Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wczo­raj byłam dla Ciebie ważna.
Dzi­siaj jes­tem niewidoczna.
A co będzie jutro? 

myśl • dzisiaj, 18:30

Zaw­sze zdążysz się spóżnić 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:29

Docho­wać wier­ności, to cza­sem zdradzić siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:52

W tym przypadku.
Zmiana jest niepowstrzymana.
Al­terna­tywą jest koniec.
Wy­bieraj mądrze.
(Oni uwiel­biają wma­wiać ludziom, że mają wolną wolę.)
Echo echa śmieje się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

na­dal uczę się, jak czer­pać z życia ty­le dob­re­go, ile się da... po­zos­tała reszta, to do­datek do codzienności 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:41

Sa­mot­ność, to cza­sem wybór by­cia sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:37

CZA­SAMI SĄ TA­KIE MO­MEN­TY, W KTÓRYCH STA­JESZ JAK WRY­TA, NIC NIE MÓWISZ, A MYŚLISZ ,,K**WA O CO CHODZI" 

myśl • dzisiaj, 17:30

Przemokłam

Przemokłam
i tak w deszczu stoję.

Nicze­go się nie boję.

Przemokłam
brodząc przez życia znoje.

Nicze­go się nie boję.

Przemokłam
diabła samego
łza­mi swy­mi poję.

Nicze­go się nie boję.

Przemokłam
przez ludzi zapluta
by dać im szczęście
dwoję się i troję.

Nicze­go się nie boję.

Prze­mokłam
schłostana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 17:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C