Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

W dzi­siej­szym świecie kon­formizm jest czys­tym prze­jawem nonkonformizmu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2009, 15:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

....może kiedyś

na dzień dob­ry, dob­ry wieczór..
ser­ce z pier­si chce wyskoczyć..
gdy Twe us­ta, Two­je oczy..
pat­rzę - one mówią wszystko..
ze­ro słów i tyl­ko gesty..
tchu brakuje..
tak Cię Kocham..
tak mnie Kochasz... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:14

Ar­chi­tek­ci słowa
obyście przez nie nie sczeźli
gdy czas nadejdzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:01

Rymyśli#1

21 grudzień 2014, 17.47Nie deszcze, nie wiatry
Nie złość, i brak słońca.
To mnie nie zatrzyma,
ja dążę do końca.

Czy będzie we­soły, czy smutny
czy na morzu czy lądzie.
To bez znaczenia
gdzieś mu­si być koniec.

Tych bóli i żali,
i samotności.
Gdzieś mu­si być koniec
mej patetyczności.

Bo gdy księżyc na niebie
w ciem­nych chmu­rach grzęźnie
Ktoś gdzieś daleko
Ma słońce na horyzoncie.

A ja...
Błądzę, błądzę, błądzę.

Be­zimien­ny Kamil. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

Jeśli w końcu "od­najdu­jemy siebie" nie znaczy to wca­le, że próbo­waliśmy szukać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:33

zapał.Ka

gdy­byś tyl­ko obiecał
że nie spłoniesz

z tych kil­ku drzazg
które pozostawiłeś
po sobie

mogłabym znów
roz­niecić ogień 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:30

Pośród codzienności..
są też marze­nia o miłości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:42

żeby tak pięknie jak ser­wetkę na wi­gilij­ny stół udało się jeszcze poskładać życie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:18

sprawię, że znowu zajękniesz za mną.

cza­sami
tak od nie­chce­nia
prze­jadę pal­cem
wska­zującym po 
two­jej war­dze

de­likat­nie ją pie­szcząc
opuszkiem
który sprawia
że jękniesz

słowem
a może
gorącym oddechem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

d'Arc

Autorzy na literę
C D E