Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Plan Ucieczki z Jeziora Smutku

Po­dejdź do mnie, przy­tul mnie,
po­całuj i po­wiedz, że mnie kochasz.

Zaopiekuj się moją duszą pogubioną.

Po­pat­rz tam, w dal, widzisz?...
Tam siedzę sa­mot­nie w środ­ku lasu
ciem­ne­go i zim­ne­go nad posępnym,
spo­witym mgłą je­ziorem i patrzę
jak dwa [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 08:07

**** SEN****

Na dzień dobry,
is­kry w oczach...
czuły dotyk...
pocałunek...
pożądanie...
MIŁOŚĆ. Tak co dzień...
Piękny sen... 

wiersz • dzisiaj, 08:04

MEGA RZYGACZ!

Narzy­gał na oj­ca, narzy­gał na matkę,
ob­rzy­gał sąsiada a po­tem sąsiadkę.

Gdy poszedł na spa­cer, narzy­gał na ko­ta.
Wtem spy­tał o czas go ja­kiś idiota.

A była dziewiąta jak zaczął on rzy­gać
na fa­cia tak strasznie, że w pa­le się nie mieści.

Gdy skończył to spoj­rzał na swój ze­garek
i od­rzekł do niego : ''Czter­nasta trzydzieści''.
Odtwórz 

fraszka • dzisiaj, 07:47

Kluczem ser­ca nie otworzysz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:16

Miłość jest jak ogień ...
a gdy­by ogień nie parzył,
nie byłby w sta­nie ogrzewać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:02

Jeśli na ziemi ma­my piekło, to w piek­le ma­my ziemię? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:01

Jest ta­ki rodzaj bólu, przy którym każdy in­ny ból, bólu spra­wić już nie może. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:35

cieniem... echem...

nie wiem
ile we mnie
jest ze mnie

może nigdy
nie było
mnie

może jes­tem tylko
sza­rym cieniem
da­lekim echem
swo­jego JA
które nigdy
nie miało
szansy

być sobą

Wszys­tkim z syn­dro­mem DDA 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carroll

Autorzy na literę
B C D