Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ateizm łączy się na ogół z nieza­leżnością myśle­nia i niechęcią do pod­porządko­wania się czemukolwiek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

Wiara w ateizm pod­waża je­go istnienie.
In­sp. Galicjusz 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 20:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie kry­tykuj myśli, gdyż nie wiesz co kto ma na myśli... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:37

Życie sma­kuje goryczką.

Słod­kie go­dy życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:35

życie to tło dla twoich imaginacji
... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:24

Wziąłbym Cię za dobrą mo­netę, ale mi drob­nych zabrakło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:42

za­pach - ko­lek­cjo­ner wspomnień 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:41

Dopóki się nie wyróżniasz to jes­teś sobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:39

Mo­ja miłość do Ciebie
rozpływa mi się w ustach.
 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:35

niepisany

no­siłam cię w sobie
od zawsze
jak li­nie pa­pilar­ne na rękach
i ser­ce jak na dłoni
choć gdy py­tałeś o nie
kłamać mu­siałam jak z nut

nie wywróżyła nam szczęścia
śniadoskóra cyganka

a jednak
roz­poznałam twój dotyk
choć były to tyl­ko muśnięcia
i głos twój
mi­mo milczenia
które spi­jaliśmy z ust 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 08:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bosmans

Autorzy na literę
A B C