Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek • przedwczoraj, 22:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kochanie

jeśli kochasz - kochaj da­lej !
jeśli trochę - le­piej wca­le ! 

fraszka • dzisiaj, 14:10

* * *

Krwawię,krzyczę
kar­misz mój ból
leżę obudzona
w czer­ni nocy
roz­dar­ta pomiędzy
frag­men­ta­mi praw­dy
mo­je uszy słyszą tego
cze­go nie powinny
mo­je us­ta nie po­win­ny smakować
te­go co zasmakowały
jes­tem jak miej­sce zbrodni
two­je od­cis­ki palców
wszędzie wokół mnie
jeśli niele­gal­ne jest
prag­nienie ciebie
myślę, że łamię prawo
słyszę alarm
czu­ję się zatrzymana
stop!ręce do góry!nie ruszaj się
zos­tałam przes­tępcą nocy.
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:33

Smoku...

Widziałam jak się wyklułeś
Jak har­do prze­biłeś twardą skorupkę
Jak złapałeś pier­wszy oddech
I pier­wszą noc wtu­lałeś się w braci

Słyszałam jak płakałeś
gdy smoczy­ca Cię nie chciała
Słyszałam Two­je kwilenie
jak nie akceptowała

Głodem przy­mierałeś,
najsłab­szy, odrzucony
w końcu Cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:29

cała w fiołkach

po­kochałam cię mar­co­wo i wiosennie
pośród fiołków spi­sywałam pier­wszy sonet
z roz­marze­niem i nadzieją na wzajemność
ra­zem z tobą chciałam w stronę szczęścia pobiec

po­wie­działeś że to tyl­ko fascynacja
że mi przej­dzie za­nim przyjdą pier­wsze śniegi
i zakocham
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:03

Zas­ka­kujące, jak ludzie pot­ra­fią się zmieniać. Jak człowiek na przes­trze­ni lat może dos­trzec swo­je włas­ne zmiany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:46

us­ta jak malinka,
wi­sien­ka na torcie,
śliw­ka wpadła w kompot,
jes­teś gru­ba jak dynia,
nieda­leko pa­da jabłko od jabłoni
... owo­ce bezmyślności 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:40

uśmiech na twarzy
jest do góry nogami
odkąd odszedłeś

______________________________
ba­wię się dalej

choć pier­wsze kroczki
to ta­kie raczkowanie
stanę na nogi 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:37

Rzeka

Mot­to: I niech so­bie będą wszys­cy mądrzy ze swoimi ro­zuma­mi, a ja z moją miłością niech so­bie będę głupi. (E. Stachura)
W tle: Iron Maiden – „Dan­ce of Death”
Odtwórz

Nie można dwa ra­zy wejść [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 10:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huxley

Autorzy na literę
G H I