Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Odzys­kując władzę nad swym życiem,
przes­ta­jesz się bać,
nie mu­sisz już walczyć,
Ty po pros­tu zaczy­nasz zdobywać. 

myśl • dzisiaj, 21:26

Chłodne powitanie

Gorąca osiemnasta

idziemy na przys­ta­nek autobusowy
przed na­mi idą dwie osoby
nie dep­cze­my im po piętach
ale wchodzi­my na głowy

cień dobry. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:24

On i ona... Miłości tej!

On i Ona...
Ław­ka w par­ku. Ro­man­tyczna pa­ra siedzi
Za­pat­rzo­na w siebie, zasłucha­na w ciszę.
Ona pil­nie za blas­kiem je­go źre­nic śledzi,
On zaś wkłada w ręce jej owo­ce wisien.
Mówi on... A póżniej ona. Im wtóruje [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:16

Jak się już bar­dzo na coś nas­ta­wisz los da­je ci kop­niaka w dupe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:48

śmierć jest trwa­le zbędna 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:41

mimowolny od­ruch zwrotny

Możesz się ot­wierać
na muchy w lo­cie bez skrzydeł
i co zechcesz
nic mnie to nie obchodzi.

Nie pou­czaj, głupich rad nie słucham.
Gdy do mnie mówisz - niech to będzie
ożywienie nieprzemijające.

Nie pożałuj czasu
na to co płynie z serca
dla obdarowania.

Inaczej... le­piej 
zamilcz.


Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:36

Smutna kobieta

Wi­duję ją co dzień

Pat­rzy wzrokiem
nies­pełnionych marzeń
i za­wie­dzionych nadziei

Wciąż py­ta dlacze­go
nie umiałam o nią walczyć
i dlacze­go ją zawiodłam

Czy kiedy­kol­wiek mi wybaczy?

Smut­na kobieta
po dru­giej stro­nie... lustra... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:01

Głupotą jest "kochać" ko­goś dla pieniędzy i seksu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł