Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Do­rośli nig­dy nie pot­ra­fią zro­zumieć. A dzieci bar­dzo męczy ko­nie­czność stałego objaśniania. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 23 fiszki

... wiecie dlacze­go mądrość szep­tem mówi ?... bo zmęczo­na myśle­niem - bez­myślność tak nie męczy 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 138 fiszek • 22 kwietnia 2011, 00:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Śniąc

Stało w po­koju bez drzwi
Krzesło białe jak śnieg
Sie­działo na nim mo­je serce
Grało w szachy
Przewróciło króla
Prze­ciw­ni­kiem była ni­cość
Wyszłam ok­nem na zewnątrz
Pachniało miętą
Wtem czar­ny kot ot­worzył furtkę
Po­biegłam do og­ro­du za je­go śmiechem
Na tra­wie leżały kar­ty
Pod­niosłam jedną
I kot uśmie­chnął się
Kar­ta była pusta
Biegłam za nim
A z ust wyp­lu­wałam słowa
Do­biegłam do barłogu mo­jej głowy
Po­roz­rzu­cane po­duszki
Tlił się dym z resztki po­piołu
Kot znikł
Ni­kogo nie było 

wiersz • dzisiaj, 12:08

Żeby zna­leźć prawdę nie trze­ba wychodzić po­za, to co jest. 

aforyzm • dzisiaj, 12:04

Wyżeb­ra­ne przep­raszam - jest nic nie war­te.
Świad­czy tyl­ko o pokrętności do­magające­go się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:02

Obłęd...

Wiednę wraz z latem
uk­ry­ta w złudzeniu
widziałam gdzieś two­je oczy
two­ja twarz jak fotografia
nies­ka­zitel­nie biała
je­sień ok­ry­wa świat swym całunem
tyl­ko noc i cicha woda
spoglądam w zam­glo­ne od­bi­cie gwiazd
zda­je mi się,że na mnie już czas
zwle­kam ...
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:42

-Bezgranicznie-

Zasłony fa­lują na niebie wypłowiałym. Samotne
suk­nie prze­tar­te jak spoj­rze­nie- niedowierzaniem.
Nie opuściły snów oczy, a wpuściły zmartwienia
między miękką ziemię, bru­natną, załza­wioną od rosy.

Uro­niły myśli smu­tek, po­roniły us­ta dźwięki.
Mil­cze­nie wśród nag­robków tańczy z niewzruszeniem.
Porusza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:22

Święto Odrodzenia Polski cz.4

Po­tem ja­kiś czas szliśmy w mil­cze­niu, na­pawając się i sycąc łana­mi zbóż i bar­wa­mi ziół. Tak doszliśmy spa­cer­kiem do roz­widle­nia dróg na Łącznik i Ogier­nicze, gdzie stoi pol­na kap­liczka. Kap­liczki na Śląsku [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 10:22

Two­je ser­ce mówi mi oddychaj.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:15

kłamców słuchają mi­liony ,mówiących prawdę już nikt nie słucha 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł