Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko jest możli­we. Łącznie z tym, że ten wszechświat nie istnieje... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek

Wie­czność jest chwilą
za­pat­rzoną w swój obraz. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • 17 listopada 2014, 00:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ula la

trwamy
us­ta w usta

niebo w gębie

jak­by miodem posmarować 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:48

biała droga

wyglądam cię
z nie pier­wszą już gwiazdką
i cze­kam na złość zegarom
choć dlaczego
sa­ma już nie wiem

przyszła zima
a wokół mnie
tak dziw­nie ciepło i jasno

choć ugi­nam się pod włas­nym milczeniem
jak dum­ne świerki
pod śniegiem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:43

Deseru nie będzie jak amen w pacierzu

Kuchnia
przy­goto­wuje po­siłek dla dwojga
dla mnie i dla siebie

kroję łzy
cho­ciaż ce­buli nie jemy

udajemy
że coś przychodzi do czegoś


byłeś kiedyś tak samotny
jak mięso od­chodzi od kości

al­bo byłaś kiedyś tak całkiem sa­ma, że bez porównania


mówisz, połówka jabłka
ja czuję się
jak kotlet

mielony. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:18

BYŁEM NA GROBIE

Byłem u Oj­ca, na je­go grobie
Wśród ścieżek ty­siąca i krzyży
Wśród og­ni płonących, zdy­mionych zniczy
Szu­kałem cienie rozmowy

Za­wiodło mnie tam me zapomnienie
Pa­mięć, co bólem krzyczy
Chęć zro­zumienia cze­goś w mym życiu
Poz­na­nie przeznaczenia

W głowie nie miałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:15

Obietnica

I ślubuję
że Się nig­dy nie zawiodę,
że będę So­bie wier­na, wo­bec Siebie uczciwa.
Do­pomogę So­bie w każdej chwi­li słabości
Aż do końca me­go życia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:24

* * *

Nie - to nie może być mo­ja dusza
Co się tak ciągle gdzieś wy­rywa i błądzi
Wi­dać ją na Wadze, na sklepieniu
Lecz co rusz, ko­meta ją trąci

Ona się wi­je po gwiazdach
Osadza na skałach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:02

Podły Król

Na ze­garze pra­wie północ.
W mo­jej głowie set­ki myśli.
Znów nie mogę zasnąć w strachu,
że mi Podły Król się przyśni.

Jest ok­rutny i bez­względny,
sza­ty no­si ko­loro­we.
Twarz nieludzką ma, kamienną, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:49

Los, wodzi nieraz człowieka za nos. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orzeszkowa

Autorzy na literę
N O P