Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są więzienia gor­sze od słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 79 fiszek

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 150 fiszek • 9 września 2013, 12:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Milczowisko

w mrocznej porze
boże poroże
chroni

przed uszkodze­niem
skroni

choć będą
Ci mówić

że jes­teś
jeleniem

oni
 

wiersz • dzisiaj, 14:12

Od dna

Hmmm... Wróciłam. :)
Pas­senger - "Let her go"
Odtwórz
_____________________

spi­jam bez­silność z Twych słów
wijących się wokół mnie
jak węże

czym ujarzmię je?

nie wiem
więc wbi­jam kij w mrowisko
Twych obaw
i zmywam [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:56

Cza­sem nie chodzę spać,
tyl­ko po to,
by nie za­pom­nieć przy­pad­kiem,
pop­rzed­niego dnia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 12:45

Ile trwa...?

Ile trwa szczęście?
jedną chwilę?
Dwie sekundy?
Ty­le co sen,
z które­go nie bar­dzo chce się
człowiek obudzić.
Ile?

Ile trwa miłość?
Dzień, dwa
miesiąc, rok
a może dwa?
Ile ona może trwać?
Czy wiecznie
tak może być w nas?


A baj­ka jak długo
może być opowiadana?
Godzinę,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:40

Mo­tyle w brzuchu ..., jak to mo­tyle, żyją krótko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:04

Jeśli tyl­ko mądry może uda­wać głup­ka, to jes­tem geniuszem! 

myśl • dzisiaj, 11:44

W społeczeństwie w którym normą są przekręty
dom­niema­nie niewin­ności jest przestępstwem 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:25

ogród róży

światło bar­wy życia
i bra­my je­go słów miłości
za­my­ka bez­duszność serc

cóż z te­go że za­pach ogrodu
twe­go kuszący
sko­ro trujący
dopóki
nie opad­nie po­piół
tlących się resztek słów

jeśli to ty...
na tym zdjęciu
po­mogę ci moknąć
w deszczu
jak potrafię

po ludzku


azymut

ile trze­ba wzruszeń
strat pom­nożyć, cierpień

wskrze­sić i uzdrowić
z wi­ny włas­nej podnieść

ile wie­dzieć trzeba
by człowieka wesprzeć

i co mieć za serce
aby przy­bić ręce...

---------------------------------------
,,Przy­ja­ciel kocha w każdym czasie
a bra­tem sta­je się w nieszczęściu"
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N