczęśli­wego i bez­tros­kiego dzieciństwa,reszta życia
człowieka to tyl­ko,tak nap­rawdę zwyczaj­ne i straszne kalectwo
bez­nadziej­ności w której chce czy też nie-tkwi nies­te­ty do sa­mego końca.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:02

Od nowa...

No­we życie

Bez Niego

Be­ze mnie

Na­dal czuję

Cząstkę przeszłości

Gdzieś w mroku

Mo­jego serca 

wiersz • dzisiaj, 09:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orzeszkowa

Autorzy na literę
N O P