Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 137 fiszek

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 205 fiszek • 9 marca 2011, 00:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

po części

Op­la­tam się kwiecień przez­roczys­tych jaźni, ba­lan­sując na krawędzi świado­mości. Czy widzisz we mnie coś więcej niż tchnienie? Gdzie dusza zacho­wuje pier­wotny kształt, tam cienie mrocznych do­lin przechadzają się swo­bod­nie. Czy można zatrzymać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:55

Ob­dzierają ze skóry włas­nej pozbawieni.

obślizgłe węże. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 10:34

Można pójść na skróty i da­leko zajść, można też iść pros­to i dojść do celu. 

myśl • dzisiaj, 10:23

Ta­kie ma­my cza­sy, że wielu rzeczy można się do­wie­dzieć nie ruszając się z łóżka. 

myśl • dzisiaj, 10:08

w swej zat­war­działości - Zat­ru­ty
nie czu­jesz Muśli­nu - który cię tuli
Oj­ciec Niebies­ki - wciąż czeka
a ty go depczesz
... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:41

Gdy krzyk drze niebo,
nikłe uj­rzeć jej uśmiech.
Dziura­wy sweter. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:04

Wielkie porządki

Brak dziś wiel­kich prze­mian
skruchą pozłoco­nych kątów.
Świąty­nią chleb pow­szed­ni,
codzien­ność - dawką grzmo­tu.

Sprząta­nie wielką parą ruszyło,
pro­moc­je owie­czki kre­dytem wzmac­niają.
Ok­na znów świat przyj­mują
czy tyl­ko oni się ogarną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:54

Newerhód BIG HEART

Piękne chmu­ry skłębiły się nad światem
gdy star­szy brat
po­godził się z młod­szym bratem
i topór wo­jen­ny zawiesili,
mamę i tatę we łzach przepraszając
i przy­tulając do ser­ca
wier­ne­go, kocha­nego psa...

Jak mój dzium­dziuś dziś się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akutagawa

Autorzy na literę
A B C