Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wdycham nienor­mal­nie, wręcz jak nałogo­wiec tą świeżą woń, niczym lip­co­we kwiaty bzu - wiem jed­no - on także na­de mną czu­wa - mo­ja praw­dzi­wa miłość -
- mój De­mon Stróż. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:33

każdy i tak mu­si po­pełnić włas­ne błędy, inaczej nicze­go nie nau­czy się 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:53

Maj jest taki naj?

Leży piórko na dywanie
Ma­ma woła na śniadanie
Piórko to z poduszki
Na­leżało do kaczuszki
Na śniada­nie są jajeczka
No i chle­bek, ku­bek mleczka
Ma­ma, Ta­ta, dwójka dzieci
Ko­tek z Pies­kiem, też przyleci
Roz­ra­biają troszku latorośle
W ma­jową nie­dzielę jest radośnie
Po­tem kościół, spa­cer i lody
Piękne ob­licze wiosen­nej przy­rody.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 15:13

Ser­ce, to nie je­dyny mo­tyw miłości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 15:03

Jeszcze nie

Jeszcze nie
jeszcze nie po­ra na wyznania.
Słyszysz szept wiat­ru pośród drzew?
on wyz­naję miłość słońcu
po­całunek składa na chmurach
posłuchaj.
Jeszcze nie
nie mów nic
usiądź nad brzegiem
zbierz pianę z wzburzo­nej rzeki
posmakuj
możesz popłynąć z jej nurtem.
Wej­rzyj w swo­je serce
dot­knij sumienia
jeszcze możesz
możesz go zapytać
nim co­kol­wiek mi wyznasz
J.W 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:02

Catalepsynopol

Śniąc raz snem wed­le no­cy szeptów głębokim,
Błogo za­legając spo­koj­nym w łożu wy­god­nym -
Uj­rzałem się człowiekiem-stworze­niem ubogim
Dziw­nie jak na nas­trój mej krainy pogodnym.

Otóż rolę żni­wia­rza pełniłem tych rozległości
Przy war­tkim stru­mieniu Ache­ron­tem zwanym
Smak jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:48

MARSZ

Po­mału chlo­pie maszeruj
A szyb­ci doj­dziesz do celu
W pośpichu jest ty­le pośpichu
Co na cmyn­tarzu uśmichu

Po­mału chłopie maszeruj
Zos­tań je­dy­nym wśród wielu
Odet­chnij gdy poganiajum
Te zaw­sze w ty­le zostajum

Po­mału chłopie maszeruj
A nie poz­byn­dziesz sie steru
Im pryn­dzy chodzisz po globie
Tym szyb­ci bedzie po Tobie

Po­mału chłopie maszeruj
Tym swoim mar­szym tak kieruj
Byś zaw­sze był najwolniejszy
A wte­dy jak flaszke kochum
Na me­cie bedziesz tyn pierszy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 14:44

ღ...mini...ღ

Słowa zaklęte w dotyk
Marzyć wciąż chce o Tobie
Szep­ty w dzień i w no­cy

03.05.2015....dla M...


றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 14:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q