Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Głupotą jest od­wra­cać się ple­cami do miłości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 85 fiszek • 4 sierpnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dopowiedz.

Nie bądź dla nich kruk
co zwłoki rozszarpuje

I nie bądź wilk
nie zasłużyli

Bądź jak wiatr wiosenny
po ciężkiej pracy
choć niełatwo
ta­kim wiat­rem być

Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 14:07

Paczka

W małym pokoju,
w naj­ciem­niej­szym kącie,
stoi sa­mot­nie
niewiel­ka paczka.

Na drew­nianej ściance,
wyg­ra­wero­wane w me­talu imię.
Imię szczególne,przeznaczone,
dźwięcznie brzmiące do końca świata.

Nie uleg­nie korozji,
nie zaćmi go kurz,
nie zduszą go pnącza.

Do­zor­ca dba o nie,
pielęgnu­je i odświeża na nowo.
Głupiec.
Chce zacho­wać to,co odejdzie. 

wiersz • dzisiaj, 13:53

Na­wet w za małych bu­tach da się dojść do celu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:44

Pomóż jej.

złap za dłoń
wskaż drogę
tej , która krzyczy
w swym zagubieniu

na­pełnij pus­te oczy
ra­dością życia
oczy tej która płacze
przez sen

za­tańcz na środ­ku ulicy
niech na­syci się ciepłem
ta która ma za­marzłe
serce

prze­cież wiesz, że tyl­ko Ty
jes­teś w sta­nie ją naprawić
uratować
dać siłę by mogła żyć.

Tyl­ko ty możesz być
jej bez­pie­cznym miejscem
roz­puścić lód
który tak długo otacza
jej serce. 

erotyk • dzisiaj, 13:18

Do­ceń to masz,
ko­lej­ny raz możesz te­go nie dostać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:26

Nie łap mnie za słowa bo niektóre z nich mogą po­ranić Ci dłonie 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:20

Naj­wy­raźniej widzę,
kiedy zam­knę oczy .
Ob­ra­zy duszy ma­lowa­ne ser­cem .

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:17

Niesa­mowi­te, że jed­nym drob­nym ges­tem możemy spra­wić ty­le radości.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C