Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Budzić się ra­no i sta­rać się od­tworzyć sen po to, żeby upo­rać się z po­dej­rze­niem, że sen po­wie­dział o nas więcej, niż chce­my na ja­wie wyznać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 51 fiszek

Sen nie za­myka nam oczu, tyl­ko je­go brak. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek • wczoraj, 15:30

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szczyt osiągniesz idąc tyl­ko pod górkę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:43

Żeby życie było piękne jak bajka,
nie byłbym księciem...
wcieliłbym się w rolę podróżujące­go grajka. 

myśl • dzisiaj, 19:30

Naj­bar­dziej ek­scy­tują wędrówki do wnętrza siebie, bo nig­dy nie wiesz co możesz znaleźć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:24

Gdy ktoś wy­lewa na ciebie cały swój żal, zaw­sze możesz przepłynąć ten ocean os­karżeń z głową za­nurzoną w chmurach. 

myśl • dzisiaj, 19:17

Nie porzu­cam praw­dy dla dob­rych relacji,
choćbym się miał z całym światem skłócić. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 18:47

one way ticket

cho­ciaż pociąg
mieliśmy pospieszny
to już koleje
niez­byt pożądane. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:41

Rola

Niepot­rzeb­ny nikomu,
bez przer­wy doczepiany
jak rzep do ogonu.

Nachal­ny wo­bec wszystkich,
bez przer­wy odrzucany
jak słabe pomysły.

Stańczyk czy błazen?
Stworzo­ny by bawić
za każdym razem.

Kłam­ca czy aktor?
Grający by kłamać
w życiowym teatrze.

Kto, kim i dlaczego?
Kim jam jest dla siebie,
a kim dla Ciebie?
Czym żem Ci zawinił?

Ej, egoiści dbający o siebie!
I ma­terialiści biegnący po pieniądz!
I Ty co myślisz że nie mówię do Ciebie!
myśl w myśli, żem szczęśli­wym jest, wierząc... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:36

Jeśli uciekać od ludzi...to zaw­sze do ludzi.

"Sa­mot­ności, ja­kaś ty prze­lud­niona! " 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolkien

Autorzy na literę
Ś T U