Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek

Kiedy spo­tykam dob­re­go człowieka wszys­tko przes­ta­je się kończyć i nic też się nie zaczyna. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • 25 lutego 2015, 19:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Przychodzisz do mnie
Mo­ja Niemocy
W dwóch sa­mot­nościach ciemności
I nic nie można poradzić
Że ten blask szczęśliwy
Nie chce się przedrzeć
Przez zasłony okna

Przychodzisz do mnie
Mo­je opuszczenie
Me zgubienie
W ciem­nościach samotności
Dziś sa­ma idę przed siebie
Po­zos­ta­wiając jedną
Za dużo 

wiersz • dzisiaj, 00:07

Ja­ko PRE­ZES za­jadam kawior. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Szu­kam do­mu dla bez­pańskiego psa. Tyl­ko, że on nie umie kochać za nic. 

myśl • wczoraj, 23:38

* * *

Mówią że będzie dobrze
Że za­raz przyj­dzie wiosna
Że w końcu do mnie wrócisz
We­soła i radosna
Że znów się położymy
Pod tym bez­chmur­nym niebem
Ale ja wiem-
Nie wrócisz-
Nig­dy nie było ciebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:36

Pi­gułką na wybaczenie
jest zrozumienie 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:36

On wie, że nie można zacząć od nowa,
Ona wciąż wspomina,
Ona gry­zie wargę zat­rzy­mując słowa,
On na codzień za­pomi­na,

Ona bez rozsądku,
On bez siły, by coś zmienić,
Puśćili swe ręce, poszli gdzie indziej...

Oni zagubieni. 

myśl • wczoraj, 23:29

Niepogoda

za­tajo­na złość w jękach wiatru
smu­gami deszczu ko­lej­ny policzek

wstrząśnięta i zmieszana
wanną kieliszek ze szminką
już po
a może przed

ka­pie tęsknota
trwo­niąca ty­kanie zegarków

z pus­te­go nie nalejesz
ale do ro­bi różnicę

a to tyl­ko ko­lej­ny przeciek
mo­jej niepogody 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:01

Miłość jest jak kwiat. A szczególnie ta z góry ska­zana na rozłąkę, na ból przy­muso­wego roz­sta­nia lub ta odrzucona.
Gdy się jej nie pod­le­wa - więdnie. Ale z cza­sem dob­rze użyźnia glebę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fourier

Autorzy na literę
E F G