Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 141 fiszek

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 209 fiszek • 9 marca 2011, 00:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Homo homini lamus .

Był raz so­bie człowiek , żart bo­ga ta­ki .
Miał ni­by zac­ne po­wołanie w głowie , a skończył widząc aniel­skie ma­jaki .
Miecz og­nisty jak mor­derca kac bez­li­tos­ny , pew­nie bo su­mienie za Lilith [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 22:29

Wiem jak się czu­jesz, wiem jak to jest przeżyć każdy dzień w sa­mot­ności , z da­la od bliskich.
Wiem jak to jest cier­pieć z po­wodu bra­ku zro­zumienia,wspar­cia, bo ja codzien­nie szu­kam wśród tłumu [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 22:16

(Dzisiaj trochę nietypowo) Wpis 11

Prysznic wzięty tre­ning wy­kona­ny ;) Po­goda jest pas­kudna. Wieje pa­da, a jak­by jeszcze te­go było mało, to jest jeszcze deszcz ze śniegiem. Czy to mi przeszkadzało w wy­kona­niu ćwiczeń ? Nieee :D [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:10

"Dzień dogorywa"

przy sto­le codzienności
dzień dogorywa
w ciszy zwątpienia
a marze­nia cho­re na niemoc
od­chodzą gdzieś
niespiesznie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:31

W tak wiele rzeczy wie­rzyłem... wie­rzyłem... Ech, pa­suje tu­taj czas przeszły.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:22

Trud­niej­sza od Miłości jest.....Obec­ność
Stać obok, nie zaw­sze znaczy Być.Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:19

Smu­tek po­zos­ta­je w nas nieza­leżnie od te­go, jak głośno będziemy się śmiać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 21:11

Po­dar­ty pa­pier, wypłowiały at­ra­ment i słowa, które miały przet­rwać wszys­tko, a które podzieliły los kar­tki, at­ra­men­tu i mnie samej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N