Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet w tych przy­jaźniach, które uważałem za naj­bliższe, o pew­nych rzeczach się nie mówiło. Choćby nie wiem jak płyn­nie człowiek władał języ­kiem, zdarzają się sy­tuac­je, w których ni­jak nie może wy­razić te­go, co chce powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 129 fiszek

Nieba­nal­ne sy­tuac­je przy­ciągają nieba­nal­nych ludzi. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 18:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Co in­ne­go mówić, co in­ne­go słuchać. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:38

Tak często tęsknię za tym, co było kiedyś... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:29

Czym jest Miłość bez Wiary
w to, że góry może przenosić?
.........
Pot­knie się też i upad­nie, kiedy Nadzieja na skrzydłach jej nie nosi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:57

Cza­sem jed­no słowo może przy­wołać tak wiele wspomnień... 

myśl • dzisiaj, 03:01

bądz

Bądz Ciebie dzis prosze
Bądz bo smut­ku nie znosze
Wez mnie do Siebie
bo Kocham Ciebie .... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:00

cha­rak­ter znaj­dziesz
w swoim lustrze 

myśl • dzisiaj, 01:47

Noc. Idę ćpać... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:39

Miłość bez sza­cun­ku nie is­tnieje.
Ludzie którzy nie sza­nują, nie darzą uczu­ciem miłości.
Nie ma w nich również przyjaźni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E