Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pog­rzeb - za­bawa w chowanego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

W grun­cie rzeczy człowiek pochowany. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek • wczoraj, 11:04

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

JESTEM TAKA...

JES­TEM TAKA...
Nie na­zywaj mnie bo­ginią ut­kaną z gwiez­dne­go pyłu,
jes­tem z krwi i kości.
Nie wiel­bij mnie,
nie ma nic we mnie świętego.
Mo­je prag­nienie jest proste,
kochaj ,szanuj.
Nie czyń ze mnie is­to­ty nie z tej ziemi,
chodzę twar­do i żyję jak inni.
Nie jes­tem aniołem,
tak jak ty demonem,
ma­my pragnienia,
pod który­mi zgi­namy się w pół,
czy to jest złe?
Więc proszę ,
nie trak­tuj mnie jak boginię.
E.G 

wiersz • dzisiaj, 14:00

Niekiedy głośno trze­ba krzyczeć,by choć
ciche szczęście, zwróciło swoją uwagę w naszą stronę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:37

Da­nam żen sze­nia,da­nam ba­nana te­raz mam jaz­dy w no­cy i z ra­na.Ło mat­ko co za predator 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:27

lis­ta rzeczy i spraw, których nie darzę sym­pa­tią jest długa: głupo­ta, cham­stwo, na­mol­ni ludzie, ko­mary.. ale jest coś cze­go nie znoszę, użala­nia się nad sobą, bo niszczy wszys­tko co nas otacza 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:37

Żeby za­bawa była uda­na każdy uczes­tnik mu­si się ba­wić. Tak czy nie? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:19

Samotność płynie

nikt nie usłyszy
krzy­ku mej ciszy

tonę w tym morzu
szu­kam po­moc­nej dłoni
ser­ce nadzieją karmię

oczu roz­paczą prze­pełnionych
mias­to ślepców
nie dostrzega.. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:18

Żaba

Żaba.
Pos­tać z bajki.
Śliczna. Zielona.
Piękne oczy. Pod­kręco­ne rzęsy .
Długie no­gi. Gład­ka skóra.
Spa­ceru­je uwodzi­ciel­skim
kro­kiem po uli­cy.
Po­woli i z gracją.
Trach...
"Rozjechana".
Na­wet małej,bez­bron­nej żaby los nie poszczęścił.

AZ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:54

Głupo­ta zajęła głowę i ani myśli o eksmisji. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 11:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś