Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 32 fiszki • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie o to chodzi, żeby złapać i trzy­mać, ale żeby nie trzy­mać i było twoje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:51

Pi­sałeś tak pięknie, pi­sałeś.. "Na­wet gdy wszys­tko stra­ci sens, Ty wiąż będziesz na końcach mych rzęs."

Te­raz wszys­tko roz­pa­da się wokoło
Echo woła o pomoc
Ruiny mej miłości

Na zbyt wzniosłe słowo
bo "ból do­maga się by go odczuwano" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:45

Nie cze­kam już na nic... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:20

"Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:20

jes­tem w wie­cznej żałobie po tym cze­go już nie doświad­czę, a raczej cze­go doświad­czać nie chcę.
snu­je się za mną obślizła wstrętna i cuchnąca, szep­cząc czar­ne słowa do posłusznych uszu 

myśl • dzisiaj, 20:28

Mle­ko się roz­lało, ale na szczęście tyl­ko ty­le, co kot napłakał... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 20:22

~~ Dlacze­go tak jest że ktoś znaczy dla ciebie wszys­tko..a Ty właśnie te­raz przez niego płaczesz ~~ 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:00

Przygód kilka jegomości Ćwirka

Ja­ko,że coś tam tworzę
li­tera­mi ja­koś orzę
Opo­wiem wam bajeczkę
cis­kając o kimś beczkę

W za­mie­rzchłych czasach
mie­szkał Ćwi­rek w naszych opasach
Zna­my go wszys­cy razem
nie wszys­cy jednak,tymczasem

Ko­leżka mie­szkał blisko
bo ta wio­cha to jed­no siedlisko
Ludzi zakłama­nia i wiary
i [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I