Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Po­każ mi swą dłoń,
a odejdę w zapomnienie. 

myśl • dzisiaj, 01:46

Jeśli pat­rzysz na stworze­nie, widzisz tworzy­wo, jeśli pat­rzysz na syn­te­tyk, widzisz fun­kcje oraz ich połączenia 

myśl • dzisiaj, 01:45

Kto wie­rzy w siłę człowieka, wyz­wa­la siłę w człowieku. 

aforyzm • dzisiaj, 01:45

Matka i syn

Wiesz sy­nu,
Mo­je życie to nie kryształowe schody.
Spo­ro tu gwoździ
I drzazg,
Po­ryso­wanych stop­ni
I miej­sc nie wyłożonych dy­wanem
Na­gich.
Lecz nau­czyłam się po nich piąć,
Sięgać podestów,
Po­kony­wać zakręty,
Stąpając nieraz pośród ciemności [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:10

Ja­ko TA­SAK liczę kurtyzany 

aforyzm • dzisiaj, 00:56

Wolność od Cnoty i Równości.

Pre­ludium od Bo­ga -Oj­ca, Ku­siciela - Ja­wata­na.

I.

Ta­ko rzecze Ja­watan, Prabóg który nim był człowiek, zrodził psychikę, nim człowiek zrodził bo­ga, Prabóg is­tniał w naszej podświado­mości, dla której nie is­tniał Żaden [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 00:47

Ty układasz so­bie pla­ny, a życie ro­bi swoje. 

myśl • dzisiaj, 00:46

W tych cza­sach wszys­cy są ideali, każdy jest w sta­nie wyt­knąć Ci błąd... 

myśl • dzisiaj, 00:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nałkowska

Autorzy na literę
M N O