Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

CZA­SEM O BY­LE CIEŃ
CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA,
A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki

Gdy prze­ras­ta nas życie, cho­wamy się w je­go cieniu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 54 fiszki • 1 września 2014, 23:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Milczmy

umilknę
gdy o uczu­cia mnie zapytasz
umilknę
gdy słuchać będziesz chciał i 
się zachwycać
umilknę
gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała
umilknę
bo jes­tem dla świata ta­ka mała

Ty złap mnie
gdy w mil­cze­niu będę spadać
Ty ochroń
gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać
Ty przyjdź tu
gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną
Ty bądź bo
bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną 

erotyk • dzisiaj, 13:48

Nie szu­kam bos­kiego miłosier­dzia, pod­pi­sując pakt z diabłem 

aforyzm • dzisiaj, 13:39

Nie upi­jaj się zbyt pochop­nie miłością, bo będziesz mu­siał wal­czyć z ka­cem samotności.
W miłości niezbędna jest też pew­na do­za wstrzemięźliwości.

------------------------
[ piórem1 ]
In­ter­pre­tac­ja... Kto sta­wia VE­TO bez włas­nej ar­gu­men­tacji i pro­pozyc­ji... jest Ni­kim ;)

[ Mo­reno ]
Podzielam. Choć nab­rałem dys­tansu po 45 la­tach ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:03

Z krzyżem w ręku i ka­rabi­nem za­bija­my Chrys­tu­sa po raz drugi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:01

Ser­ce by­wa niez­de­cydo­wane i ro­zum pot­ra­fi się mylić 

myśl • dzisiaj, 12:47

Żyć trze­ba umieć. Nie ważne jaką ścieżkę wy­bie­rzesz, nie ważne co ro­bisz, ważne jak so­bie z tym radzisz i czy jes­teś z te­go zadowolony. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:45

koncert życzeń

jes­tem ślep­cem - ty niemową
no i nie możesz mnie usłyszeć
ja do ciebie grom­ko krzyczę
ty - na mi­gi - grasz kon­cert życzeń 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:41

* * *

Płomienie świec rozświet­lają ciem­ność w po­koju jak gwiazdy
na­gie ciała skąpa­ne w ich blas­ku
płoną w og­niu namiętności.
Twój ciepły od­dech na karku,
de­likat­ne pocałunki,
nasze dłonie splecione
cichy szept...
Od­chy­lam głowę by dot­knąć us­ta­mi twych wil­gotnych warg,
zatracić [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 11:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Allen

Autorzy na literę
A B C