Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 35 fiszek

Nie zas­ta­wiaj książki okładką. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek • wczoraj, 10:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kobieta

niezła z ciebie agentka
mi­mo wszystko
twój wy­wiad
nie jest dla mnie obcy. 

wiersz • dzisiaj, 13:05

Kochaj za wszys­tko, niena­widź za nic. Jed­no masz życie, nie zawiedź... 

myśl • dzisiaj, 13:03

***

ty­siące świateł
wśród hip­no­zy dusz
chcą le­cieć
za dużo piór

dy­mu, kurzu
za ciężko
je­dynie ręce wznieść
i po­wie­dzieć krótko cześć

człowieku w żelaz­nej masce
wpuść trochę powietrza
wil­go­ci, rdza zniszczy metal
na­reszcie będziesz nagi

https://www.youtube.com/watch?t=69&v=-jtXWr3y5aE 

wiersz • dzisiaj, 12:39

Tak cicho od­dychasz... Ty­le chciałbym Ci po­wie­dzieć, tak mało słów znaj­du­je w swo­jej głowie. Kiedy płaczesz, ca­le niebo płacze ra­zem z Tobą. A może to wca­le nie tak? Może to Ty płaczesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:12

Nie chce mi się wra­cać zno­wu w to sa­mo miejsce... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:08

Miniaturka o znaku

De­dyko­wany Ma­mie :)

nak­reślo­ny na mym czole
Mat­czyną Ręką
krzyża znak
choć niewi­doczny
wska­zuje drogę
rozświet­la w mroku
pogrążony świat
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:01

Balejaż dedykowany

Lu­bię cię jesienią
gdy ko­loro­we kobierce
wy­bar­wił czas a wiatr wyszu­miał
wprost pod stopy

szeleszczą

w głowie motyle
na głowie kwiat
a w słowie cały świat
od tak - od ręki
wprost pod serce 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 11:59

Psychol,łajza to mo­je imię.
Ta­kie piękne,niecodzienne.
Zęby zaciskam.
Dob­ra mi­na do złej gry.
Może szachy?
Jest więc szachownica...
Może znaj­dzie się i szubienica...

AZ 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U