Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pe­symis­ta to ktoś, kto pos­ta­wiony przed wy­borem z dwoj­ga złego - wy­biera oba. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 48 fiszek

…są wy­bory ko­nie­czne, których nikt nie zrozumie… 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 173 fiszki • 7 listopada 2011, 00:08

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ludzie myślą wciąż o sek­sie, gdyż wszys­tko sta­je na głowie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:54

Zrywałam kwiaty...

Nad ra­nem strzały i war­kot silników.
Śmierć stąpa po śla­dach wroga.
Gdzie dom moich bra­ci tam ster­ty gruzu
gdzie le­je po bom­bach tam... droga.

Kiedyś przy drodze kwiaty zrywałam
a te­raz tam krzyże wzrastają.
To płyt­kie gro­by poległych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:33

I found it to­day by an ac­ci­dent,I don't know if I would li­ke the book... but I've pic­ked up tho­se beauti­ful quotes : 

myśl • dzisiaj, 22:18

Zro­zum to, że się urodziłeś to fakt, ale weź to jeszcze pchnij do przodu!!! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:07

...

Łezką w oku byłaś
Słoną od niepewności
Go­ryczy smak poczułem
Gdy za­wiodły twe słowa

Swą wiarę straciłem
Gdy za­padła błoga cisza
Na przyjęcie całej prawdy
Nie byłaś gotowa

Półsłówka i półprawdy
Po­tokiem płynęły
Nies­pełnione obietnice
Swym pięknem kusiły

Słod­kie niczym miód
Zawładnęły moją wolą
Ciało me [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:06

Przy To­bie przes­tałam słuchać nut, które kocham.
Dzięki Bo­gu ta mu­zyka przy­pom­niała mi kim jestem. 

myśl • dzisiaj, 21:59

Cza­sem wszys­tko cze­go chcesz masz w za­sięgu ręki, ale tyl­ko boisz się po to sięgnąć. Boisz się co się sta­nie, a po wszys­tkim gdy szan­sa ule­ci boisz się te­go co straciłeś... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:55

Bezsenny

Nie mogę zasnąć w ko­lejną noc,
Po­nure myśli mój umysł związały.
Ręką na bok od­rzu­ciłem koc,
Lężę tu tak sam. Na to jes­tem skazany.

I szepcąc wołam, w pus­tkę cieni,
Do przy­jaciół, co nas morze dzieli... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D