Ulotne myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 33 tek­sty.

Bo Ziemia Jakaś Taka.

Śmierć
czymże jest
kwiatem
co us­chnie na jesień
czy zwiędnie
przedwcześnie

A może kamieniem
ka­mieniem w wodę 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 października 2016, 12:12

Mały książę

pochy­lać się będą nad twoją kołyską
objęcia matki

poręcze skrzy­deł serafinowych

a us­ta jej
po­całunek nieba

i będą cię no­sić
oj­ca bez­piórne ra­miona Ikarowe

synu

gdy świat się skończy
dla ciebie stworzę światy nowe 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 29 czerwca 2016, 12:30

ser­ce
naj­skryt­szych drgnień
niezgłębione morze

i tyl­ko miłość
stały ląd 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 lipca 2016, 11:44

Kim dziś jes­tem? Stertą niepos­kro­mionych marzeń, nieudol­nych chęci, wie­cznej ułudy. Na wspom­nienie lat mi­nionych na­dal, krztuszę się go­ryczą. Na­dal noszę w so­bie resztki tam­te­go, nie mo­jego życia. A to jest mo­je? Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 grudnia 2015, 17:25

poz­wa­lam so­bie, tęsknić za Tobą godzinę na tydzień.
od godzi­ny do godziny,
z ty­god­nia na tydzień.
zaw­sze naga,
zaw­sze w ciszy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lipca 2015, 03:08

Pa­miętam jak przez mgłę,
że wte­dy czułam bardziej,
mocniej,
jak­by za Ciebie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 lipca 2015, 19:51

Po­dob­no człowiek ma w życiu al­bo wymówki,
al­bo wyniki.
- A Ty co masz!? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2015, 00:29

Życie to żad­na wyg­ra­na w lo­terię.
- To ja­kiś przy­pad­ko­wy za­kup na pchlim targu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2015, 23:47

Dopływa­my do piekiel­nych lądów obojętności. Wy­siada­my z moralności.
Żyje­my w puszczy kłam­stw i nostalgii.
A umieramy?
- umiera­my, na­dal samotnie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 lutego 2015, 01:34

Dziś ro­bię to co do mnie należy,
wte­dy kiedy się należy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2015, 16:14
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

agoraa

Użytkownicy
B C D
Aktywność

12 stycznia 2019, 17:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 16:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 22:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

27 sierpnia 2017, 00:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 23:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 23:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 12:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 22:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 03:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]