Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

O miłość dba się kom­plek­so­wo , nie doraźnie. 

myśl • dzisiaj, 07:48

ślady

mor­ską bryzą
twarz obmywam
krzy­kiem mew
myśli zagłuszam
śla­dem stóp
od­bi­tych na piasku
podążam za horyzont
gdzie ucieczka
nies­pełnionym jest
pragnieniem 

wiersz • dzisiaj, 07:14

Kto dużo czy­ta, mniej pyta. 

aforyzm • dzisiaj, 06:34

Seledynowa Lampa Nadzieji

Przyjdź do mnie w odcieniu
ciem­no - seledynowym
i wy­pełnij mo­je serce.

Nie chcę już do nikogo
ura­zy cho­wać więcej.

Trwaj w nim światłem
ciepłym i przyjaznym.
Ja będę Cię za­silał jak
gniaz­dko prądu lampę
a Ty nig­dy nie gaśnij.

Boś Ty [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:23

Po­konała niepew­nością swą
od­rodziłem się znów miłością zaistną
Ko­bieta - bo o niej mo­wa
dla ser­ca me­go , niczym odnowa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:40

+ MYSTIC MISTER +

Mis­tyczny Mis­ter z cmentarza,
twarz je­go tajemnicza.
Nikt nic nie może wyczytać
z je­go mroczne­go oblicza.

Przeszłość je­go to trauma
wręcz nie do opisania.
Lu­bi się no­sić na czarno
i lu­bi sta­re ubrania.

Mis­tyczny Mis­ter z cmentarza
mie­szka sa­mot­nie z kotem.
Tępa­ki o nim plotkują,
że jest zwykłym wariotem.

Choć wygląd ma dziw­ny i mroczny
to pra­ce ma jed­nak nor­malną -
w niej się prze­biera w szkarłatny,
nor­malnie się no­si na czarno. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:16

Zbyt mało dob­rych było, kiedy wstawałam.
Trium­fo­wali gdy upadałam. 

myśl • dzisiaj, 04:52

Czy ja z Tobą ''płynę'' czy próbu­je ''płynąć''??
Jed­nak nie pot­ra­fię się przed samą sobą przyz­nać, że ja z Tobą ''tonę''. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E