Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nie pod­da­waj się
rzu­cony w oko cyklonu
drogą przez Meksyk
do...Jerozolimy
...
nie pod­da­waj się 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:52

Wyuzdany proboszcz

Dnia siódme­go na przy kap­li­cy, rzecz się stała niesłychana
Ksiądz ujeżdżał za­kon­nicę, ona mie­cza je­mu ssała.
Szedł mi­nis­trant do kościoła, służyć na mszy dla proboszcza
Aż tu nag­le uj­rzał ruszające się krza­ki, i się zaczął [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:48

ZaKłóceniPo

Krzyk
Łzy
Nerwy
Os­tre słowa
Złość...
Kłótnia -
( jed­na z tych co sprawiają,
że w płucach ciąży nawet
powietrze)...
Na ko­niec Je­go decyzja
-Nie widzi­my się przez
tydzień...
Siedem dni
całuję go
i dotykam
z zam­knięty­mi oczyma
uparcie
(nie pat­rząc wcale)
po­za widokiem
na pa­mięć
wed­le
życzenia

(Pod­glądam czasem....kłamię) 

wiersz • dzisiaj, 15:33

Dałam szan­se, zno­wu uległam. 

myśl • dzisiaj, 15:10

Jed­no wíno wy­pili­my jeszcze sie napilibymy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:57

* * *

ile słów popełniłam
zbierając bez­senne noce

sku­te chłodem myśli
ka­leczą usta

gdy zgrzy­tasz mi
z ciszą mie­dzy zębami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 14:48

Us­po­kaja­nie myśli nie da­je spokoju. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:42

...

Pot­rze­buję spokoju
bez bielo­nych ścian
bez ciszy
tańczącej w tu­manach kurzu.
Zew­sząd słychać jęk
ot­wiera­nych ran
Szkarłat­na nu­ta dla moich uszu.

Pot­rze­buję czasu
bez tar­czy zegara
Se­kund szep­ta­nych w ko­narach drzew
Pias­ku z klepsydry
pod bo­symi stopami
Trwania.
Bez ogląda­nia się wstecz. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś