Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli two­ja chat­ka zu­pełnie zniknęła z po­wie­rzchni, nie narze­kaj. Masz jeszcze spo­ry za­pas śniegu, z którym możesz zro­bić, co chcesz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie ważne jak bar­dzo się sta­rasz - i tak nikt te­go nie docenia... 

myśl • dzisiaj, 21:34

Dla duszy jak ser, przeżar­tej grzechem nie ma ra­tun­ku in­nej jak mysz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:31

Zam­knij oczy, od­pręż się.... Co widzisz? Jest spo­koj­nie? To Ty Two­ja wewnętrzna moc i siła. A te­raz otwórz.. I jak? sza­ro, smut­no, mo­noton­nie? Czas to zmienić, wyzwól swo­je wewnętrzne ja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:02

Miłość (bez) wojny cz.II

A gdy­by tak spróbo­wać,tchnąć w ich ser­ca życie nowe
Ma­lutką lecz potężną is­krę Bos­kiej światłości
Nadzieje,mi­nimal­ne­go po­jed­na­nia ze sobą
Nies­podziewa­ny mo­ment,nie­chaj nastąpi
Ro­zer­wie ok­rutnie spazmę niep­roszo­nego bólu
Która związa­nym łańcuchem bolesności
Dob­ro zat­rzy­muje u tych za­kocha­nych dwojga

Wa­leczną fale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:02

Te ko­biety są naj­wier­niej­sze, które sza­leją za swoim mężczyzną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 20:53

Umiec kochac, to znaczy umiec praw­dzi­wie zyc. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 20:51

we mgle

po­jawia się znikąd
szu­mem roz­sy­pany rzut
ni­by wspomnień

ta­ka dominacja
sza­rej zawiesiny
po­między włosa­mi a szczęką

po omac­ku szu­kam
nie siebie
lecz by­tu rys 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:26

Op­ty­mis­ta nie uważa że wszys­tko będzie dob­rze..Lecz ma nadzieję że nie wszys­tko pójdzie źle. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 20:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I