Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

An­tro­pomor­fi­zac­ja ba­jek? Przy tym zez­wierzęce­niu człowieka? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

Życie to baj­ka dopóki nie spot­kasz księżniczki. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 22 fiszki • wczoraj, 16:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Praw­dzi­wa ko­bieta jest jak prąd: cza­sem stała, cza­sem zmien­na, może po­pieścić, kopnąć...i zaw­sze jest pod napięciem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:50

obudzić

wzro­kowa nie nadąża
choćby cieniem
jed­nym spojrzeniem
musnąć

myśla­mi spotkać
dłońmi
wplątać w twe włosy
pogładzić

po­now­nie usłyszeć
pozostań

wierzę
tam spotkam

Cris 11.02.2016r.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:34

Anioł.

Jes­teś moją drugą, lep­szą duszą.
Moim aniołem, który nie poz­wo­li mi się potknąć.
Chodź sa­ma w siebie nie wierzę, Ty mnie pod­niesiesz i płat­ka­mi róż po­każesz drogę.
Pro­wadź mnie za rękę.
Pro­wadź mnie do końca. 

wiersz • dzisiaj, 14:30

Haiku
twórczości wers baz­gra­ny na "nocniku"
za­kurzo­ny w szuf­ladce tudzież w notatniku 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:24

PODRÓŻNIK : -SZU­KAŁEM WE­NY - NA PRÓŻNO! ONA MNIE ZNA­LAZŁA -ZA PÓŹNO! 

myśl • dzisiaj, 14:13

Dogonić geniusza

Dzieci wy­bit­nie zdol­ne - jest to ok­reśle­nie dzieci zdol­nych, które wy­raźnie poz­naw­czo wyp­rzedzają rówieśników. Można po­wie­dzieć, że na tle in­nych dzieci są po­nad­prze­ciętne, ge­nial­ne. Dziec­ko ge­nial­ne umie z po­siada­nej wie­dzy (która jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:06

Pod­ry­wanie jest sztuką, a ze mnie ar­tysta żaden. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:51

+ Tobie Na Złość +

Jes­teś dobry?
Będę lepsza...
najmądrzejsza,
najpiękniejsza.

Swe cierpienie
w złoto zmienię
gdy nadejdzie
polepszenie.

Wiedz, że byłam
pra­wie martwa,
ale jes­tem
tak uparta,

że wciąż żyję,
bo tym robię
jak najbardziej
na złość tobie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lec

Autorzy na literę
K L Ł