Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Na­wet ciągłym szczęściem można się zmęczyć. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 77 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ten Ktoś

Ty­lu ludzi jest na świecie
ale tyl­ko Ty w nim jeden
równym ryt­mem, jed­nym tchem
nasze ser­ca biją dla siebie.

To jest ten moment
ten czas przez­naczo­ny tyl­ko dla nas
te­raz nie ważny jest cały świat
bo ma­gia dała o so­bie znać.

Niech za­mil­kną wszys­cy Ci
co nie wierzą w szczęście
miłości mówią dość
bo dla mnie ważny jest ,,Ten Ktoś''. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:53

mmm

Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:32

olka

Pa­radok­salnie trzy­masz mnie w garści
jes­tem dla Ciebie
po­daję kawusię
i dra­pię ochoczo po pleckach

ry­suję Ci ser­ca jak w naszym przedszkolu
i laur­ki robię
choć da­leko To­bie do by­cia matką
stre­sujesz się
gdy nie płaczę w kinie
a z rana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:12

Nies­po­koj­ne fa­le przechodzą przez mo­je myśli… 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:04

****

...Ni­by nie masz nic
A jed­nak, jest ona
Ona Ci pomoże
Ona dla Ciebie skona.. 

wiersz • dzisiaj, 20:55

Ktoś może po­wie, po co mącisz wodę?
Bo nie pot­ra­fię pływać. 

myśl • dzisiaj, 20:50

Idąc, wyp­rzedzaj i nie oglądaj się za siebie. Tam jest mnóstwo stworzeń, które mówią za ple­cami, wbi­jają w nie nóż, dep­czą po piętach.
Ale to one są w ty­le. Są przeszłością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:44

Na­wet drob­ny uczy­nek może cię koszto­wać majątek.

In­spi­rac­ja Woj­tek p. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woolf

Autorzy na literę
V W Y