Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Jest ta­ki ze­gar w człowieku, który napędzają mi­jani ludzie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • 22 października 2014, 19:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Małe kochanie

Piękny­mi słowa­mi mnie racz,
rań swym do­ty­kiem mą twarz,
bij mnie i całuj
miłości nie żałuj!
Jak dziwkę mnie trak­tuj
i zważ,
by było Ci dob­rze!

Byś mógł już spoj­rzeć w swą mordę
jak je­leń dum­ny wśród drzew.

Bądź mi kochan­kiem [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 14:03

Jeżeli pos­ta­wiles so­bie cel, by dojść na sam szczyt - nie płacz te­raz, ze jest ciężko. 

myśl • dzisiaj, 13:55

W za­palo­nych zniczach uśmie­chnięte dusze.

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:36

POCIĄG

Za­biłam człowieka
Przy­pa - 
Przypadkiem

Przez po­la czar­ne jechałam
Białe kwiaty
Smut­ne twarze bez­kształtne
I sza­re
Jak­by za­raz roz­paczą wy­buchnąć miały
Mi­ja - 
Mijałam

Śniłam o śmierci
Prze­cież nie raz
Nagły hamulec
Wy­padam z siedzenia

Za­biłaś człowieka
Nie chciałam
Prze­cież jes­tem złym człowiekiem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:33

.......

Anioł w ma­jes­ta­tycznej swej pos­tać zstąpił z niebios,
pragnący szczęścia zaz­nać szu­kał pośród żywych.
Gu­biąc się w ludzkich prob­le­mach prag­nienia swe zatracił,
miłością zwal­czał zło tracąc aniel­skie przekonania.
Imał się z po­kusa­mi i cier­pieniem istot [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:23

Sa­mot­ność dla większości nie jest pojęciem względnym.
Dla­tego, że większość łączy obec­ność tyl­ko ze sferą na­macalną, fizyczną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:20

Dreszczyk

Idę przed siebie, ciągle mam Cię w głowie
Czuję Twój za­pach, od­wra­cam się,
Ciebie nie ma.
Czyżby to mo­ja wyob­raźnia płatała figle?
Czuję w so­bie motyle,
Lecz prze­cież Ciebie nie ma..
Czuję Cię w sercu.
Pot­ra­fię uj­rzeć Two­je oczy i usta,
Twój uśmiech
W głębi wyobraźni...
Dlacze­go mnie nie dotkniesz?
Dlacze­go wciąż Cię nie ma?
Jeszcze wciąż mam nadzieję
Lecz po­woli umieram.. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:17

Świętość jest drogą wy­pełniania codzien­ności powołania... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilde

Autorzy na literę
V W Y