Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I kto by pomyślał...

i kto by pomyślał
że wszys­tko się zazieleni
i że na­wet w noc najciemniejszą
nie od­wrócę się twarzą od świata

i kto by pomyślał
że sny tak złudne
dadzą mi siłę
choć dotąd ka­towały mnie przez lata

i kto by pomyślał
że po­wiem z dumą
iż życie jest piękne
czasami

i kto by pomyślał
że wszys­tko się zmienia
na­wet gdy
sa­mi się nie zmieniamy
---------------------------------
An­na Płaczkowska 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:59

Orchidea nocą

Te­mat z wier­sza M35

Wie­czo­rem cichnie po­wiet­rze
I sta­je się aż tak rzadkie
Że bez tru­du podąża
Za swym zmysłem
Noc­na or­chi­dea
By zak­witnąć i zasnąć
W ra­mionach zapomnienia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 22:35

Je crois entendre encore…

Nadirze
Ja też ciągle słyszę ten głos kochany
Niezapomniany

Zna­lazłeś perłę wyjątkową
Poławia­czu z morza Bi­zeta
Była tyl­ko Two­ja
Wtedy
Pod niebem pełnym gwiazd
Tak krótko…

Cho­ciaż nasze światy inne
Miłość ta sama
Nie­szczęść ty­le przyniosła
I łez

A ja
jak kapłan­ka Leila
Wciąż zgubiona
Między sac­rum a profanum

* in­spi­rac­ja Aria Na­dira z ope­ry "Poławia­cze pe­reł" Bizeta 

wiersz • dzisiaj, 22:33

Za wszystko

Słowo dziękuję,
dziś z ser­ca płynie.
Za każdą,
na­wet naj­mniej­szą chwilę .

Każdą rozmowę,pomoc,
która była dana.
I za te dni ,
w których mogłam być sama.

Ale nie byłam,
dziś trochę to boli.
Gdy o tym myślę,
aż łza się skro­ni

Nie je­den spacer,
ra­zem przeszliśmy .
Te zaufanie,
osiągnęliśmy .

Ile to pot­rwa ?
To się nie skończy.
Na­wet gdy wiatr,
podzieli nas rwący


A więc dziękuję,
to chy­ba za mało.
Za to,
co wszys­tko naj­lep­sze nam dano.Ale nie byłam,
dziś trochę to boli 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:24

Brzas­kiem wyblakłe,
za­kołysał wiatr gwiazdy.
Roz­wiał nadzieję. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:16

Pa­nie X
Jak da­leko mu­sisz się po­sunąć, byś zro­zumiał, że już nie masz po czym stąpać?
:) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:16

* * *

Spot­ka­nie po latach
Oczy zwróco­ne
W księżyca ob­licze
Od­na­lazłam Cię
Od­na­lazłes mnie
Po­całunek nadziei
Połączył na wieki 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:06

...

Ni­by jes­teś blis­ko, a cie nie ma 
Po­dob­no kochasz bez wyt­chnienia
Myślisz że przy to­bie czu­je sie faj­nie
Ale to nie praw­da to tyl­ko baśnie
Ni­by jes­teś blis­ko a często cie trace
Podobno [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 22:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty