Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 51 fiszek

Le­piej uda­wać szczęśli­wego niż tłumaczyć każde­mu, co mi jest... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 105 fiszek • 21 października 2010, 17:35

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

We włas­nych mu­rach naj­lep­sza zaprawa. 

myśl • dzisiaj, 20:53

W tes­ta­ment wpiszę zap­rosze­nia na pogrzeb... 

myśl • dzisiaj, 20:53

Kacap

Kacap

Ja jes­tem Ka­cap !
Ba­tem wykuty
W so­wiec­ki walec
Jes­tem obuty

Mnie urobili
W si­losie kłamstwa
Ja jes­tem człowiek
Krzyw­dy i draństwa

Mną pogardzali
Na­hajką bili
Bym nie żałował
Tych co ze mną żyli.

Lecz ja nie taki
Ja ser­ce dam
Ja cię ugoszczę
Wszys­tkim co mam

Słoni­ny nakroję
I wódki naleję.
Ty drug moj
A ja ci przyjacielem

Lecz gdy wkroczę
Na ziemie twoje
Będę mordował
Gwałcił i bił

Bo jes­tem już kacap
Z kości i krwi. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:41

Srebrna Sowa

Kiedy śliz­gasz się po mnie wzrokiem
po­wiet­rze nag­le sta­je się ciężkie
spa­da na mnie
ciem­nością Twoich myśli
na bez­dechu
w strzępach ko­ron­ko­wej smyczy
spuszczo­nych demonów
niez­wy­ciężonym głosem
dot­knąłeś
mo­jego jes­tes­twa ....

zos­ta­wiając mnie
z po­dar­ty­mi pończochami. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 20:36

Strzępy miłości...

Strzępy miłości
Wi­rują się na wietrze...

W ser­cu słyszę ciche stukanie
Ja nie chcę...

Głos równo tętni w żyłach i skroni...
Nie kocham już je­go

Niech mnie nie goni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:23

....

gdy­by nie ciał poezja
miłość by szczezła 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:09

Łzy za­palają duszę smutkiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:46

* * *

Kiedy prag­niesz, by Twe marze­nie mogło się ziścić,
i choć dos­ta­jesz coś, co mogłoby Ci się je­dynie przyśnić,
lecz to nie jest tym, cze­go prag­niesz, ilek­roć za­mykasz oczy,
wiedz, że życie Two­je ut­knęło pośród nadziei [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H