Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 76 fiszek

Gdy uj­mu­jesz in­nym god­ności - i to­bie jej ubywa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 57 fiszek • 14 września 2014, 15:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Budząc się obok Ciebie czuję się jak­bym na­dal bu­jała głową w chmurach. 

myśl • dzisiaj, 21:29

"Na­wet, jak już umrę, nie myśl,
że zos­ta­wię cię samego.
Zaw­sze będę z tobą.
Tak jak wiatr.
Po pros­tu zam­knij oczy i poczuj wiatr.
Ilek­roć dot­knie two­jej twarzy
to będzie znaczyć, że to ja." 

myśl • dzisiaj, 21:29

Sa­mot­ność- mo­ja siostra 

myśl • dzisiaj, 21:27

Każdy fa­cet ma dy­lemat lep­szy jest duży czy mały ale fikuśny...
pre­zent dla Ko­biety.

In­sp. Mysterium 

myśl • dzisiaj, 21:27

to nie tak

zaszu­miała w głowie
potęga głupoty
bólem za­wyły
ka­rabi­ny
zapłakało nad swym lo­sem Morze Czarne
łza­mi
perłowej dziewczyny

sa­piący niedźwiedź
na ryd­wa­nach ognia
wtu­lił się w niemoc
koczującej dumy
dławiąc sta­bil­ność świata
burząc pokój
na uli­cach
spo­koj­ne­go
Batumi

po­ciem­niało niebo pod [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:26

Jaki Jesteś?

De­kol­tu, nielo­jal­ności i złości -
Nie to­leru­jesz
Hu­moru mo­jego i miłości -
Nie czujesz
W swym do­mu nag­le się barykadujesz
Po­mocy uda­jesz, że nie potrzebujesz
Po­wiedz mi cze­go od życia ocze­kujesz
Ko­go i cze­go w swym życiu [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:24

Nie licz na cu­da, nic się sa­mo nie uda. 

aforyzm • dzisiaj, 21:19

"Ra­dość jest jak cień, w którym wędro­wiec może od­począć, ale nie śmie w nim pozostać" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Byron

Autorzy na literę
A B C