Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 3 fiszki

Niektórzy do­piero z nek­ro­logów do­wiadują się, jak bar­dzo ich kochano... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek • przedwczoraj, 16:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

W moim po­koju słyszę śmiech
na ścianie drżą od­blas­ki świec
w żre­nicach od­bi­ja się noc
bez­senność tworzy wizje
snu­je da­lekie podróże
prze­minął czas bez­myślnie roztrwoniony
wraz z nim zat­ra­cił się nie je­den rok
nie pot­ra­fię już og­rzać twoich [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:07

Na nowo

rwą się szalone
nie chcą słuchać
wciąż biegną

przemawiają
wychodzą dreszczami
ru­mieńcem się kładą
tu i ówdzie

drażnią
zlepiają
nęcąc

kluczysz drżeniem
i drżeniem się stajesz
we mnie

szeptem
nie pozwalasz
do­gasać

od­radzasz na nowo
niosąc się echem
bez­wied­nie

30.06.14 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:03

22.12.2014r.

Spa­cero­wałem so­bie wczo­raj w porze "roz­le­wis­ka" z psem po osied­lu, gdy usłyszałem - Kur­cze niemożli­we Mi­rek! Wys­koczyła ze sta­rego czinkłeczen­to, jak gdy­by zo­baczyła ko­goś ko­go wiele dni nie widziała i nie słyszała, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:02

Światu pot­rzeb­ne jest człowieczeństwo. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:17

miniatura (kilka słów)

na­pisałem kil­ka słów
było w nich słońce
i krop­le deszczu
za­gubiona we wszechświecie
uli­ca bez nazwy

cichych kroków
nie słyszał nikt

na­pisałem kil­ka słów
o tęsknocie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 06:15

- Bez snu -

Niech to szlag...
wpadłem właśnie w ot­chłań bezsenności.
Mo­je oczy i tak już obce
jeszcze bar­dziej ob­ce stały się
i noszę brze­mię paranoi.

Mo­je ser­ce i umysł się boi
wszys­tko wokół straszy mnie
i spać, spać mi nie chce się...

Uciekam przed wszystkim
jak­by pożreć mnie miało...
Szwan­ku­je strasznie obo­lałe me ciało
a ja nie chcę pod­dać się
czy jes­tem we śnie???

Właśnie na HBO 2
za­miast te­go fil­mu w programie
puści­li 'Egzor­cyzmy Emil­ly Rose'.

Kończę więc już
i oglądam, of course... 

wiersz • dzisiaj, 04:19

Przejście

Piękny umysł,
Brzyd­ki umysł.
Jes­tem w nim,
I po za.

Most zbu­dować chce,
Do wnętrza przejść.

Podróż roz­poczęta ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:08

Kobieta i Życie. Czyli przegląd pozostawionej na ławce kobiecej prasy...

Na pier­wszej stro­nie rek­la­ma z wróżka­mi, por­tal ran­dko­wy i las­ka z kijkami.
"Dałam so­bie słowo i w tym ro­ku się zmienię"
"Mam na­turę ryzykantki"
Za rok się z nią żenię... Mówi celebryta.

"Ko­biety ubierają się jak [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 03:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q