Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Głupotą jest od­wra­cać się ple­cami do miłości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 82 fiszki • 4 sierpnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Za dzieciństwem...

Choć na chwilkę cofnąć czas
i na powrót dziec­kiem być
głowę pełną marzeń mieć
tych dla których... war­to żyć.

Uj­rzeć Giewont na tle nieba.
Ha­le gdzie kro­kusów krocie.
W blas­ku słońca na­gość skał
jak­by się... kąpały w złocie.

Dom rodzinny [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:22

Znów stoję nad prze­paścią ,Boże złap mnie za rękę gdy będę spadać... 

myśl • dzisiaj, 01:18

Wiara

I choćby pękła os­tatnia skała
Zbu­duje mu­ry w bezsilności
Włas­ny­mi dłońmi położę pewność
Wprost w nieboskłonie widzę wnętrze świata
spo­wija je blask - zni­ka ciem­ność

Stworze coś po­nad choć nie pisze
się cu­dotwórcą
Nie miano mnie mędrca choć czuje
brze­mię włas­nej osobowości
W chwi­li zwątpień wpa­dam w sprzeczkę
z dziś wal­cząc o jut­ro mi­mo
te­go wiem że mogę zmienić wszystko
za­pom­nieć parę chwil " 

wiersz • dzisiaj, 00:45

człowiek dźwig

choć pus­te dłonie
to w ser­cu niesie
mu­si usiąść
złapać równowagę
by mógł da­lej iść


21.10.2014r.
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:12

Dro­gie Życie zgłaszam niep­rzy­goto­wanie do lekcji. 

myśl • dzisiaj, 00:09

Mężczyz­no - złe użycie kobiety
gro­zi wybuchem.

Ko­bieto - złe użycie mężczyzny
pro­wadzi do poszu­kiwa­nia no­wego
ma­teriału by wybuchnąć.
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 00:05

Nasz mózg jest jak to­reb­ka ko­biety, zaw­sze coś w nim szukamy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:59

Każdy po­mysł jest dob­ry, o ile nie jest zły... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

King

Autorzy na literę
J K L